move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Lemmy nevie, čo je sekta. Pomôžte mu zorientovať sa v definícii slova...

entries
61
shows
18 665
uniques
1 787
theme was created 16.08.2018 by TvojOponent
32

1. TvojOponent 16.08.2018, 14:53

Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev. To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy ...

18.08.2018, 13:55
Čo je teda sekta?

Sektou rozumiem odštiepencké spoločenstvo od väčšinového, ktoré medzi členmi nariadilo pravidlá obmedzujúce základné ľudské práva.

Zjednodušene povedané, v prípade sekty ide o určité totalitné spoločenstvo, ktoré sa uzatvára do vlastného vykonštruovaného a izolovaného sveta a ktorého charizmatický a autoritatívny vodca sa často vníma ako niekto, koho nemožno kritizovať, kto sa vymyká bežnému ľudskému chápaniu, a to mu umožňuje efektívne manipulovať a ovládať svojich nasledovníkov.

BORIS RAKOVSKÝ

AUTOR JE RIADITEĽOM CENTRA
PRE ŠTÚDIUM SIEKT
PRI EKUMENICKEJ RADE CIRKVÍ SR
A ŠÉFREDAKTOROM ČASOPISU ROZMER
as response to :
1
16.08.2018, 14:53
Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev.

To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 77 531 Bgenerated in : 0.096 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 502 924 xunique displays : 1 192 016 xip address : 34.231.243.21

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...