move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Prečo boli zmenené slová hymny?

entries
84
shows
18 336
uniques
1 634
theme was created 21.07.2018 by Boris
78

69. Boris 21.07.2018, 15:00

Viac sa mi páči SA, nevadí mi to. Hore som to predsa rozpísal, prečo. Prišli sme teda zhruba k tomu, aj vďaka tebe Lemmy, že zmena nastala nástupom socialistov a to aspoň pre mňa aj je logické...

23.07.2018, 01:11
69 :D od roku 1918 tu boli socialisti v jednom kuse. Masaryk bol liberálny socialista a potom prišli socialisti národní a po nich marxistickí a zase tu máme liberálnych.
Najväčší socialista je tu Lemmy - lebo bojuje proti kapitalizmu spolu so škodovkou
as response to :
69

68. Lemmy 21.07.2018, 14:55

Vadí ti, že teraz nie je sa, ale ich.

21.07.2018, 15:00
Viac sa mi páči SA, nevadí mi to.
Hore som to predsa rozpísal, prečo.
Prišli sme teda zhruba k tomu, aj vďaka tebe Lemmy, že zmena nastala nástupom socialistov a to aspoň pre mňa aj je logické...

consents: Lemmy
as response to :
68

66. Boris 21.07.2018, 14:54

Neporozumel som tomu, čo si napísal, ze mi má vadiť. Ale je to zaujímavá slutočnosť, nie?!

21.07.2018, 14:55
Vadí ti, že teraz nie je sa, ale ich.
as response to :
66

62. Lemmy 21.07.2018, 14:52

Na otázku, prečo boli zmenené slová sa na ich po roku 1918, keď sa k moci dostali socialisti, a návrat sa ich po roku 1990, keď sa k moci dostali demokrati, ti vadí?

21.07.2018, 14:54
Neporozumel som tomu, čo si napísal, ze mi má vadiť.
Ale je to zaujímavá slutočnosť, nie?!
as response to :
62

1. Boris 21.07.2018, 12:31

Smrdí, smrdí manipuláciou..... "Od roku 1918 až do roku 1990 oficiálny text hymny obsahoval slová „zastavme sa, bratia“. Dnes však spievame „zastavme ich, bratia“. " https://www.aktuality.sk/clanok/405456/slovaci-spievali-svoju-hymnu-roky-inak-ako-napisal-autor/ Je to zásadný rozdiel vo význame, ak tie slová zameníme. Zastavme SA znamená, že sme pacifisti, mierumilovní ľudia, ktorých filozofiou je, že ak zlo jednoducho netreba živiť a ono zmizne.. Zastavme ICH však znamená protiklad, že sm...

21.07.2018, 14:52
Na otázku, prečo boli zmenené slová sa na ich po roku 1918, keď sa k moci dostali socialisti, a návrat sa ich po roku 1990, keď sa k moci dostali demokrati, ti vadí?
as response to :
1
21.07.2018, 12:31
Smrdí, smrdí manipuláciou.....

"Od roku 1918 až do roku 1990 oficiálny text hymny obsahoval slová „zastavme sa, bratia“. Dnes však spievame „zastavme ich, bratia“. "

link

Je to zásadný rozdiel vo význame, ak tie slová zameníme.
Zastavme SA znamená, že sme pacifisti, mierumilovní ľudia, ktorých filozofiou je, že ak zlo jednoducho netreba živiť a ono zmizne..
Zastavme ICH však znamená protiklad, že sme bojovný národ.

Osobne pokladám za múdrejšie "zastavme sa bratia, veď sa oni stratia" Tak to cítim a tak mi vraví rozum.

Váš názor?

newest entries : 

created by dzI/Osize : 88 457 Bgenerated in : 0.070 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 018 690 xunique displays : 953 651 xip address : 3.238.7.202

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...