move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Prítomnosť

entries
6
shows
696
uniques
218
theme was created 28.04.2021 by Fénix
3

1. Fénix 28.04.2021, 16:03

Prítomnosť je moment rozhodnutia. Je to pozícia, ktorú si vyberáme, keď sme na ťahu. Pozícia, ktorú mame pred očami, patrí minulosti. Nedokážeme ju ovplyvniť, iba z nej vychádzame. Prítomnosť je mnohoraká, nachádzame sa vo všetkých superpozíciách súčasne. Budúcnosť nasleduje po momente rozhodnutia, kedy je už rozhodnuté. Vychádzame z jednej pozície a smerujeme do jednej pozície, ale nachádzame sa v superpozícii. Môžeme analyzovať minulosť a syntetizovať budúcnosť a prítomné sa rozhodnúť. Okrem p...

28.04.2021, 19:11
Ahoj Fénix

Berieš prítomný okamih s pohľadu šachovnice, teda asociačne, čo je dobre.

Prítomný okamih, alebo prítomnosť je existencia tu a teraz!!! Ide o merateľný čas, ktorý je svojima plánmi a cieľmi zrealizovaný.

Minulosť ako bývalá prítomnosť, či budúcnosť ako budúca prítomnosť, sú len psychologický čas. Preto sa o ňom hovorí, že je to (ne)existencia. Úbohé snívanie, fantazírovanie, vizualizovanie, predstavovanie, či aj manifestovanie...

Ak sa tieto sny a túžby, priania a želania, plány a ciele, prosby a nápady, či aj príkazy a rozkazy naplnia, alebo z časti naplnia, tak ide o merateľný čas a ten znamená prítomný okamih, prítomnosť, tu a teraz!!!

Prítomný okamih je okamih ktorý momentálne prežívaš a predýchavaš, tkvz. čarovná formulka "tu a teraz!!!". Keď ti niekdo povie, že je toľko a toľko hodín, tak mu jednoducho (od)povieš, že sa mýli, pretože je teraz!!! Už keď vyslovil koľko je hodin, v tom okamihu sa ten čas stal minulosťou, bývalou prítomnosťou.

Preto prítomný okamih (ne)pozná čas, čas (ne)ustále plynie s prítomnosťou.

as response to :
1
28.04.2021, 16:03
Prítomnosť je moment rozhodnutia. Je to pozícia, ktorú si vyberáme, keď sme na ťahu. Pozícia, ktorú mame pred očami, patrí minulosti. Nedokážeme ju ovplyvniť, iba z nej vychádzame. Prítomnosť je mnohoraká, nachádzame sa vo všetkých superpozíciách súčasne. Budúcnosť nasleduje po momente rozhodnutia, kedy je už rozhodnuté. Vychádzame z jednej pozície a smerujeme do jednej pozície, ale nachádzame sa v superpozícii. Môžeme analyzovať minulosť a syntetizovať budúcnosť a prítomné sa rozhodnúť. Okrem prítomnosti, minulosti a budúcnosti je tu ešte hĺbka vývoja udalostí. V tejto hĺbke nie je prítomnosť, minulosť, ani budúcnosť. Čas tam neplynie, ale trvá v jednotkách krokov s rozdielnou veľkosťou. Hĺbka vývoja udalostí dáva zmysluplnosť prítomnému rozhodnutiu.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 75 904 Bgenerated in : 0.098 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 527 440 xunique displays : 1 194 819 xip address : 3.239.50.33

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...