move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Keď ateistický kuchár sa rozhodne byť lekárom, nedopadne to dobre

entries
136
shows
55 607
uniques
2 483
theme was created 07.07.2018 by TvojOponent
128

127. EnaXnaY 10.07.2018, 19:01

Stačí Lemmy, že majú akoby len iný pohľad na danú problematiku Veriaci sú od toho, že niečomu veria a to niečo sa môže lýšiť prípad od prípadu Jedná sa o to, že niekedy v čase niekto prišiel s nejakou teóriou a teraz niektorí z nás dané teórie rozvíjajú Aj tak sa podľa mňa nakoniec všetci stretneme v "jednej posteli" a tam si budeme svoje pohľady na veci vymieňať Nevidím v tom nič zlé alebo nežiadúce

10.07.2018, 23:38
Nesúhlasím, pretože oni veria v rôznych bohov, pričom každý z nich verí, že existuje len jeden boh, čiže tvrdia zároveň, že ten druhý verí v nezmysel. To vyplýva z ich tvrdení. Ja nemusím nič tvrdiť, mne stačia ich vyjadrenia. Oni sami tvrdia, že tí druhí veria v nezmysly, bludy. Tým, že sú monoteisti, sa dostávajú na šikmú argumentačnú plochu. Sami si medzi sebou protirečia.
as response to :
127

125. Lemmy 10.07.2018, 08:24

To nie je averzia, ale logika. Ak si dvaja veriaci navzájom odporujú, ja môžem pokojne použiť tretiu možnosť, že sa obaja mýlite. Aj tak obaja nie ste schopní nič dokázať, len sa bránite, že tomu veríte. Tak si verte! Každý v niečo iné, a každý z vás je presvedčený o svojej pravde.

10.07.2018, 19:01
Stačí Lemmy, že majú akoby len iný pohľad na danú problematiku

Veriaci sú od toho, že niečomu veria a to niečo sa môže lýšiť prípad od prípadu

Jedná sa o to, že niekedy v čase niekto prišiel s nejakou teóriou a teraz niektorí z nás dané teórie rozvíjajú

Aj tak sa podľa mňa nakoniec všetci stretneme v "jednej posteli" a tam si budeme svoje pohľady na veci vymieňať

Nevidím v tom nič zlé alebo nežiadúce
as response to :
125

122. Ludwig 09.07.2018, 21:32

Ty si predsa napísal že som dopel k inému poznaniu než obyvatelia Ameriky. Ako si mohol prísť k takému záveru? Ty máš o tom také dokonalé poznatky? A ja som narozdiel od tvojich jasných súdov len pripustil možnosť, že aj v Amerike mohli byť ľudia podobnej viery akú mám ja...

10.07.2018, 08:24
To nie je averzia, ale logika. Ak si dvaja veriaci navzájom odporujú, ja môžem pokojne použiť tretiu možnosť, že sa obaja mýlite. Aj tak obaja nie ste schopní nič dokázať, len sa bránite, že tomu veríte. Tak si verte! Každý v niečo iné, a každý z vás je presvedčený o svojej pravde.
as response to :
122

121. Lemmy 09.07.2018, 21:13

Predsudok spočíva v tom, že ešte nemáš poznatok o človeku z Ameriky, ale dopredu o ňom hovoríš, ako keby veril v jedného pravého boha.

09.07.2018, 21:32
Ty si predsa napísal že som dopel k inému poznaniu než obyvatelia Ameriky. Ako si mohol prísť k takému záveru? Ty máš o tom také dokonalé poznatky? A ja som narozdiel od tvojich jasných súdov len pripustil možnosť, že aj v Amerike mohli byť ľudia podobnej viery akú mám ja...
as response to :
121

119. Ludwig 09.07.2018, 21:02

Prečo predsudok? Ktorá iná kniha píše o jedinom Bohu čo stvoril nebo a zem? Chceš povedať že je veľa takých vierovyznaní?

09.07.2018, 21:13
Predsudok spočíva v tom, že ešte nemáš poznatok o človeku z Ameriky, ale dopredu o ňom hovoríš, ako keby veril v jedného pravého boha.
as response to :
119

117. Lemmy 09.07.2018, 20:59

To musíš vedieť ty, či existuje nejaký človek v Amerike, ktorý premýšľal ako ty. Nie je to môj problém. Máš ďalší nedokázaný predsudok, že pravý boh je len boh biblie.

09.07.2018, 21:02
Prečo predsudok? Ktorá iná kniha píše o jedinom Bohu čo stvoril nebo a zem? Chceš povedať že je veľa takých vierovyznaní?
as response to :
117

115. Ludwig 09.07.2018, 20:57

Pôvodným obyvateľom Ameriky nebola daná Biblia. A môžeš s istotou povedať že žiaden obyvateľ Ameriky nedospel k podobnej viere akú mám ja?

09.07.2018, 20:59
To musíš vedieť ty, či existuje nejaký človek v Amerike, ktorý premýšľal ako ty. Nie je to môj problém. Máš ďalší nedokázaný predsudok, že pravý boh je len boh biblie.
as response to :
115

112. Lemmy 09.07.2018, 20:54

Ja v tom nevidím rozdiel. Rovnako ako ľudia tárajú o bohu, tárajú aj o plote. Je to dané tým, že sa im nechce čakať na odpoveď. Nechce sa im premýšľať. Ako si vôbec ty premýšľal o bohu, keď si dospel k inému záveru ako pôvodní obyvatelia Ameriky? Chceš povedať, že oni sa mýlili? Tak ja rovnako viem toto o tebe povedať. Bodka. Nevidím žiaden rozdiel.

09.07.2018, 20:57
Pôvodným obyvateľom Ameriky nebola daná Biblia. A môžeš s istotou povedať že žiaden obyvateľ Ameriky nedospel k podobnej viere akú mám ja?
as response to :
112

105. Ludwig 09.07.2018, 20:27

Áno, o plote na konci sveta môžeš povedať že neexistuje. Ale o Bohu to povedať nemôžeš. V tom je velký rozdiel...

09.07.2018, 20:54
Ja v tom nevidím rozdiel. Rovnako ako ľudia tárajú o bohu, tárajú aj o plote. Je to dané tým, že sa im nechce čakať na odpoveď. Nechce sa im premýšľať. Ako si vôbec ty premýšľal o bohu, keď si dospel k inému záveru ako pôvodní obyvatelia Ameriky? Chceš povedať, že oni sa mýlili? Tak ja rovnako viem toto o tebe povedať. Bodka. Nevidím žiaden rozdiel.
as response to :
105

103. Lemmy 09.07.2018, 20:26

Vy dvaja ste ako s tým plotom na konci sveta. Jeden tvrdí, že je natretý lakom, druhý tvrdí, že je natretý na zeleno, a ďalší, že je natretý na modro. Teda, v niečom sa zhodnete, v tom plote, a v niečom máte odlišné názory, modrá, zelená farba. Pravda je však úplne iná. Žiaden plot, pretože Zem je geoid. Dobrú noc! Viac premýšľaj!

09.07.2018, 20:27
Áno, o plote na konci sveta môžeš povedať že neexistuje. Ale o Bohu to povedať nemôžeš. V tom je velký rozdiel...
as response to :
103

100. Ludwig 09.07.2018, 20:22

Áno, súhlasím. Ak katolík verí v pravého Boha, potom sa mýlim ja. Ale nemýlim sa automaticky vo všetkom čo si myslim o Bohu, pretože v mnohých veciach sa zhodnem aj s tým katolíkom...

09.07.2018, 20:26
Vy dvaja ste ako s tým plotom na konci sveta. Jeden tvrdí, že je natretý lakom, druhý tvrdí, že je natretý na zeleno, a ďalší, že je natretý na modro. Teda, v niečom sa zhodnete, v tom plote, a v niečom máte odlišné názory, modrá, zelená farba. Pravda je však úplne iná. Žiaden plot, pretože Zem je geoid. Dobrú noc! Viac premýšľaj!
as response to :
100

96. Lemmy 09.07.2018, 20:19

To sú vysvetľujúce vety, doplnky, lebo vidím, že nechápeš základ, keď katolík verí v pravého boha, tak ty veríš bludu.

09.07.2018, 20:22
Áno, súhlasím. Ak katolík verí v pravého Boha, potom sa mýlim ja. Ale nemýlim sa automaticky vo všetkom čo si myslim o Bohu, pretože v mnohých veciach sa zhodnem aj s tým katolíkom...
as response to :
96

94. Ludwig 09.07.2018, 20:17

V závere si písal že verím bludu, že môj výmysel nie je pravdivý, a potom napíšeš že ťa nezaujíma či verím bludu a či to blud je. Skús trošku krotiť ten svoj horlivý antiteizmus pri písaní príspevkov. Možno sa viac sústredíš na to čo píšeš...

09.07.2018, 20:19
To sú vysvetľujúce vety, doplnky, lebo vidím, že nechápeš základ, keď katolík verí v pravého boha, tak ty veríš bludu.
as response to :
94

91. Lemmy 09.07.2018, 19:33

Čo som písal v závere? Možno preto, lebo si myslím, že si maximálne nechápavý. Keď aspoň jeden z vás sa mýli o pravom bohu, nenapadlo ťa, že sa môžeš aj ty mýliť? Zbytočne sa obhajuješ, pretože nemôžeš mať pravdu. Nejde o nezmieriteľné rozpory, ale o logiku, že sa zdá, že sa obaja mýlite v tom, že si myslíte, že veríte v pravého boha.

09.07.2018, 20:17
V závere si písal že verím bludu, že môj výmysel nie je pravdivý, a potom napíšeš že ťa nezaujíma či verím bludu a či to blud je. Skús trošku krotiť ten svoj horlivý antiteizmus pri písaní príspevkov. Možno sa viac sústredíš na to čo píšeš...
as response to :
91

90. Ludwig 09.07.2018, 15:17

V závere si písal niečo iné... Inak máš pravdu, obaja pravdu mať nemôžeme, ak sú medzi našimi vierovyznaniami zásadné a nezmieriteľné rozpory.

09.07.2018, 19:33
Čo som písal v závere? Možno preto, lebo si myslím, že si maximálne nechápavý. Keď aspoň jeden z vás sa mýli o pravom bohu, nenapadlo ťa, že sa môžeš aj ty mýliť? Zbytočne sa obhajuješ, pretože nemôžeš mať pravdu. Nejde o nezmieriteľné rozpory, ale o logiku, že sa zdá, že sa obaja mýlite v tom, že si myslíte, že veríte v pravého boha.
as response to :
90

89. Lemmy 09.07.2018, 12:19

Mňa však nezaujíma, či veríš bludu, či to blud je, len som logicky poukázal na vaše rozdiely. Áno, pravdu môže mať jeden z vás, alebo nikto (z vás). Obaja nemôže mať určite logicky pravdu.

09.07.2018, 15:17
V závere si písal niečo iné...
Inak máš pravdu, obaja pravdu mať nemôžeme, ak sú medzi našimi vierovyznaniami zásadné a nezmieriteľné rozpory.
as response to :
89

88. Ludwig 09.07.2018, 11:13

Ale veď dobre, ja nepopieram že dvaja veriaci môžu veriť v dvoch rozdielnych bohov, alebo snáď lepšie povedané dvom rozdielnym predstavám o Bohu. Avšak pravdu môže mať len jeden alebo žiaden, obaja nie. Nevieš či verím bludu. Môžeš len povedať, že nezdielaš moju vieru, nie že je to blud. Na to nemáš žiadne dôkazy, ktoré vy ateisti tak radi žiadate...

09.07.2018, 12:19
Mňa však nezaujíma, či veríš bludu, či to blud je, len som logicky poukázal na vaše rozdiely. Áno, pravdu môže mať jeden z vás, alebo nikto (z vás). Obaja nemôže mať určite logicky pravdu.
as response to :
88

86. Lemmy 09.07.2018, 10:12

Ludwig, veľmi na tom záleží, lebo je to o logike. Ak ty veríš v pravého boha [1], aj katolík verí v pravého boha [2], potom keby ste mali obaja pravdu (ty neveríš v toho istého boha ako katolík), jeden z vás logicky verí v nepravého boha. Presnejšie, jeden z vás sa mýli. A nakoľko takých ľudí, ako ste vy dvaja, sú milióny, potom je logicky isté, že sa milióny ľudí mýli. Ty veríš rovnako ako verí katolík, ako verí moslim, ako verí veriaci v bohyňu Afroditu alebo boha Jupitera. Ste na tom rovnako,...

09.07.2018, 11:13
Ale veď dobre, ja nepopieram že dvaja veriaci môžu veriť v dvoch rozdielnych bohov, alebo snáď lepšie povedané dvom rozdielnym predstavám o Bohu. Avšak pravdu môže mať len jeden alebo žiaden, obaja nie.
Nevieš či verím bludu. Môžeš len povedať, že nezdielaš moju vieru, nie že je to blud. Na to nemáš žiadne dôkazy, ktoré vy ateisti tak radi žiadate...
as response to :
86

84. Ludwig 09.07.2018, 05:47

53. Lemmy, trošku sa zamysli nad tým čo si napísal. Čo je na tom drzé a nadradené, ak si myslíme, že veríme v pravého Boha? Môžeme azda veriť v Boha o ktorom by sme si mysleli že nie je pravý, že je len ľudským výmyslom? Môže mať vôbec niekto takú vieru? A k čomu by taká viera bola? Pokial ide o tú otázku, myslím si, že neverím v toho istého Boha ako Tvojoponent, ak mám byť úprimný. Ale neviem prečo ti na tom záleží.

09.07.2018, 10:12
Ludwig, veľmi na tom záleží, lebo je to o logike. Ak ty veríš v pravého boha [1], aj katolík verí v pravého boha [2], potom keby ste mali obaja pravdu (ty neveríš v toho istého boha ako katolík), jeden z vás logicky verí v nepravého boha. Presnejšie, jeden z vás sa mýli. A nakoľko takých ľudí, ako ste vy dvaja, sú milióny, potom je logicky isté, že sa milióny ľudí mýli. Ty veríš rovnako ako verí katolík, ako verí moslim, ako verí veriaci v bohyňu Afroditu alebo boha Jupitera. Ste na tom rovnako, len veríte. Akurát sa v tej vašej viere mýlite. Rozumiem tomu, že ty nejakému bludu pevne veríš. Inak by tvoja viera v tvojej psychike spôsobovala ťažkosti. Ty si skalopevne presvedčený o tom, že nejaký výmysel je pravdivý. Ale nie je!!! Len sa ti podarilo takto nastaviť svoj mozog, aby si to takto predstavoval.
as response to :
84

53. Lemmy 08.07.2018, 12:20

Antickí Gréci nechodili s bohom, v ktorého ty veríš. A predsa neboli ateisti. Katolík Tvojoponent neovláda logiku, preto píše také hlúposti. Len drzosť a nadradenosť vašej náboženskej viery vám umožňuje namýšľať si, že práve vy veríte v toho pravého boha. Otázka je, či ty veríš v toho istého boha ako katolík Tvojoponent alebo jeho vzor Adolf Hitler.

09.07.2018, 05:47
53. Lemmy, trošku sa zamysli nad tým čo si napísal. Čo je na tom drzé a nadradené, ak si myslíme, že veríme v pravého Boha? Môžeme azda veriť v Boha o ktorom by sme si mysleli že nie je pravý, že je len ľudským výmyslom? Môže mať vôbec niekto takú vieru? A k čomu by taká viera bola?
Pokial ide o tú otázku, myslím si, že neverím v toho istého Boha ako Tvojoponent, ak mám byť úprimný. Ale neviem prečo ti na tom záleží.
as response to :
53

10. Ludwig 08.07.2018, 10:04

Byť s Bohom (biblia napríklad používa slová "chodiť s Bohom) ale neznamená len veriť že Boh existuje. Jednak musí človek poznať pravého Boha a tiež plniť jeho vôlu, k tomu aby žil spravodlivo. Boh poslal na ľudí potopu lebo "zmýšlanie ich srdca bolo zlé" a zem bola plná násilia a zkazenosti. Bol to zaslúžený trest. Ale to človek nedokáže prijať bez viery. Ako atesistka hodnotíš túto vec podla svojich meradiel spravodlivosti, a tie nemusia byť správne.

08.07.2018, 12:20
Antickí Gréci nechodili s bohom, v ktorého ty veríš. A predsa neboli ateisti. Katolík Tvojoponent neovláda logiku, preto píše také hlúposti. Len drzosť a nadradenosť vašej náboženskej viery vám umožňuje namýšľať si, že práve vy veríte v toho pravého boha. Otázka je, či ty veríš v toho istého boha ako katolík Tvojoponent alebo jeho vzor Adolf Hitler.
as response to :
10

9. Nadja 08.07.2018, 09:59

Veď hej... ale vlastne si tým aj naznačil, že ani s Bohom nemusí byť spravodlivý :) Pojem spravodlivosť sa ale utvárala v časoch, keď o Bohu ludia ani nechyrovali, ja zasa vidím veľkú nespravodlivosť Boha napr. vtedy pri potope sveta, keď pozabíjal všetko živé vrátane detí aj zvierat ... smutné.

08.07.2018, 10:04
Byť s Bohom (biblia napríklad používa slová "chodiť s Bohom) ale neznamená len veriť že Boh existuje. Jednak musí človek poznať pravého Boha a tiež plniť jeho vôlu, k tomu aby žil spravodlivo.
Boh poslal na ľudí potopu lebo "zmýšlanie ich srdca bolo zlé" a zem bola plná násilia a zkazenosti. Bol to zaslúžený trest. Ale to človek nedokáže prijať bez viery. Ako atesistka hodnotíš túto vec podla svojich meradiel spravodlivosti, a tie nemusia byť správne.
as response to :
9

8. Ludwig 08.07.2018, 09:52

To ja netuším odkiaľ to vyhrabal. Ja píšem v tom zmysle, že aj keby to ateista bol, tak nemá taký prípad zneužívať a urážať ním všetkých ateistov. A to píšem ako človek čo tvrdí, že bez Boha človek nemôže byť spravodlivý. Toto presvedčenie mi ale nedáva právo ľudí čo v Boha neveria urážať tak ako tamten "kresťan"...

08.07.2018, 09:59
Veď hej... ale vlastne si tým aj naznačil, že ani s Bohom nemusí byť spravodlivý :)
Pojem spravodlivosť sa ale utvárala v časoch, keď o Bohu ludia ani nechyrovali, ja zasa vidím veľkú nespravodlivosť Boha napr. vtedy pri potope sveta, keď pozabíjal všetko živé vrátane detí aj zvierat ... smutné.
as response to :
8

6. Nadja 08.07.2018, 09:29

Ale kde beriete, že je ateista? Neviem to nájsť :)

08.07.2018, 09:52
To ja netuším odkiaľ to vyhrabal. Ja píšem v tom zmysle, že aj keby to ateista bol, tak nemá taký prípad zneužívať a urážať ním všetkých ateistov. A to píšem ako človek čo tvrdí, že bez Boha človek nemôže byť spravodlivý. Toto presvedčenie mi ale nedáva právo ľudí čo v Boha neveria urážať tak ako tamten "kresťan"...
as response to :
6

4. TvojOponent 08.07.2018, 08:50

1/ Hneď v prvých dvoch vetách sa dopúšťaš argumentačného klamu a to tým, že podsúvaš tvrdenie, ktoré som nikde a nikdy nevyslovil. Že všetci ateisti sú zlí. 2/ Následne pokračuješ opäť argumentačným klamom - podsúvaš tvrdenie, že jednotlivci v RKC sú charakteristickým správaním pre celú Cirkev. Najmä ak konajú zlo (pritom táto argumentácia neobstojí vôbec, lebo reč nie je o katolíkoch) 3/ Do tretice používaš argumentačný klam - Argumentum ad Hitlerum - argumentácia Hitlerom, úplne v nezlúčiteľ...

08.07.2018, 09:29
Ale kde beriete, že je ateista? Neviem to nájsť :)
as response to :
4

3. Ludwig 08.07.2018, 05:49

A čo to dokazuje? Že všetci atesiti sú zlí? Je nám jasné, že sa medzi nimi nájdu aj takýto ľudia (ak dotyčný "lekár" vôbec je ateista). Ale aj medzi katolíkmi sa nájdu takí, čo sa dopúšťajú podobných činov. Veď aj medzi nacistami bolo mnoho horlivých katolíkov...Takže nechápem čo chceš touto témou povedať...

08.07.2018, 08:50
1/ Hneď v prvých dvoch vetách sa dopúšťaš argumentačného klamu a to tým, že podsúvaš tvrdenie, ktoré som nikde a nikdy nevyslovil. Že všetci ateisti sú zlí.

2/ Následne pokračuješ opäť argumentačným klamom - podsúvaš tvrdenie, že jednotlivci v RKC sú charakteristickým správaním pre celú Cirkev. Najmä ak konajú zlo (pritom táto argumentácia neobstojí vôbec, lebo reč nie je o katolíkoch)

3/ Do tretice používaš argumentačný klam - Argumentum ad Hitlerum - argumentácia Hitlerom, úplne v nezlúčiteľných súvislostiach.

4/ Až posledná veta by mohla byť považovaná za správnu - že nechápeš. Úplne stačilo, keby si začal aj skončil tou poslednou vetou. Lenže aj táto veta je v tomto prípade argumentačným klamom, lebo sa tvári, akokeby každý, kto tomu príspevku porozumel, musel byť zákonite na tej nesprávnej strane.
******************************************
Mal si začať tým, že odsúdiš zvrátené amorálne konanie lekára. Kde sa v Tebe stratili vznešené ľudské hodnoty - súcit, zdesenie z amorálnosti? Kde sa stratila Tvoja túžba po spravodlivosti, pomoci núdznym, skutočnom humanizme prízvukujúcom ľudské potreby?

Potom si mal pokračovať tým, že potvrdíš, že ateizmus nemá morálne bariéry zakazujúce takto konať a zneužívať systém v osobný prospech. A až v konečnom rade si mal vysloviť výchovné smerovanie, že ateisti majú povinnosť pestovať v sebe vznešené zásady altruizmu, ak chcú patriť do ľudskej civilizácie charakterizovanej ľudskosťou.

Tento príklad i Tvoja reakcia potvrdzujú pravdivosť myšlienky Nietzscheho, kto tvrdil, že vzdanie krsťanských princípov morálky povedie ku kolotoču (vlne, prívalu, prepuknutiu) správania nespútaného žiadnymi princípmi ľudskosti. Až z toho násilia a amorálnosti si ľudstvo bude musieť opäť stanoviť nový kodex správania, ktorý bude mať postavenie diktátu, kľudne napíšem diktatúry, a bude vymáhateľný represiou.
Spoločnosť totiž tvorí celok porovnateľný s organizmom s bunkami s rovnakým kodexom správania (DNK) a ak sa v nej nájdu bunky s inými kodexami alebo poškodenými (DNK), telo sa voči nim začne účinne brániť - v tomto podobenstve strážnu funkciu majú na starosti biele krvinky a celý zložitý imunitný systém.

************

Môžme ísť aj hlbšie do problému a môžme sa rovnako pýtať, čo spôsobilo u kuchára takéto správanie. Trest totiž nesmie byť pomstou, ak sa vzdávame trestu smrti so vznešených zásad pravého humanizmu (nehovorím o kamufláži nenávisti nazývanom humanizmus sekulárny), ale prevýchovou. Výchovná zložka trestu je bytostne dôležitá. A na to, aby bol organizmus úspešne liečený, musíme poznať príčiny ochorenia. Musíme poznať, čo viedlo tohoto lekára k správaniu nadradenej bytosti k človeku ako zvieraťu. Aby sa takéto prípady dali eliminovať.

*****************

Chcel si ráno kopnúť do katolíkov, ale poznáš ma - ja neoplácam nenávisť nenávisťou. Nechávam ľudí s otvorenými otázkami, aby vytvárali kvas nespokojnosti vedúci k rastu.

Dobré ráno prajem :-)
as response to :
3

1. TvojOponent 07.07.2018, 15:43

v domove pre starých ľudí si pohan-kuchár urobil výnosný kšeft. Bez lekárskeho vzdelania obsadil miesto - LEKÁRA. https://dennikn.sk/1170680/zatvorene-obchody-pocas-sviatkov-ludia-prijali-zakaz-nedelneho-predaja-moze-spolocnost-viac-stiepit/ O tomto ateistickom chrapúnstve Lemmy mlčí. Možno zisťuje, či bol krstený. Jemu to bude stačiť...

08.07.2018, 05:49
A čo to dokazuje? Že všetci atesiti sú zlí? Je nám jasné, že sa medzi nimi nájdu aj takýto ľudia (ak dotyčný "lekár" vôbec je ateista). Ale aj medzi katolíkmi sa nájdu takí, čo sa dopúšťajú podobných činov. Veď aj medzi nacistami bolo mnoho horlivých katolíkov...Takže nechápem čo chceš touto témou povedať...
as response to :
1
07.07.2018, 15:43
v domove pre starých ľudí si pohan-kuchár urobil výnosný kšeft. Bez lekárskeho vzdelania obsadil miesto - LEKÁRA.

link

O tomto ateistickom chrapúnstve Lemmy mlčí. Možno zisťuje, či bol krstený. Jemu to bude stačiť...

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 153 299 Bgenerated in : 0.103 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 083 394 xunique displays : 1 239 251 xip address : 54.234.191.202

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...