move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Nerozumiem trestnému zákonníku

entries
3
shows
450
uniques
181
theme was created 08.04.2021 by tomas12345
1
08.04.2021, 13:09
§ 208
Týranie blízkej osoby a zverenej osoby

(1) Kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobí fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie :

a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, POHRDAVYM ZAOBCHADZANIM, NEUSTALYM SLEDOVANIM, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, CITOVYM VYDIERANIM......

Poznámka : Ciže ak by rodičia mnou pohrdali, a napríklad by mi hovorili "ty nič nedokážeš", "ty si také nemehlo", páchajú tým trestný priestupok ??????

Ak by moji rodičia sledovali moj počítač a smsky, a furt by mi vyvolávali, páchali by tým trestný priestupok vo forme neustáleho sledovania ?????

Ak by ma rodičia citovo vydierali rečami typu "ak odídeš z domu budeš vydedený", alebo "ak nebudeš poslúchať nedostaneš vreckové", bol by to trestný priestupok ????
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) "VYSTAVOVANIM vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie"

Poznámka : Teda ak by rodičia v dome fajčili a vystavovali by ma tým cigaretovému dymu išlo o by o trestný priestupok ? Alebo ak by ma rodičia zobrali do krčmy kde sa fajčí.... ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) "neodôvodneným OBMEDZOVANIM v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov."

Poznámka : Ciže ak mi rodičia zakážu sledovať počítač či televízor, teda majetok ktorý mám právo užívAť je to trestný priestupok ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ak by takéto veci mali byť trestnými priestupkami potom by muselo byť na súde 99% ľudí....

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 70 757 Bgenerated in : 0.090 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 607 043 xunique displays : 1 200 835 xip address : 3.80.3.192

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...