move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Počasie sa zbláznilo

entries
4
shows
1 521
uniques
332
theme was created 16.05.2016 by Mil@níčko
4

3. Mil@níčko 16.05.2016, 20:58

No ešte treba vydržať do piatku, ale sľúbili sme si vydržať.

16.05.2016, 21:01
Lebo zatiaľ mám nabehaných len tristo kiláčov na bajku a to je bohapusto málo......
as response to :
3

2. majko1 16.05.2016, 20:56

No veď v Hurgade je 40...... ale ujovia meteo hovorili že na budúci týždeň už bude dobre........

16.05.2016, 20:58
No ešte treba vydržať do piatku, ale sľúbili sme si vydržať.
as response to :
2

1. Mil@níčko 16.05.2016, 20:52

Kedy prídu tridsiatky ? (nemyslím vek žien).

16.05.2016, 20:56
No veď v Hurgade je 40...... ale ujovia meteo hovorili že na budúci týždeň už bude dobre........
consents: Mil@níčko
as response to :
1
16.05.2016, 20:52
Kedy prídu tridsiatky ? (nemyslím vek žien).

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 73 537 Bgenerated in : 0.089 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 820 811 xunique displays : 1 305 105 xip address : 54.80.249.22

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...