move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Problém s druhmi ;)

entries
6
shows
258
uniques
120
theme was created 26.09.2021 by EnaXnaY
4

1. EnaXnaY 26.09.2021, 22:19

Nie je mi jasné ako evolúcia zabezpečí že vzniknú miliardy jedincov toho istého druhu Lebo pri rozmnožovaní dochádza k mutáciám a vývoju, tak druhy ako také by nemali existovať

27.09.2021, 16:57
Podľa tradičnej, tzv. biologickej definície druhu, druh predstavuje skupinu prírodných populácií, ktoré sa môžu navzájom krížiť vo voľnej prírode a sú reprodukčne izolované od ostatných skupín. Ak sú druhy od seba oddelené geografickou alebo biologickou bariérou, po dlhom čase sa začnú vyvíjať odlišným spôsobom až postupne dospejú do štádia, v ktorom kríženie medzi nimi nie je možné a vznikajú nové druhy (tieto už nereagujú napr. na sexuálne správanie druhu, z ktorého vznikli).

link
as response to :
1
26.09.2021, 22:19
Nie je mi jasné ako evolúcia zabezpečí že vzniknú miliardy jedincov toho istého druhu

Lebo pri rozmnožovaní dochádza k mutáciám a vývoju, tak druhy ako také by nemali existovať

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 71 957 Bgenerated in : 0.066 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 577 682 xunique displays : 1 198 823 xip address : 3.214.224.207

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...