Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / chain
move to top

Tam sa Boh sám krvou potil

entries
29
shows
4 033
uniques
840
theme was created 05.04.2019 by Skapala mačka
12

11. Fénix 07.04.2019, 15:18

Ježiš počúval seba. Ber si príklad.

07.04.2019, 21:04
To je jasné, že počúval seba tí trinásti mu nestáli za počúvanie.
as response to :
11

10. Ludwig 07.04.2019, 13:45

Podla Ježiša je prvé prikázanie najväčšie. Naviac sa vzájomne tieto prikázania vôbec nevylučujú. Neurazíš sa dúfam ak budem počúvať Ježiša namiesto Teba...

07.04.2019, 15:18
Ježiš počúval seba. Ber si príklad.
as response to :
10

9. Fénix 07.04.2019, 12:51

Milovať budeš pána, svojho boha z plnosti srdca, duše, sily a mysle. Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Druhé prikázanie je väčšie než prvé. Nemôžeš milovať viac než ako seba samého. Keď ti láska zostane, daj ju bohu, aby si miloval úplne. To je zmysel náboženstva.

07.04.2019, 13:45
Podla Ježiša je prvé prikázanie najväčšie. Naviac sa vzájomne tieto prikázania vôbec nevylučujú. Neurazíš sa dúfam ak budem počúvať Ježiša namiesto Teba...
as response to :
9

8. Ludwig 06.04.2019, 19:59

Ježiš, ktorý toto podobenstvo rozprával, ale tvrdil, že najväčším prikázaním zo Zákona je milovať Boha z celého srdca, z celej mysle, z celej duše a z celej sily. Azda si protirečil? Iste nie. Zjavne teda prisudzuješ jeho slovám iný význam než majú. Ježiš poukazoval Židom na to, že ich blížnym je každý kto im prejaví milosrdenstvo, teda aj Samaritán na ktorého automaticky hľadeli s dešpektom. Je totižto všeobecne známe, že Židia a Samaritánci žili vo vzájomnom nepriateľstve. Nikde z jeho slov ne...

07.04.2019, 12:51
Milovať budeš pána, svojho boha z plnosti srdca, duše, sily a mysle.
Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.

Druhé prikázanie je väčšie než prvé. Nemôžeš milovať viac než ako seba samého. Keď ti láska zostane, daj ju bohu, aby si miloval úplne. To je zmysel náboženstva.
as response to :
8

7. Fénix 06.04.2019, 15:55

Bol raz jeden muž, ktorého na ceste prepadli zločinci, okradli ho a nechali raneného na kraji cesty. Po chvíli šiel okolo kňaz, ktorý miloval boha a keďže sa ponáhľal na bohoslužbu, obišiel raneného a nepomohol mu. Za ním šiel levijec, ktorý tiež miloval boha viac než blížneho a tiež ho obišiel bez povšimnutia. Nakoniec tade šiel zlorečený samaritán, ktorý nemiloval boha a keď videl na ceste raneného, ošetril ho, odniesol ho do najbližšieho hostinca a zaplatil mu nocľah. Poučenie z príbehu? Kto...

06.04.2019, 19:59
Ježiš, ktorý toto podobenstvo rozprával, ale tvrdil, že najväčším prikázaním zo Zákona je milovať Boha z celého srdca, z celej mysle, z celej duše a z celej sily. Azda si protirečil? Iste nie. Zjavne teda prisudzuješ jeho slovám iný význam než majú. Ježiš poukazoval Židom na to, že ich blížnym je každý kto im prejaví milosrdenstvo, teda aj Samaritán na ktorého automaticky hľadeli s dešpektom. Je totižto všeobecne známe, že Židia a Samaritánci žili vo vzájomnom nepriateľstve. Nikde z jeho slov nevyplýva, že levita a kňaz nepomohli ozbíjanému človeku preto, že milovali viac Boha ako svojich blížnych. Ani z jeho slov nevyplýva, že Samaritán bol bezbožný človek...
as response to :
7

6. Skapala mačka 06.04.2019, 12:04

Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce vzdialilo. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou.

06.04.2019, 15:55
Bol raz jeden muž, ktorého na ceste prepadli zločinci, okradli ho a nechali raneného na kraji cesty. Po chvíli šiel okolo kňaz, ktorý miloval boha a keďže sa ponáhľal na bohoslužbu, obišiel raneného a nepomohol mu. Za ním šiel levijec, ktorý tiež miloval boha viac než blížneho a tiež ho obišiel bez povšimnutia. Nakoniec tade šiel zlorečený samaritán, ktorý nemiloval boha a keď videl na ceste raneného, ošetril ho, odniesol ho do najbližšieho hostinca a zaplatil mu nocľah.
Poučenie z príbehu? Kto miluje boha viac než blížneho, ten je náboženský fanatik. Láska patrí ľuďom, božstvá nám ju závidia. Ak od nás naši blížni neprijmú lásku, vtedy ju dajme bohu, ale len z nadbytku tak, ako nám z nadbytku boh dáva ľudské šťastie. Boh nestvoril svet pre nás, ale pre anjelov a démonov. Z človeka nikdy nebude anjel ani démon. Prach si a na prach sa obrátiš.
as response to :
6

2. Fénix 05.04.2019, 21:05

Boh na nás zvysoka serie. Hádže nám odpadky a my ich zbierame.

06.04.2019, 12:04
Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka
a telo urobil svojou oporou,
ale od Pána sa mu srdce vzdialilo.

Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána,
Pán bude jeho nádejou.
as response to :
2

1. Skapala mačka 05.04.2019, 19:19

Za mňa i za teba https://www.youtube.com/watch?v=V62fF7FbdnE

05.04.2019, 21:05
Boh na nás zvysoka serie. Hádže nám odpadky a my ich zbierame.
as response to :
1
05.04.2019, 19:19
Za mňa i za teba
link

newest entries : 

please, support author of the page

this is non-profit project
page has income only from ads and voluntary contributions
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100 000000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator of the page...
maybe i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 35.173.47.43
size : 85 565 B, generated in : 0.076 s