move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

(Ne)priestor

entries
3
shows
450
uniques
109
theme was created 22.11.2020 by Dušan
3

1. Dušan 22.11.2020, 12:22

Čo je to ničota, prázdnota? Ničota je (ne)konečný proces rozplývania a rozpúšťania prejaveného. Ničota je tak trancendenciou. Prázdnota znamená premena, zmena prejaveného v prázdnom priestore. Prázdnota je tak transformáciou. Prejavéné treba chápať ako prejav mysle, eGa, vedomia a emočného tela. Ale o tom už iná téma. https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/11/nepriestor.html

22.11.2020, 17:20
Ľudské vedomie sa vo svete dokáže prejaviť len v obmedzenej miere. Keby sme sa na možnosti prejavov ľudského vedomia pozreli z nadhľadu, bol by to pohľad šachistu na šachovnicu.
consents: Dušan
as response to :
1
22.11.2020, 12:22
Čo je to ničota, prázdnota? Ničota je (ne)konečný proces rozplývania a rozpúšťania prejaveného. Ničota je tak trancendenciou. Prázdnota znamená premena, zmena prejaveného v prázdnom priestore. Prázdnota je tak transformáciou. Prejavéné treba chápať ako prejav mysle, eGa, vedomia a emočného tela. Ale o tom už iná téma.

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 68 141 Bgenerated in : 0.075 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 713 239 xunique displays : 919 295 xip address : 3.232.133.141

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...