move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Prečo ľudia túžia po spáse?

entries
36
shows
2 539
uniques
385
theme was created 10.03.2021 by Lemmy
2

1. Lemmy 10.03.2021, 03:59

Spása je podľa mňa stav, keď sa človek dostane po smrti do neba. Alebo spása je vstupenka do neba. https://www.humanisti.sk/2021/03/10/preco-ludia-tuzia-po-spase/

10.03.2021, 04:00
Prečo je pre niektorých ľudí dôležité veriť, že smrťou život nekončí? Prečo túžia po večnom živote? Prečo túžia po tom, aby sa po smrti dostali do neba? Nebo je v predstavách veriacich akousi oázou pokoja, mieru, blahobytu, blaženosti, pocitu nesmierneho šťastia.

Téma nesmrteľnosti je (zdá sa) odveká. Už Gilgameš túžil po nesmrteľnosti.
as response to :
1
10.03.2021, 03:59
Spása je podľa mňa stav, keď sa človek dostane po smrti do neba. Alebo spása je vstupenka do neba.

link

newest entries : 

Plač.... [show chain]before 56 minutes
(debil)[show chain]before 59 minutes
created by dzI/O 2015 - 2022size : 70 468 Bgenerated in : 0.097 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 852 720 xunique displays : 1 308 314 xip address : 75.101.211.110

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...