move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Najhlúpejšia je manipulácia logickým klamom.

entries
42
shows
3 364
uniques
423
theme was created 08.04.2021 by Fotón
27

26. Nadja 10.04.2021, 11:22

Fotonko, neviem, o čo ti ide, ale o argumentáciu rozhodne nie. Môžeš ma urážať kolko chceš , ja sa k niečomu takému neznížim :) Popierať, že si niečo nenapísal, keď si to tu každý môže nájsť, je podivné, ale tvoj biznis.

10.04.2021, 13:35
"Popierať, že si niečo nenapísal, keď si to tu každý môže nájsť, je podivné, ale tvoj biznis."

Nadja a naozaj teda niečo také napísal ? Ukáž kde. Pretože týmto splnaš bod číslo 1 - "mysli si čo chceš, ale pravdu nemáš", a teda oponentovi povieš že sa mýli, ale nedoložíš to nejakým dokazom.
consents: Fotón
as response to :
26

25. Fotón 10.04.2021, 11:14

Aspoň klamanie typu: Fotón napísal: "Keď niekto ... akokoľvek hodnotí predkladateľa" by si si mohla odpustiť.... Je to totiž veľmi hlúpe a zúfalé z tvojej strany.

10.04.2021, 11:22
Fotonko, neviem, o čo ti ide, ale o argumentáciu rozhodne nie.
Môžeš ma urážať kolko chceš , ja sa k niečomu takému neznížim :)
Popierať, že si niečo nenapísal, keď si to tu každý môže nájsť, je podivné, ale tvoj biznis.
as response to :
25

23. Nadja 10.04.2021, 10:55

Fotonko, ok. Odchádzam z tejto diskusie, lebo my sa hodnotovo nestretávame. Pekný deň ti :)

10.04.2021, 11:14
Aspoň klamanie typu:
Fotón napísal:
"Keď niekto ... akokoľvek hodnotí predkladateľa"
by si si mohla odpustiť....
Je to totiž veľmi hlúpe a zúfalé z tvojej strany.
as response to :
23

22. Fotón 10.04.2021, 10:42

Len pripomínam: argumentum ad hominem = NAMIESTO argumentácie hodnotí jej predkladateľa https://sk.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%BD_klam#%C3%9Atok_na_%C4%8Dloveka_(argumentum_ad_hominem)

10.04.2021, 10:55
Fotonko, ok. Odchádzam z tejto diskusie, lebo my sa hodnotovo nestretávame. Pekný deň ti :)
as response to :
22

21. Fotón 10.04.2021, 10:38

Pre ťažkopádne chápavých zdôrazňujem slovíčko "namiesto". Stačí pár sekúnd premýšľania. Po nich už netreba vymýšľať výmysly, ktoré oponent nepovedal a bojovať tak sám proti svojim argumentom.

10.04.2021, 10:42
Len pripomínam:
argumentum ad hominem = NAMIESTO argumentácie hodnotí jej predkladateľa link
as response to :
21

20. Fotón 10.04.2021, 10:11

No vidíš a namiesto vysvetlenia si klamala = citovala niečo, čo som nenapísal. Vymyslela si si to. Skôr sa ti nedarí pochopiť 6. To, či oblievam studenou vodou alebo upozorňujem, záleží na závažnosti oponentovej odpovede. Ak si napr miesto relevantnej odpovede robí z dotyčého posmech, vedro studenej vody ide hneď. Nemôžem vidieť protirečenie, ktoré nastalo v tvojej mysli po tom, čo si nepochopila príspevok 6. A zas pokus o klamanie: "Keď niekto ... akokoľvek hodnotí predkladateľa" som nikdy...

10.04.2021, 10:38
Pre ťažkopádne chápavých zdôrazňujem slovíčko "namiesto". Stačí pár sekúnd premýšľania. Po nich už netreba vymýšľať výmysly, ktoré oponent nepovedal a bojovať tak sám proti svojim argumentom.
as response to :
20

17. Nadja 09.04.2021, 23:27

Ja sa ti tu snažím vysvetliť, čo sa mi na tvojej 6 nepáči, a nejak sa mi to nedarí, iný úmysel za tým nehľadaj. Teda skúsim ešte inak, podľa mňa nemáš čo diskutéra oblievať studenou vodou, ale máš ho upozorniť na chybu v jeho argumentácii. Neviem, prečo nevidíš to protirečenie v 5 - Keď niekto ... akokoľvek hodnotí predkladateľa, jedná sa VŽDY o pokus odvádzať pozornosť. a hned na to 6 - Ked... niečo, tak ... vtedy má zmysel obliať ho studenou vodou. Teda neviem vlastne, ako ho chceš oblievať ...

10.04.2021, 10:11
No vidíš a namiesto vysvetlenia si klamala = citovala niečo, čo som nenapísal. Vymyslela si si to.

Skôr sa ti nedarí pochopiť 6.

To, či oblievam studenou vodou alebo upozorňujem, záleží na závažnosti oponentovej odpovede. Ak si napr miesto relevantnej odpovede robí z dotyčého posmech, vedro studenej vody ide hneď.

Nemôžem vidieť protirečenie, ktoré nastalo v tvojej mysli po tom, čo si nepochopila príspevok 6.

A zas pokus o klamanie: "Keď niekto ... akokoľvek hodnotí predkladateľa" som nikdy nepovedal. Niečo si vymyslíš, pripíšeš to oponentovi a potom proti tomu bojuješ. Ale chápem, že keď sa ľudia doma nudia v týchto dňoch, vymýšľajú kdejaké hry.

as response to :
17

16. Fotón 09.04.2021, 22:59

Prečo si si znovu neprečítala 6? Logický klam netreba vyhodnocovať ako argument. Zostáva klamom už vo svojej podstate. Ide o úmysel protistrany odviesť pozornosť od merita veci a nastoliť úplne odlišnú a nesúvisiacu tému, keďže rečník nemá (správne) protiargumenty ohľadom dôležitej, komplikovanej otázky. Inak 10b je typický pokus o vytvorenie slameného panáka. Straw-man je tiež argumentačný klam.

09.04.2021, 23:27
Ja sa ti tu snažím vysvetliť, čo sa mi na tvojej 6 nepáči, a nejak sa mi to nedarí, iný úmysel za tým nehľadaj. Teda skúsim ešte inak, podľa mňa nemáš čo diskutéra oblievať studenou vodou, ale máš ho upozorniť na chybu v jeho argumentácii.
Neviem, prečo nevidíš to protirečenie v 5 -
Keď niekto ... akokoľvek hodnotí predkladateľa, jedná sa VŽDY o pokus odvádzať pozornosť.
a hned na to 6 - Ked... niečo, tak ... vtedy má zmysel obliať ho studenou vodou.
Teda neviem vlastne, ako ho chceš oblievať studenou vodou? Ale zrejme to bude vyjadrenie hodnotenia predkladatela? Čiže to Vždy už neplatí.
as response to :
16

14. Nadja 09.04.2021, 22:27

Predpokladám, že "tára somariny" znamená použiť argument, tebou vyhodnotený ako neplatný. A vtedy cítiš potrebu duskutujúceho obliať studenou vodou, je tak?

09.04.2021, 22:59
Prečo si si znovu neprečítala 6?

Logický klam netreba vyhodnocovať ako argument. Zostáva klamom už vo svojej podstate. Ide o úmysel protistrany odviesť pozornosť od merita veci a nastoliť úplne odlišnú a nesúvisiacu tému, keďže rečník nemá (správne) protiargumenty ohľadom dôležitej, komplikovanej otázky.

Inak 10b je typický pokus o vytvorenie slameného panáka. Straw-man je tiež argumentačný klam.
as response to :
14

13. Fotón 09.04.2021, 21:48

Čomu nerozumieš? "....jedná sa vždy o pokus odvádzať pozornosť..." (nie argument). To druhé si si vymyslela a lživo dala do úvodzoviek, ako citát mňa. Ešte raz si prečítaj 6. (Alebo aj viac krát.)

09.04.2021, 22:27
Predpokladám, že "tára somariny" znamená použiť argument, tebou vyhodnotený ako neplatný. A vtedy cítiš potrebu duskutujúceho obliať studenou vodou, je tak?
as response to :
13

10. Nadja 08.04.2021, 18:09

Tak ešte raz: "Keď niekto miesto argumentu (skutku) predkladateľa akokoľvek hodnotí predkladateľa, jedná sa vždy o pokus odvádzať pozornosť. " "Keď niekto miesto skutku (argumentu) predkladateľa hodnotí predkladateľa, ktorý odvádza pozornosť, jedná sa o obliatie studenou vodou."

09.04.2021, 21:48
Čomu nerozumieš?
"....jedná sa vždy o pokus odvádzať pozornosť..." (nie argument).

To druhé si si vymyslela a lživo dala do úvodzoviek, ako citát mňa. Ešte raz si prečítaj 6. (Alebo aj viac krát.)
as response to :
10

9. Fotón 08.04.2021, 17:16

Neodporujem, pretože táranie mimo mísu (=odvádzanie pozornosti), nie je argument.

08.04.2021, 18:09
Tak ešte raz:
"Keď niekto miesto argumentu (skutku) predkladateľa akokoľvek hodnotí predkladateľa, jedná sa vždy o pokus odvádzať pozornosť. "

"Keď niekto miesto skutku (argumentu) predkladateľa hodnotí predkladateľa, ktorý odvádza pozornosť, jedná sa o obliatie studenou vodou."
as response to :
9

7. Nadja 08.04.2021, 11:22

Odporuješ sám sebe: 5 - jedná sa vždy o pokus odvádzať pozornosť 6 - v niektorých prípadoch ide o trest Ak odpoved dostal, je treba ho na to upozorniť. Alebo možno lepšie vysvetliť, lebo argumentácia je súhra dvoch ludí, argumentujúceho a argumenty chápajúceho. Inak nemá vôbec zmysel diskutovať.

08.04.2021, 17:16
Neodporujem, pretože táranie mimo mísu (=odvádzanie pozornosti), nie je argument.
as response to :
7

6. Fotón 08.04.2021, 10:32

Druhá vec je, keď niekto na svoj argument odpoveď už dostal a miesto odpovedi k meritu veci tára somariny. Vtedy má zmysel obliať ho studenou vodou.

08.04.2021, 11:22
Odporuješ sám sebe:
5 - jedná sa vždy o pokus odvádzať pozornosť
6 - v niektorých prípadoch ide o trest

Ak odpoved dostal, je treba ho na to upozorniť. Alebo možno lepšie vysvetliť, lebo argumentácia je súhra dvoch ludí, argumentujúceho a argumenty chápajúceho. Inak nemá vôbec zmysel diskutovať.
as response to :
6

5. Fotón 08.04.2021, 10:25

Keď niekto miesto argumentu (skutku) predkladateľa akokoľvek hodnotí predkladateľa, jedná sa vždy o pokus odvádzať pozornosť. Ten kto to robí ukazuje, že sa mu argument (skutok) nepáči čisto iba z jeho osobných emocionálnych dôvodov. Preto ide na to takýmto šikovným podvodom (=logickým klamom).

08.04.2021, 10:32
Druhá vec je, keď niekto na svoj argument odpoveď už dostal a miesto odpovedi k meritu veci tára somariny. Vtedy má zmysel obliať ho studenou vodou.
as response to :
5

3. Nadja 08.04.2021, 09:16

2 beriem ako príklad. A čo tvrdenie "lenže ty nie si odborník"? Alebo "Každý ale nemusí byť debil ako ty." ?

08.04.2021, 10:25
Keď niekto miesto argumentu (skutku) predkladateľa akokoľvek hodnotí predkladateľa, jedná sa vždy o pokus odvádzať pozornosť. Ten kto to robí ukazuje, že sa mu argument (skutok) nepáči čisto iba z jeho osobných emocionálnych dôvodov. Preto ide na to takýmto šikovným podvodom (=logickým klamom).
as response to :
3

2. Fotón 08.04.2021, 00:24

Človek, ktorý toto robí, je skutočne pošahaný.

08.04.2021, 09:16
2 beriem ako príklad.
A čo tvrdenie "lenže ty nie si odborník"?
Alebo "Každý ale nemusí byť debil ako ty." ?
as response to :
2

1. Fotón 08.04.2021, 00:21

Najčastejším býva ad hominem. Argumentum ad hominem (lat.) je argument, ktorým sa diskutujúci snaží vyvrátiť oponentovo tvrdenie poukazovaním na oponentove skutočné či domnelé nedostatky. Snaží sa previesť dialóg od diskusie o probléme samotnom k diskusii o mravnej či inej oponentovej integrite. https://sk.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_hominem

08.04.2021, 00:24
Človek, ktorý toto robí, je skutočne pošahaný.
as response to :
1
08.04.2021, 00:21
Najčastejším býva ad hominem.

Argumentum ad hominem (lat.) je argument, ktorým sa diskutujúci snaží vyvrátiť oponentovo tvrdenie poukazovaním na oponentove skutočné či domnelé nedostatky. Snaží sa previesť dialóg od diskusie o probléme samotnom k diskusii o mravnej či inej oponentovej integrite.

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 126 901 Bgenerated in : 0.092 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 161 751 xunique displays : 1 247 892 xip address : 54.227.97.219

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...