Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / chain
move to top

Tam sa Boh sám krvou potil

entries
29
shows
3 883
uniques
771
theme was created 05.04.2019 by Skapala mačka
5

4. Fénix 05.04.2019, 21:36

Boh nestvoril svet pre ľudské šťastie. Sme vedľajší produkt.

05.04.2019, 21:44
Netvrdím že človek má byť v tomto svete šťastný. Musí prejsť mnohými skúškami aby mohol vojsť do Božieho kráľovstva a tie skúšky prinášajú aj nemalé trápenie. Ale ak tieto skúšky človek s Božou pomocou zvládne a osvedčí sa, potom získa večné šťastie, pri vzkriesení spravodlivých. Celé naše súčasné bytie je len jednou veľko skúškou....
consents: Skapala mačka
as response to :
4

3. Ludwig 05.04.2019, 21:10

Veľmi sa mýliš. To ľudia ignorujú Boha a potom si aj nevyhnutne znášajú následky svojej ignorácie.

05.04.2019, 21:36
Boh nestvoril svet pre ľudské šťastie. Sme vedľajší produkt.
as response to :
3

2. Fénix 05.04.2019, 21:05

Boh na nás zvysoka serie. Hádže nám odpadky a my ich zbierame.

05.04.2019, 21:10
Veľmi sa mýliš. To ľudia ignorujú Boha a potom si aj nevyhnutne znášajú následky svojej ignorácie.
as response to :
2

1. Skapala mačka 05.04.2019, 19:19

Za mňa i za teba https://www.youtube.com/watch?v=V62fF7FbdnE

05.04.2019, 21:05
Boh na nás zvysoka serie. Hádže nám odpadky a my ich zbierame.
as response to :
1
05.04.2019, 19:19
Za mňa i za teba
link

newest entries : 

please, support author of the page

this is non-profit project
page has income only from ads and voluntary contributions
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100 000000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator of the page...
maybe i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 3.227.233.55
size : 73 808 B, generated in : 0.076 s