move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Svet ako informačný systém ;)

entries
76
shows
16 880
uniques
2 176
theme was created 06.07.2019 by EnaXnaY
75

73. Fénix 08.08.2019, 06:13

V snoch si vedomie v mori nevedomia.

08.08.2019, 20:01
Bullshit, stretávam tam mnoho známych aj neznámych

A oni vyzerajú byť vcelku vedomí
as response to :
73

71. EnaXnaY 07.08.2019, 21:48

V snoch som to tiež JA

08.08.2019, 06:13
V snoch si vedomie v mori nevedomia.
as response to :
71

69. Fénix 07.08.2019, 21:46

Presne tak, normálnosť je ostrov stability vymedzený egom. Sny ťa odvádzajú od ega, lebo si egocentrik.

07.08.2019, 21:48
V snoch som to tiež JA
as response to :
69

68. EnaXnaY 07.08.2019, 20:15

Normálne je to čo JA označím za normálne

07.08.2019, 21:46
Presne tak, normálnosť je ostrov stability vymedzený egom. Sny ťa odvádzajú od ega, lebo si egocentrik.
as response to :
68

65. Fénix 01.08.2019, 14:44

Normálnosť je ostrov v mori šialenstva. Sny ťa odvádzajú od ega, lebo si egocentrik.

07.08.2019, 20:15
Normálne je to čo JA označím za normálne
as response to :
65

64. EnaXnaY 31.07.2019, 21:31

Ja keď snívam, tak som hlavným hercom v šialených filmoch Som zvedavý, kto píše scenáre pre tie filmy

01.08.2019, 14:44
Normálnosť je ostrov v mori šialenstva. Sny ťa odvádzajú od ega, lebo si egocentrik.
as response to :
64

63. Fénix 29.07.2019, 22:35

V ľudskom tele sú dve protikladné žľazy, ktoré sú prepojené hovoriacim hadom, symbolom duše. Sú to pohlavné žľazy a epifýza. V snovej symbolike predstavujú slasť a jasnozrivosť. Udržaním rovnováhy medzi týmito žľazami sa jasnozrivosť stáva vnútorným radcom a slasť sa mení na lásku.

31.07.2019, 21:31
Ja keď snívam, tak som hlavným hercom v šialených filmoch

Som zvedavý, kto píše scenáre pre tie filmy
as response to :
63

62. Fénix 29.07.2019, 22:20

Ľudská myseľ sa evolučne vyvíjala milióny rokov. Všetky tie roky vývoja sú zaznamenané v mysli každého človeka. Sú to symboly kolektívnej psyché.

29.07.2019, 22:35
V ľudskom tele sú dve protikladné žľazy, ktoré sú prepojené hovoriacim hadom, symbolom duše. Sú to pohlavné žľazy a epifýza. V snovej symbolike predstavujú slasť a jasnozrivosť. Udržaním rovnováhy medzi týmito žľazami sa jasnozrivosť stáva vnútorným radcom a slasť sa mení na lásku.
as response to :
62

61. EnaXnaY 29.07.2019, 22:06

Práve preto, že navštevujem v snoch divné svety, to nemôžu byť spomienky Sú to pre mňa alternatívne vesmíry

29.07.2019, 22:20
Ľudská myseľ sa evolučne vyvíjala milióny rokov. Všetky tie roky vývoja sú zaznamenané v mysli každého človeka. Sú to symboly kolektívnej psyché.
as response to :
61

60. Fénix 29.07.2019, 22:05

Čo ich teda vytvára? Podľa Junga sny vytvára bytostné Ja. Požičiava si pri tom obrazy zo spomienok.

29.07.2019, 22:06
Práve preto, že navštevujem v snoch divné svety, to nemôžu byť spomienky

Sú to pre mňa alternatívne vesmíry
as response to :
60

59. EnaXnaY 29.07.2019, 18:02

Ja sa nestotožňujem s tým, že snové reality vytvára mozog

29.07.2019, 22:05
Čo ich teda vytvára? Podľa Junga sny vytvára bytostné Ja. Požičiava si pri tom obrazy zo spomienok.
as response to :
59

58. Fénix 29.07.2019, 12:42

Sny sú symboly libida. Sú podmnožinou psychickej reality.

29.07.2019, 18:02
Ja sa nestotožňujem s tým, že snové reality vytvára mozog
as response to :
58

57. EnaXnaY 29.07.2019, 11:58

Aj v snoch je kopec ďalších realít

29.07.2019, 12:42
Sny sú symboly libida. Sú podmnožinou psychickej reality.
as response to :
57

56. Fénix 29.07.2019, 11:57

Ak existuje ego, tak existuje aj realita, na ktorú ego upriamuje pozornosť smerom dovnútra aj navonok. Sú teda štyri reality. Jedna je fyzická a druhá psychická. Tretia je realita objektov a štvrtá je realita udalostí.

29.07.2019, 11:58
Aj v snoch je kopec ďalších realít
as response to :
56

55. EnaXnaY 27.07.2019, 21:24

Alebo existencia reality je podmienená existenciou ega Podľa solipsizmu

29.07.2019, 11:57
Ak existuje ego, tak existuje aj realita, na ktorú ego upriamuje pozornosť smerom dovnútra aj navonok. Sú teda štyri reality. Jedna je fyzická a druhá psychická. Tretia je realita objektov a štvrtá je realita udalostí.
as response to :
55

54. Fénix 27.07.2019, 14:09

Ego je schopnosť udržať pozornosť. Ak je ego to jediné, čo existuje, tak je to schopnosť udržať pozornosť na to, čo neexistuje. Z toho vyplýva, že ani ego neexistuje, čo je logický nezmysel. Existencia ega je podmienená existenciou reality.

27.07.2019, 21:24
Alebo existencia reality je podmienená existenciou ega

Podľa solipsizmu
as response to :
54

53. EnaXnaY 27.07.2019, 10:59

Musím byť egocentrik, lebo o JA mám jedinú istotu, že existuje Z toho som potom odvodil všetko ostatné

27.07.2019, 14:09
Ego je schopnosť udržať pozornosť. Ak je ego to jediné, čo existuje, tak je to schopnosť udržať pozornosť na to, čo neexistuje. Z toho vyplýva, že ani ego neexistuje, čo je logický nezmysel. Existencia ega je podmienená existenciou reality.
as response to :
53

52. Fénix 27.07.2019, 02:30

Si egocentrik. Vieš, že city sú racionálne a pocity emocionálne?

27.07.2019, 10:59
Musím byť egocentrik, lebo o JA mám jedinú istotu, že existuje

Z toho som potom odvodil všetko ostatné
as response to :
52

51. EnaXnaY 25.07.2019, 00:15

Viem toho dokonca oveľa viac Pozri tu : https://www.dzio.sk/mapos/all.html

27.07.2019, 02:30
Si egocentrik. Vieš, že city sú racionálne a pocity emocionálne?
as response to :
51

50. EnaXnaY 25.07.2019, 00:07

Niečo viem Napríklad, že JA SOM

25.07.2019, 00:15
Viem toho dokonca oveľa viac

Pozri tu : link
as response to :
50

49. Fénix 25.07.2019, 00:06

Vieš, že nič nevieš?

25.07.2019, 00:07
Niečo viem

Napríklad, že JA SOM
as response to :
49

48. EnaXnaY 24.07.2019, 20:53

Môj svet má centrum v mojom JA a je ohraničený všetkým tým čo viem To všetko bude predmetom simulácie

25.07.2019, 00:06
Vieš, že nič nevieš?
as response to :
48

47. Fénix 24.07.2019, 20:06

Začína to vedomím a končí to nevedomím.

24.07.2019, 20:53
Môj svet má centrum v mojom JA a je ohraničený všetkým tým čo viem

To všetko bude predmetom simulácie
as response to :
47

46. EnaXnaY 24.07.2019, 08:26

Začína to MNOU a končí to BOHOM

24.07.2019, 20:06
Začína to vedomím a končí to nevedomím.
as response to :
46

45. Fénix 23.07.2019, 23:40

Definuj všetko.

24.07.2019, 08:26
Začína to MNOU a končí to BOHOM
as response to :
45

44. EnaXnaY 23.07.2019, 21:40

A čo ja s tým? Ja chcem robiť simulátor všetkého

23.07.2019, 23:40
Definuj všetko.
as response to :
44

43. Fénix 23.07.2019, 21:37

Neuralink

23.07.2019, 21:40
A čo ja s tým?

Ja chcem robiť simulátor všetkého
as response to :
43

42. EnaXnaY 23.07.2019, 21:02

V čom ma predbehol?

23.07.2019, 21:37
Neuralink
as response to :
42

41. Fénix 23.07.2019, 13:20

Zdá sa, že Elon Musk ťa predbehol.

23.07.2019, 21:02
V čom ma predbehol?
as response to :
41

39. EnaXnaY 21.07.2019, 21:00

Áno aj ale nie len vytvára ale aj spracováva, tie ktoré prídu napríklad skrz zmysly

23.07.2019, 13:20
Zdá sa, že Elon Musk ťa predbehol.
as response to :
39

35. Fénix 20.07.2019, 14:09

Informácie sú vytvárané vedomím.

21.07.2019, 21:00
Áno aj ale nie len vytvára ale aj spracováva, tie ktoré prídu napríklad skrz zmysly
as response to :
35

33. EnaXnaY 19.07.2019, 18:35

To čo vnímame ako realitu je obraz, ktorý vytvára naše vedomie na základe informácií z informačného systému

20.07.2019, 14:09
Informácie sú vytvárané vedomím.
as response to :
33

31. Fénix 13.07.2019, 20:15

Zmyslové vnímanie je trojrozmerné meranie reality. Vnímanie má vplyv na myslenie, cítenie a intuíciu. Pozorovaním ovplyvňujeme realitu v 3D formáte.

19.07.2019, 18:35
To čo vnímame ako realitu je obraz, ktorý vytvára naše vedomie na základe informácií z informačného systému
as response to :
31

30. Fénix 13.07.2019, 19:40

Zmysly prenášajú realitu do 3D formátu.

13.07.2019, 20:15
Zmyslové vnímanie je trojrozmerné meranie reality. Vnímanie má vplyv na myslenie, cítenie a intuíciu. Pozorovaním ovplyvňujeme realitu v 3D formáte.
as response to :
30

29. EnaXnaY 08.07.2019, 23:59

Internet je ešte nič oproti tomu, čo príde

13.07.2019, 19:40
Zmysly prenášajú realitu do 3D formátu.
as response to :
29

28. Fénix 08.07.2019, 23:56

Internet už bol vynájdený.

08.07.2019, 23:59
Internet je ešte nič oproti tomu, čo príde
as response to :
28

27. EnaXnaY 08.07.2019, 22:10

Nojo, každý máme v hlave niečo JA svet ako informačný systém

08.07.2019, 23:56
Internet už bol vynájdený.
as response to :
27

26. Fénix 08.07.2019, 22:08

Je uložený v hlave jedného človeka, ktorý má odpoveď, ale hľadá otázku, ktorá ho k odpovedi privedie. Možno už našiel aj tú otázku, ale ešte ho nepriviedla k odpovedi. Chce to čas.

08.07.2019, 22:10
Nojo, každý máme v hlave niečo

JA svet ako informačný systém
as response to :
26

25. EnaXnaY 08.07.2019, 18:05

Ak by algoritmus dokonalého výberu existoval, už by bol vytvorený ako program

08.07.2019, 22:08
Je uložený v hlave jedného človeka, ktorý má odpoveď, ale hľadá otázku, ktorá ho k odpovedi privedie. Možno už našiel aj tú otázku, ale ešte ho nepriviedla k odpovedi. Chce to čas.
as response to :
25

24. Fénix 08.07.2019, 17:53

Nedokáže poraziť človeka, ktorý používa algoritmus dokonalého výberu. Otázka znie, načo je nám taký program, ktorý nás nedokáže poraziť.

08.07.2019, 18:05
Ak by algoritmus dokonalého výberu existoval, už by bol vytvorený ako program
as response to :
24

23. EnaXnaY 08.07.2019, 17:40

A preto dokáže poraziť najlepších z ľudí

08.07.2019, 17:53
Nedokáže poraziť človeka, ktorý používa algoritmus dokonalého výberu. Otázka znie, načo je nám taký program, ktorý nás nedokáže poraziť.
as response to :
23

22. Fénix 08.07.2019, 08:30

Najlepší šachový program používa databázu nedokonalých šachových partií.

08.07.2019, 17:40
A preto dokáže poraziť najlepších z ľudí
as response to :
22

21. EnaXnaY 07.07.2019, 21:38

Pochop, najlepší šachový majster je počítačový program, ktorý videl milión šachových partií a na základe týchto "skúseností" sa naučil čo a kedy

08.07.2019, 08:30
Najlepší šachový program používa databázu nedokonalých šachových partií.
as response to :
21

20. Fénix 07.07.2019, 20:35

Používate kauzalitu a ignorujte synchronicitu. Metódou kauzalitu sa zasypete databázou úspešných pokusov, ale zabúdať na fakt, že na kvantovej úrovni pozorovateľ ovplyvňuje úspešnosť pokusu. Učíte sa od úspešných predchodcov a vytvárate si paradigmy. Vyhrať šachovú partiu neznamená pochopiť šach do hĺbky, pretože súper má tie isté paradigmy.

07.07.2019, 21:38
Pochop, najlepší šachový majster je počítačový program, ktorý videl milión šachových partií a na základe týchto "skúseností" sa naučil čo a kedy
as response to :
20

19. EnaXnaY 07.07.2019, 19:56

Namiesto toho používame metódu POKUS-OMYL a tvoríme bázu znalostí, ktorá sa využíva pri následných pokusoch

07.07.2019, 20:35
Používate kauzalitu a ignorujte synchronicitu. Metódou kauzalitu sa zasypete databázou úspešných pokusov, ale zabúdať na fakt, že na kvantovej úrovni pozorovateľ ovplyvňuje úspešnosť pokusu. Učíte sa od úspešných predchodcov a vytvárate si paradigmy. Vyhrať šachovú partiu neznamená pochopiť šach do hĺbky, pretože súper má tie isté paradigmy.
as response to :
19

18. EnaXnaY 07.07.2019, 19:51

Taký pravdepodobne neexistuje

07.07.2019, 19:56
Namiesto toho používame metódu POKUS-OMYL a tvoríme bázu znalostí, ktorá sa využíva pri následných pokusoch
as response to :
18

17. Fénix 07.07.2019, 19:50

Možno dokážete štrukturovať dáta, ale neviete sa dopracovať k algoritmu dokonalého výberu.

07.07.2019, 19:51
Taký pravdepodobne neexistuje
as response to :
17

16. EnaXnaY 07.07.2019, 17:56

V informatike vieme v pohode štruktúrovať dáta s vzťahmi 1 ku N dokonca aj M ku N

07.07.2019, 19:50
Možno dokážete štrukturovať dáta, ale neviete sa dopracovať k algoritmu dokonalého výberu.
as response to :
16

15. Fénix 07.07.2019, 17:43

Symbol má viac než jeden význam. Všetky sú súčasťou fraktálu významov. Emócia nie je myšlienka, má veľa významov.

07.07.2019, 17:56
V informatike vieme v pohode štruktúrovať dáta s vzťahmi 1 ku N dokonca aj M ku N
as response to :
15

13. EnaXnaY 07.07.2019, 17:32

Ten význam je definovaný slovami = informáciami

07.07.2019, 17:43
Symbol má viac než jeden význam. Všetky sú súčasťou fraktálu významov. Emócia nie je myšlienka, má veľa významov.
as response to :
13

11. Fénix 07.07.2019, 17:24

Chcem tým povedať, že ak naprogramuješ informačnú realitu, nebude to úplná realita, bude jej chýbať symbolický význam, ktorý je tiež reálny.

07.07.2019, 17:32
Ten význam je definovaný slovami = informáciami
as response to :
11

9. Fénix 07.07.2019, 17:18

Každé číslo je jedinečné a to mu dáva symbolickú hodnotu. Číslo nie je len informácia, ale aj symbol. Ako chceš symbolické významy čísel začleniť do reality? Všetky prvočísla sú reálne čísla. Každé z nich je jedinečné. Ako chceš naprogramovať túto jedinečnosť?

07.07.2019, 17:24
Chcem tým povedať, že ak naprogramuješ informačnú realitu, nebude to úplná realita, bude jej chýbať symbolický význam, ktorý je tiež reálny.
as response to :
9

8. EnaXnaY 07.07.2019, 16:58

Ale sú aj iné Ja som napríklad postupoval tak že som delil každé číslo menšími ako je ono a ak ani jedno delenie nevyšlo bez zvyšku, tak je to prvočíslo

07.07.2019, 17:18
Každé číslo je jedinečné a to mu dáva symbolickú hodnotu. Číslo nie je len informácia, ale aj symbol. Ako chceš symbolické významy čísel začleniť do reality? Všetky prvočísla sú reálne čísla. Každé z nich je jedinečné. Ako chceš naprogramovať túto jedinečnosť?
as response to :
8

7. EnaXnaY 07.07.2019, 16:50

Napríklad : https://sk.wikipedia.org/wiki/Eratostenovo_sito

07.07.2019, 16:58
Ale sú aj iné

Ja som napríklad postupoval tak že som delil každé číslo menšími ako je ono a ak ani jedno delenie nevyšlo bez zvyšku, tak je to prvočíslo
as response to :
7

6. Fénix 07.07.2019, 16:48

Ako by si definoval algoritmus prvočísel?

07.07.2019, 16:50
Napríklad : link
as response to :
6

5. EnaXnaY 07.07.2019, 16:37

Matematika nestačí, ešte potrebuješ algoritmus, ktorým zadefinuješ výpočty a tam nastupuje informatika

07.07.2019, 16:48
Ako by si definoval algoritmus prvočísel?
as response to :
5

4. Fénix 07.07.2019, 13:21

V matematike je obsiahnutá realita. Matematika presahuje realitu. Číslo je informácia, ale je to aj symbol. Symbol má viac významov než informácia.

07.07.2019, 16:37
Matematika nestačí, ešte potrebuješ algoritmus, ktorým zadefinuješ výpočty a tam nastupuje informatika
as response to :
4

2. EnaXnaY 06.07.2019, 23:34

Som informatik a tak sa na svet pozerám z pohľadu IT Veľmi dlho mi už v hlave víri myšlienka o vytvorení komplexnej simulácie, ktorá by zahŕňala všetko A tak ak sa spätne pozriem na náš svet, tak mi príde na um, čo ak už takúto simuláciu niekto urobil? Ak poznáš hru SIMS je dokážeš si predstaviť zjednodušený model takejto simulácie V hre vystupujú postavičky, ktoré žijú svoje virtuálne životy vo virtuálnom prostredí Pri dostatočnom počítačovom výkone a samozrejme pri zohľadne...

07.07.2019, 13:21
V matematike je obsiahnutá realita. Matematika presahuje realitu. Číslo je informácia, ale je to aj symbol. Symbol má viac významov než informácia.
as response to :
2

1. EnaXnaY 06.07.2019, 22:52

Realita vôbec nemusí existovať My, agenti reality ju vnímame pomocou zmyslov a naše vedomie nám poskytuje určitý obraz o nej Ale ak svet existuje v podobe informačného systému, tak všetko čo je, sú informácie uložené niekde v pamäti zložitého superpočítača A tak ak sa niečoho dotknem, tak informačný celok s názvom Dzio, dostane informáciu od informačného celku kanvica Ak ste niekedy hrali počítačovú hru tak si to dokážete predstaviť Celé svety aj s ich obyvateľmi existujú len...

06.07.2019, 23:34
Som informatik a tak sa na svet pozerám z pohľadu IT

Veľmi dlho mi už v hlave víri myšlienka o vytvorení komplexnej simulácie, ktorá by zahŕňala všetko

A tak ak sa spätne pozriem na náš svet, tak mi príde na um, čo ak už takúto simuláciu niekto urobil?

Ak poznáš hru SIMS je dokážeš si predstaviť zjednodušený model takejto simulácie

V hre vystupujú postavičky, ktoré žijú svoje virtuálne životy vo virtuálnom prostredí

Pri dostatočnom počítačovom výkone a samozrejme pri zohľadnení oveľa vyššej komplexnosti si viem predstaviť stvoriť danú simuláciu

Nevravím že naša realita je simuláciou lebo to neviem dokázať

Ale ak vidím čo vidím (kde sme momentálne v IT) a posuniem sa o pár desiatok rokov dopredu, tak si viem predstaviť že takéto simulácie budú reálne

A ak teda všetci títo nábožní tvrdia, že sme stvorení tak ja vidím aj cestu ako to bolo dosiahnuté
as response to :
1
06.07.2019, 22:52
Realita vôbec nemusí existovať

My, agenti reality ju vnímame pomocou zmyslov a naše vedomie nám poskytuje určitý obraz o nej

Ale ak svet existuje v podobe informačného systému, tak všetko čo je, sú informácie uložené niekde v pamäti zložitého superpočítača

A tak ak sa niečoho dotknem, tak informačný celok s názvom Dzio, dostane informáciu od informačného celku kanvica

Ak ste niekedy hrali počítačovú hru tak si to dokážete predstaviť

Celé svety aj s ich obyvateľmi existujú len v pamäti počítača

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 230 144 Bgenerated in : 0.083 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 587 165 xunique displays : 757 986 xip address : 3.92.74.105

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook