move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

O svetlách a tieňoch.

entries
11
shows
837
uniques
184
theme was created 23.11.2021 by Fénix
10

9. Lemmy 27.11.2021, 14:21

Aha, takže propaguješ deviáciu.

27.11.2021, 15:38
Súdiš ma podľa seba. To, že ty propaguješ sekulárny humanizmus, neznamená, že každý niečo propaguje. Nevieš si predstaviť iný prejav než propagandu, lebo ty nemáš iný prejav než propagandu.
as response to :
9

8. Fénix 27.11.2021, 14:13

Planetárne náboženstvo už tu je od čias Nimroda a Semiramis. Je to Nimrodovo kúzlo, oidipovský komplex, Babylon, pôvod všetkých deviácií.

27.11.2021, 14:21
Aha, takže propaguješ deviáciu.
as response to :
8

7. Lemmy 27.11.2021, 01:25

Propagujes planetarne náboženstvo?

27.11.2021, 14:13
Planetárne náboženstvo už tu je od čias Nimroda a Semiramis. Je to Nimrodovo kúzlo, oidipovský komplex, Babylon, pôvod všetkých deviácií.
as response to :
7

6. Fénix 26.11.2021, 09:46

Otcom je Slnko, matkou je Zem, synom je Mesiac, dcérou je tieň. Zatmenie Slnka - syn zatieni otca, nasadí si otcovu koronu a vrhne tieň na matku. Oidipovský komplex. Syn sa stáva bohom Slnka, márnotratný syn. Zatmenie Mesiaca - matka zatieni syna, zafarbí ho do krvava. Elektrin komplex. Matka sa stáva bohyňou Mesiaca, krkavčia matka.

27.11.2021, 01:25
Propagujes planetarne náboženstvo?
as response to :
6

1. Fénix 23.11.2021, 20:36

Je veľa svetiel, ale len jedna tma.

26.11.2021, 09:46
Otcom je Slnko, matkou je Zem, synom je Mesiac, dcérou je tieň.

Zatmenie Slnka - syn zatieni otca, nasadí si otcovu koronu a vrhne tieň na matku. Oidipovský komplex. Syn sa stáva bohom Slnka, márnotratný syn.

Zatmenie Mesiaca - matka zatieni syna, zafarbí ho do krvava. Elektrin komplex. Matka sa stáva bohyňou Mesiaca, krkavčia matka.
as response to :
1
23.11.2021, 20:36
Je veľa svetiel, ale len jedna tma.

newest entries : 

[show chain]yesterday
created by dzI/O 2015 - 2022size : 136 188 Bgenerated in : 0.321 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 11 035 998 xunique displays : 1 316 111 xip address : 54.224.133.198

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...