move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Keď ateistický kuchár sa rozhodne byť lekárom, nedopadne to dobre

entries
136
shows
52 552
uniques
2 453
theme was created 07.07.2018 by TvojOponent
51

24. Ludwig 08.07.2018, 10:41

Si obyčajný demagóg. To čo si napísal, o tom ateistickom chrapúňstve, je úplne to isté ako keby som vytiahol nejaký zločin ktorého sa dopustil katolík, a nazýval by som to katolíckym chrapúňstvom...To by nebol v tvojich očiach útok na všetkých katolíkov? A tak aj ty urážaš ateistov všeobecne, ak nejaký nemorálny čin údajného ateistu nazveš ateistickým chrapúňstvom...

08.07.2018, 12:06
24/ Katolicizmus má morálku, ateizmus nemá.
Ak niekto tvrdí, že katolícki kňazi zneužívajú dospievajúcich ľudí a majú s nimi poväčšinou homosexuálny pohlavný styk, je to pravda. Ak niekto bude tvrdiť, že všetci katolícki kňazi zneužívajú deti, je to demagógia.
Kňazi, ktorí zneužívajú deti, svojim skutkom popreli hodnoty evanjleií, svojimi činmi popreli vieru v boha a konali teda ako ateisti - pritom nespochybňujem nezmazateľnosť krstu, ktorým sa trvale začlenili do RKC. Ak niekto v tomto kontexte označí pedofilné činy týchto kňazov za katolícke chrapúnstvo - má predsa pravdu.Ak však na základe týchto skutkov bude odsudzovať celú katolícku komunitu, ohradím sa.

Nájdi u mňa jasný a nespochybniteľný dôkaz, vetu, ktorú zacituješ, kde všetkých ateistov označujem za chrapúňov.

Nenájdeš takú.

A vieš prečo? Lebo ja mám ateistov rád :-)
A mám rád aj Teba. (Neboj, neočakávam prejavy opätovanej lásky od Teba). Každá veta a každé slovo totiž je prejavom Tvojej osobnosti, citového rozpoloženia a hodnotového nastavenia. Si prírodný úkaz, s ktorým sa dá viesť rozhovor, no ktorý je mimo mojich možností zmeniť. Vnútorná premena sa musí odohrať v Tebe (v každom z nás). Inak by to bol len prachobyčajný diktát, totalita.
as response to :
24

21. TvojOponent 08.07.2018, 10:36

5/ Ty si vypichol jeden zločin ateistu a hovoríš o ňom ako o atesistickom chrapúňstve Je to ateistické chrapúnstvo, lebo ten človek konal ako zviera, konal na základe vlastného uspokojenia potrieb. Jeho správanie nenesie znaky sebaobety núdznym. A mám potrebu sa zastať tých onkologických pacientov v terminálnom štádiu svojej choroby aj v tom prípade, ak by boli tí pacienti ateistami. Ak by si sa ich pridŕžal, nezakladal by si podobné témy. Zakladanie takýchto tém nemôže byť urážkou. Je poukáza...

08.07.2018, 10:41
Si obyčajný demagóg. To čo si napísal, o tom ateistickom chrapúňstve, je úplne to isté ako keby som vytiahol nejaký zločin ktorého sa dopustil katolík, a nazýval by som to katolíckym chrapúňstvom...To by nebol v tvojich očiach útok na všetkých katolíkov? A tak aj ty urážaš ateistov všeobecne, ak nejaký nemorálny čin údajného ateistu nazveš ateistickým chrapúňstvom...
as response to :
21

5. Ludwig 08.07.2018, 09:26

Tie body, čo mi adresuješ, by si mal vztiahnuť predovšetkým na seba. Ak by si sa ich pridŕžal, nezakladal by si podobné témy. Ty si vypichol jeden zločin ateistu a hovoríš o ňom ako o atesistickom chrapúňstve a útočíš tým na ateistov všeobecne. A ja ti pripomínam, že aj katolíci sa podopúšťali kdečoho. A tiež protestuješ proti tomu aby sa na základe toho hodnotili všetci katolíci (čo ja nerobím). Tak sa podla toho právaj aj ty a neútoč na ateistov takýmito absurdnými príkladmi...

08.07.2018, 10:36
5/
Ty si vypichol jeden zločin ateistu a hovoríš o ňom ako o atesistickom chrapúňstve
Je to ateistické chrapúnstvo, lebo ten človek konal ako zviera, konal na základe vlastného uspokojenia potrieb. Jeho správanie nenesie znaky sebaobety núdznym. A mám potrebu sa zastať tých onkologických pacientov v terminálnom štádiu svojej choroby aj v tom prípade, ak by boli tí pacienti ateistami.

Ak by si sa ich pridŕžal, nezakladal by si podobné témy.
Zakladanie takýchto tém nemôže byť urážkou. Je poukázaním na páchanie zla, jeho celospoločenským odsúdením a vytváraním tlaku na správanie tých občanov bez vyznania alebo formálnych katolíkov nepestujúcich najvznešenejšie hodnoty evanjelií, aby konali humánne.

a útočíš tým na ateistov všeobecne.
Nájdi v mojom príspevku vetu, kde na základe tohoto znevažujem všetkých ateistov všeobecne - poprosím citát. Ak nenájdeš, môžeš ako obyčajne tíško vec zahovoriť a ospravedlňovať sa nemusíš :-) Ono totiž ospravedlniť sa vlastné pochybenie sa vyslovuje v každom jazyku veľmi ťažko a žiaľ mnohí, aj kresťania, veľmi ťažko nesú tento kríž pokory a poníženia...

A tiež protestuješ proti tomu aby sa na základe toho hodnotili všetci katolíci (čo ja nerobím).
Odmietam princípy kolektívnej viny u kohokoľvek, aj u ateistov. Kde som na základe konkrétneho zločinu odsúdil všetkých ateistov? Vari nevidíš, nečítaš, že považujem za nutné skúmať aj pohnútky páchateľa? Vari si nečítal, že trest má mať aj výchovnú zložku?

hodnotili všetci katolíci (čo ja nerobím).
Ale robíš - len máš krátku pamäť. Veľmi krátku. Hneď vo vete pre tým:
ja ti pripomínam, že aj katolíci sa podopúšťali kdečoho.
as response to :
5

4. TvojOponent 08.07.2018, 08:50

1/ Hneď v prvých dvoch vetách sa dopúšťaš argumentačného klamu a to tým, že podsúvaš tvrdenie, ktoré som nikde a nikdy nevyslovil. Že všetci ateisti sú zlí. 2/ Následne pokračuješ opäť argumentačným klamom - podsúvaš tvrdenie, že jednotlivci v RKC sú charakteristickým správaním pre celú Cirkev. Najmä ak konajú zlo (pritom táto argumentácia neobstojí vôbec, lebo reč nie je o katolíkoch) 3/ Do tretice používaš argumentačný klam - Argumentum ad Hitlerum - argumentácia Hitlerom, úplne v nezlúčiteľ...

08.07.2018, 09:26
Tie body, čo mi adresuješ, by si mal vztiahnuť predovšetkým na seba. Ak by si sa ich pridŕžal, nezakladal by si podobné témy. Ty si vypichol jeden zločin ateistu a hovoríš o ňom ako o atesistickom chrapúňstve a útočíš tým na ateistov všeobecne. A ja ti pripomínam, že aj katolíci sa podopúšťali kdečoho. A tiež protestuješ proti tomu aby sa na základe toho hodnotili všetci katolíci (čo ja nerobím). Tak sa podla toho právaj aj ty a neútoč na ateistov takýmito absurdnými príkladmi...
as response to :
4

3. Ludwig 08.07.2018, 05:49

A čo to dokazuje? Že všetci atesiti sú zlí? Je nám jasné, že sa medzi nimi nájdu aj takýto ľudia (ak dotyčný "lekár" vôbec je ateista). Ale aj medzi katolíkmi sa nájdu takí, čo sa dopúšťajú podobných činov. Veď aj medzi nacistami bolo mnoho horlivých katolíkov...Takže nechápem čo chceš touto témou povedať...

08.07.2018, 08:50
1/ Hneď v prvých dvoch vetách sa dopúšťaš argumentačného klamu a to tým, že podsúvaš tvrdenie, ktoré som nikde a nikdy nevyslovil. Že všetci ateisti sú zlí.

2/ Následne pokračuješ opäť argumentačným klamom - podsúvaš tvrdenie, že jednotlivci v RKC sú charakteristickým správaním pre celú Cirkev. Najmä ak konajú zlo (pritom táto argumentácia neobstojí vôbec, lebo reč nie je o katolíkoch)

3/ Do tretice používaš argumentačný klam - Argumentum ad Hitlerum - argumentácia Hitlerom, úplne v nezlúčiteľných súvislostiach.

4/ Až posledná veta by mohla byť považovaná za správnu - že nechápeš. Úplne stačilo, keby si začal aj skončil tou poslednou vetou. Lenže aj táto veta je v tomto prípade argumentačným klamom, lebo sa tvári, akokeby každý, kto tomu príspevku porozumel, musel byť zákonite na tej nesprávnej strane.
******************************************
Mal si začať tým, že odsúdiš zvrátené amorálne konanie lekára. Kde sa v Tebe stratili vznešené ľudské hodnoty - súcit, zdesenie z amorálnosti? Kde sa stratila Tvoja túžba po spravodlivosti, pomoci núdznym, skutočnom humanizme prízvukujúcom ľudské potreby?

Potom si mal pokračovať tým, že potvrdíš, že ateizmus nemá morálne bariéry zakazujúce takto konať a zneužívať systém v osobný prospech. A až v konečnom rade si mal vysloviť výchovné smerovanie, že ateisti majú povinnosť pestovať v sebe vznešené zásady altruizmu, ak chcú patriť do ľudskej civilizácie charakterizovanej ľudskosťou.

Tento príklad i Tvoja reakcia potvrdzujú pravdivosť myšlienky Nietzscheho, kto tvrdil, že vzdanie krsťanských princípov morálky povedie ku kolotoču (vlne, prívalu, prepuknutiu) správania nespútaného žiadnymi princípmi ľudskosti. Až z toho násilia a amorálnosti si ľudstvo bude musieť opäť stanoviť nový kodex správania, ktorý bude mať postavenie diktátu, kľudne napíšem diktatúry, a bude vymáhateľný represiou.
Spoločnosť totiž tvorí celok porovnateľný s organizmom s bunkami s rovnakým kodexom správania (DNK) a ak sa v nej nájdu bunky s inými kodexami alebo poškodenými (DNK), telo sa voči nim začne účinne brániť - v tomto podobenstve strážnu funkciu majú na starosti biele krvinky a celý zložitý imunitný systém.

************

Môžme ísť aj hlbšie do problému a môžme sa rovnako pýtať, čo spôsobilo u kuchára takéto správanie. Trest totiž nesmie byť pomstou, ak sa vzdávame trestu smrti so vznešených zásad pravého humanizmu (nehovorím o kamufláži nenávisti nazývanom humanizmus sekulárny), ale prevýchovou. Výchovná zložka trestu je bytostne dôležitá. A na to, aby bol organizmus úspešne liečený, musíme poznať príčiny ochorenia. Musíme poznať, čo viedlo tohoto lekára k správaniu nadradenej bytosti k človeku ako zvieraťu. Aby sa takéto prípady dali eliminovať.

*****************

Chcel si ráno kopnúť do katolíkov, ale poznáš ma - ja neoplácam nenávisť nenávisťou. Nechávam ľudí s otvorenými otázkami, aby vytvárali kvas nespokojnosti vedúci k rastu.

Dobré ráno prajem :-)
as response to :
3

1. TvojOponent 07.07.2018, 15:43

v domove pre starých ľudí si pohan-kuchár urobil výnosný kšeft. Bez lekárskeho vzdelania obsadil miesto - LEKÁRA. https://dennikn.sk/1170680/zatvorene-obchody-pocas-sviatkov-ludia-prijali-zakaz-nedelneho-predaja-moze-spolocnost-viac-stiepit/ O tomto ateistickom chrapúnstve Lemmy mlčí. Možno zisťuje, či bol krstený. Jemu to bude stačiť...

08.07.2018, 05:49
A čo to dokazuje? Že všetci atesiti sú zlí? Je nám jasné, že sa medzi nimi nájdu aj takýto ľudia (ak dotyčný "lekár" vôbec je ateista). Ale aj medzi katolíkmi sa nájdu takí, čo sa dopúšťajú podobných činov. Veď aj medzi nacistami bolo mnoho horlivých katolíkov...Takže nechápem čo chceš touto témou povedať...
as response to :
1
07.07.2018, 15:43
v domove pre starých ľudí si pohan-kuchár urobil výnosný kšeft. Bez lekárskeho vzdelania obsadil miesto - LEKÁRA.

link

O tomto ateistickom chrapúnstve Lemmy mlčí. Možno zisťuje, či bol krstený. Jemu to bude stačiť...

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 97 277 Bgenerated in : 0.100 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 530 499 xunique displays : 1 195 310 xip address : 3.237.16.210

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...