move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Prečo boli zmenené slová hymny?

entries
84
shows
18 310
uniques
1 634
theme was created 21.07.2018 by Boris
64

58. Boris 21.07.2018, 14:46

Tam je niečo úplne iné :) Dröhnt des Donners Krachen Doch der Stürme Wehen wird gar bald vergehen Brüder, wir erwachen! Vyhráža sa hromu rachot, ale búrky viatie čoskoro prejde Prebudíme sa bratia!

21.07.2018, 14:53
Takže to je tá nežnejšia, kludnejšia forma :)
No ale za protektorátu asi spievať "zastavme ich" bolo životu nebezpečné :D
consents: Boris
as response to :
58

56. Nadja 21.07.2018, 14:40

Československá hymna (teda aj začiatok slovenskej) v nemčine, to by ma zaujímalo, či spievajú sa alebo ich :D https://www.youtube.com/watch?v=HGT1-19_uU8

21.07.2018, 14:46
Tam je niečo úplne iné :)

Dröhnt des Donners Krachen
Doch der Stürme Wehen
wird gar bald vergehen
Brüder, wir erwachen!

Vyhráža sa hromu rachot,
ale búrky viatie
čoskoro prejde
Prebudíme sa bratia!

as response to :
56

1. Boris 21.07.2018, 12:31

Smrdí, smrdí manipuláciou..... "Od roku 1918 až do roku 1990 oficiálny text hymny obsahoval slová „zastavme sa, bratia“. Dnes však spievame „zastavme ich, bratia“. " https://www.aktuality.sk/clanok/405456/slovaci-spievali-svoju-hymnu-roky-inak-ako-napisal-autor/ Je to zásadný rozdiel vo význame, ak tie slová zameníme. Zastavme SA znamená, že sme pacifisti, mierumilovní ľudia, ktorých filozofiou je, že ak zlo jednoducho netreba živiť a ono zmizne.. Zastavme ICH však znamená protiklad, že sm...

21.07.2018, 14:40
Československá hymna (teda aj začiatok slovenskej) v nemčine, to by ma zaujímalo, či spievajú sa alebo ich :D
link
as response to :
1
21.07.2018, 12:31
Smrdí, smrdí manipuláciou.....

"Od roku 1918 až do roku 1990 oficiálny text hymny obsahoval slová „zastavme sa, bratia“. Dnes však spievame „zastavme ich, bratia“. "

link

Je to zásadný rozdiel vo význame, ak tie slová zameníme.
Zastavme SA znamená, že sme pacifisti, mierumilovní ľudia, ktorých filozofiou je, že ak zlo jednoducho netreba živiť a ono zmizne..
Zastavme ICH však znamená protiklad, že sme bojovný národ.

Osobne pokladám za múdrejšie "zastavme sa bratia, veď sa oni stratia" Tak to cítim a tak mi vraví rozum.

Váš názor?

newest entries : 

created by dzI/Osize : 84 194 Bgenerated in : 0.063 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 018 613 xunique displays : 953 639 xip address : 3.238.7.202

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...