Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain
move to top

Prečo sa pánBožko nahneval? ;)

entries
7
shows
690
uniques
213
theme was created 23.05.2019 by EnaXnaY
3

1. EnaXnaY 23.05.2019, 21:04

Raz dokonca vytopil celý svet, lebo ľudia boli zlí  Však namieste je otázka  Keď dáš niekomu slobodu konať ako sa mu zachce, môže sa na neho hnevať za to? 

24.05.2019, 02:18
Dal Boh človeku diabla? Človek sa môže slobodne rozhodovať len medzi vinou a nevinou. Keďže nevyhnutnosť rozhoduje, človek by sa nemal rozhodovať slobodne, ale podmienene nevyhnutnosťou. Slobodne sa človek rozhodne len o vine a nevine. Ak sa rozhodne pre vinu, získa spasenie, ale spasiť ho musí niekto, kto sa slobodne rozhodne pre nevinu. Slobodné rozhodovanie sa rovná diablovmu pokúšaniu. Adama aj Ježiša pokúšal diabol. Jeden si vybral vinu a druhý nevinu. Ani jedno rozhodnutie nebolo spravodlivé. Spravodlivo rozhoduje len nevyhnutnosť. Adam nespravodlivo žil a Ježiš nespravodlivo zomrel.
as response to :
1
23.05.2019, 21:04
Raz dokonca vytopil celý svet, lebo ľudia boli zlí 

Však namieste je otázka 

Keď dáš niekomu slobodu konať ako sa mu zachce, môže sa na neho hnevať za to? 

newest entries : 

please, support author of the page

this is non-profit project
page has income only from ads and voluntary contributions
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100 000000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator of the page...
maybe i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 18.206.194.83
size : 67 685 B, generated in : 0.058 s