move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Na čom záleží ;)

entries
54
shows
8 254
uniques
484
theme was created 28.09.2020 by EnaXnaY
5

3. Lemmy 28.09.2020, 20:24

Keď väčšinu z toho budeš mať, zažiada sa ti prečítať knihu.

28.09.2020, 20:27
Všetko z toho mám a knihu sa mi veru čítať nežiada
as response to :
3

1. EnaXnaY 28.09.2020, 18:38

Mať čo dýchať Môcť sa napiť Mať čo jesť Môcť sa vyspať Môcť vylučovať Sem tam cigu vykúriť Môcť zomrieť Viac nežiadam

28.09.2020, 20:24
Keď väčšinu z toho budeš mať, zažiada sa ti prečítať knihu.
as response to :
1
28.09.2020, 18:38
Mať čo dýchať
Môcť sa napiť
Mať čo jesť
Môcť sa vyspať
Môcť vylučovať
Sem tam cigu vykúriť
Môcť zomrieť

Viac nežiadam

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 71 774 Bgenerated in : 0.084 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 745 949 xunique displays : 1 297 827 xip address : 54.210.223.150

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...