move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Metóda pokus omyl potrebuje inteligenciu ;)

entries
16
shows
1 288
uniques
224
theme was created 30.08.2020 by EnaXnaY
7

6. Fénix 31.08.2020, 06:27

Ak nepoznáš premenné hodnoty a konštanty, nemôžeš nič skontrolovať v jednotlivých krokoch.

31.08.2020, 06:49
Musíš poznať premenné hodnoty kvality, pasivity, aktivity a kvantity. Následne ich musíš matematickymi operáciami pospájať s konštantami figúr, polí a ťahov. Figúry umocníš kvalitou, polia vynásobíš pasivitou a ťahy sčítaš s aktivitou a kvantitou. Dostaneš funkcie prítomného momentu. Potom rozšíriš definičný obor na komplexné čísla a dostaneš funkcie pravdepodobnosti vývoja udalostí. Nakoniec ich analyticky rozšíriš do komplexnej roviny a tým vylúčiš nepravdepodobnosť. Vývoj udalostí vždy závisí aj od protistrany. Metódou pokus - omyl by si sa ďaleko nedostal, lebo aj protistrana sa môže mýliť. Víťazstvo neznamená, že si neurobil chybu. Všetci hráči sa učia z rovnakej databázy víťazných partií, sú vedení k rovnakým chybám, porážajú rovnako chybujúcich súperov. To nie je evolúcia, ale točenie sa v kruhu.
as response to :
6

5. EnaXnaY 31.08.2020, 01:29

V jednotlivých iteráciách riešiteľ postupuje po malých krokoch, tak aby mohol skontrolovať, či sa priblížil k cieľu

31.08.2020, 06:27
Ak nepoznáš premenné hodnoty a konštanty, nemôžeš nič skontrolovať v jednotlivých krokoch.
as response to :
5

3. Fénix 30.08.2020, 23:11

Pochop, že databáza je nedosiahnutelná pre bežného smrteľníka. Potrebuješ algoritmus a potom je databáza zbytočná. Všetko vyriešiš v prúde myšlienok bez databázy.

31.08.2020, 01:29
V jednotlivých iteráciách riešiteľ postupuje po malých krokoch, tak aby mohol skontrolovať, či sa priblížil k cieľu
as response to :
3

1. EnaXnaY 30.08.2020, 22:30

Metóda POKUS-OMYL je založená na postupnom iterovaní od zadania k cieľu A potrebuje niekoho (nie niečo), ktorý iteruje a zároveň ohodnotí, ako ďaleko je iterácia od cieľa Tak aby sa v ďalšom kroku mohol k cieľu priblížiť

30.08.2020, 23:11
Pochop, že databáza je nedosiahnutelná pre bežného smrteľníka. Potrebuješ algoritmus a potom je databáza zbytočná. Všetko vyriešiš v prúde myšlienok bez databázy.
as response to :
1
30.08.2020, 22:30
Metóda POKUS-OMYL je založená na postupnom iterovaní od zadania k cieľu

A potrebuje niekoho (nie niečo), ktorý iteruje a zároveň ohodnotí, ako ďaleko je iterácia od cieľa

Tak aby sa v ďalšom kroku mohol k cieľu priblížiť
consents: Fotón

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 75 571 Bgenerated in : 0.069 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 6 137 090 xunique displays : 841 169 xip address : 34.200.252.156

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook