move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / health / chain

Rozdvojená myseľ

entries
1
shows
126
uniques
70
theme was created 30.07.2021 by Dušan
1
30.07.2021, 12:52
Na zamyslenie - Rozdvojená myseľ

Človek má aktívnu, vedomú i ba jednu pologulu, hemisféru mozgu. Tú druhú tiež používa, ale je (ne)vedomá.
Schizáč má aktívne, vedomé obe pologule, hemisfēry mozgu. Celý mozog sa tak javí rozdvojený a protirečí si... Myseľ a zrak sa zvykne rozdvojovať, sluch má tendenciu sa skresľovať a pocity sa vzájomne prežívať.

Nastáva dilema, ako tento mozog používať. Treba si (u)vedomiť seba, že nie sme naša myseľ, nie sme náš mozog. Mozog, myseľ, sen prenecháme našej polovičke, súčiastke, (alter)eGu.

Našou pravou podstatou "ja" je tak v meditáciach Bytie "Som" a mimo, či po meditáciach (ne)Bytie "nie Som". Opakom eGa je tu tak Som tichý, prítomný... pozorovateľ a opakom Bytia je tu tak nie Som, Som nikto a nič.

Mozog (eGo, myseľ, sen, (pre)javené...) je naš nástroj, ktorý používame iba mi, podľa vôle a potreby, akokoľvek a kedykoľvek. To znamená, keď ho (ne)potrebujeme, tak ho (ne)potrebujeme.

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 70 974 Bgenerated in : 0.072 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 203 864 xunique displays : 1 158 052 xip address : 3.238.132.225

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...