move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Spájanie.

entries
4
shows
580
uniques
211
theme was created 05.07.2021 by Fénix
2

1. Fénix 05.07.2021, 20:45

Najprv pomenujeme základné geometrické objekty podla počtu smerov merania. Trojrozmerné figúry, dvojrozmerné polia, jednorozmerné vektory pohybu v priestore a nularozmerné body trvania v priestore. Potom pomenujeme základné aritmetické operácie podľa počtu smerov rátania. Trojrozmerná exponencia, dvojrozmerné sčítanie, jednorozmerné sčítanie a nularozmerné násobenie. Zadefinujeme jednotlivé geometrické objekty v nevyhnutnosti spojenia s ostatnými geometrickými objektami. Zadefinujeme jednotli...

06.07.2021, 06:40
Najvyššiu cenu má tá skutočnosť, o ktorej nemám žiadnu vedomosť, iba vieru. To je hodnota kvality figúr.
as response to :
1
05.07.2021, 20:45
Najprv pomenujeme základné geometrické objekty podla počtu smerov merania. Trojrozmerné figúry, dvojrozmerné polia, jednorozmerné vektory pohybu v priestore a nularozmerné body trvania v priestore.

Potom pomenujeme základné aritmetické operácie podľa počtu smerov rátania. Trojrozmerná exponencia, dvojrozmerné sčítanie, jednorozmerné sčítanie a nularozmerné násobenie.

Zadefinujeme jednotlivé geometrické objekty v nevyhnutnosti spojenia s ostatnými geometrickými objektami.

Zadefinujeme jednotlivé aritmetické operácie v nevyhnutnosti spojenia s ostatnými aritmetickými operáciami.

Spojíme definície geometrických objektov s definíciami aritmetických operácií rovnakého počtu rozmerov.

Spojíme aritmetické operácie podľa rovnosti premenných a výsledkov.

Usporiadame geometrické objekty do schémy analytickej pravdepodobnosti vývoja udalostí.

Vznikne nám analytická hra s dvomi figúrkami na šachovnici. Jedna je akčná, druhá je reakčná. Pohybujú sa každá v jednom rade od začiatku do konca hry. Pomocou tejto analytickej hry sa dá vyrátať najpravdepodobnejší vývoj udalostí. Všetky vetvy sa spoja do jednej. Zostane len kmeň, ratolesti budú odstrihnuté.

newest entries : 

Plač.... [show chain]before 25 minutes
(debil)[show chain]before 28 minutes
Paranoja?[show chain]before 34 minutes
Áno a?[show chain]before 45 minutes
created by dzI/O 2015 - 2022size : 70 816 Bgenerated in : 0.102 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 852 327 xunique displays : 1 308 253 xip address : 75.101.211.110

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...