move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Prečo boli zmenené slová hymny?

entries
84
shows
18 282
uniques
1 634
theme was created 21.07.2018 by Boris
14

11. Nadja 21.07.2018, 14:05

Lebo ju ešte r. 1844 stihol zapísať Viliam Pauliny-Tóth, od ktorého máme najstarší zápis pod názvom Prešporskí Slováci, budúci Levočania (orig. Prešporskí Slováci, budoucí Levočané). Ale ak sa jedná o to "Ich", tak to tam naozaj pasuje viac ako "sa"...

21.07.2018, 14:07
NAOZAJ?
No mne pasuje podstatne viac to "sa" a to ako významom, tak aj rytmicky.
as response to :
11

8. Boris 21.07.2018, 13:55

A naozaj? Veď Matuškov text sa stratil, tak ako sa to môže NAOZAJ vedieť?

21.07.2018, 14:05
Lebo ju ešte r. 1844 stihol zapísať Viliam Pauliny-Tóth, od ktorého máme najstarší zápis pod názvom Prešporskí Slováci, budúci Levočania (orig. Prešporskí Slováci, budoucí Levočané).
Ale ak sa jedná o to "Ich", tak to tam naozaj pasuje viac ako "sa"...
consents: Lemmy
as response to :
8

4. Nadja 21.07.2018, 13:10

Celá Slovenská hymna je koncipovaná bojovne, lebo táto hymnická pieseň odrážala boj za národné povedomie a naozaj v pôvodnom texte od Matušku bolo "ich". Potom sa stala súčasťou československej hymny už so zámenom "sa", a napokon po revolúcii sa vrátila k originálnemu textu.

21.07.2018, 13:55
A naozaj? Veď Matuškov text sa stratil, tak ako sa to môže NAOZAJ vedieť?
as response to :
4

1. Boris 21.07.2018, 12:31

Smrdí, smrdí manipuláciou..... "Od roku 1918 až do roku 1990 oficiálny text hymny obsahoval slová „zastavme sa, bratia“. Dnes však spievame „zastavme ich, bratia“. " https://www.aktuality.sk/clanok/405456/slovaci-spievali-svoju-hymnu-roky-inak-ako-napisal-autor/ Je to zásadný rozdiel vo význame, ak tie slová zameníme. Zastavme SA znamená, že sme pacifisti, mierumilovní ľudia, ktorých filozofiou je, že ak zlo jednoducho netreba živiť a ono zmizne.. Zastavme ICH však znamená protiklad, že sm...

21.07.2018, 13:10
Celá Slovenská hymna je koncipovaná bojovne, lebo táto hymnická pieseň odrážala boj za národné povedomie a naozaj v pôvodnom texte od Matušku bolo "ich". Potom sa stala súčasťou československej hymny už so zámenom "sa", a napokon po revolúcii sa vrátila k originálnemu textu.
consents: Lemmy
as response to :
1
21.07.2018, 12:31
Smrdí, smrdí manipuláciou.....

"Od roku 1918 až do roku 1990 oficiálny text hymny obsahoval slová „zastavme sa, bratia“. Dnes však spievame „zastavme ich, bratia“. "

link

Je to zásadný rozdiel vo význame, ak tie slová zameníme.
Zastavme SA znamená, že sme pacifisti, mierumilovní ľudia, ktorých filozofiou je, že ak zlo jednoducho netreba živiť a ono zmizne..
Zastavme ICH však znamená protiklad, že sme bojovný národ.

Osobne pokladám za múdrejšie "zastavme sa bratia, veď sa oni stratia" Tak to cítim a tak mi vraví rozum.

Váš názor?

newest entries : 

created by dzI/Osize : 86 826 Bgenerated in : 0.078 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 018 461 xunique displays : 953 610 xip address : 3.238.7.202

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...