for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  chain

Lebensborn (Prameň života)

entries
155
shows
113 631
uniques
4 173
theme was created 4.8.2018 21:50 by Nadja
129

128. Ludwig 07.08.2018, 13:36

Pokial sú tvojou bibliou len tvoje vlastné dojmy a Písmo ignoruješ, tak potom áno...Potom je možné všetko čo si len zaumienš...

07.08.2018, 14:27
Presne tak. Biblii nerozumiem, mám z nej len dojmy. Možné je naozaj všetko.
as response to :
128

127. Fénix 07.08.2018, 13:29

Čo ste urobili najmenšiemu z mojich bratov, mne ste urobili. Aj najväčší hriešnik môže byť bratom Krista.

07.08.2018, 13:36
Pokial sú tvojou bibliou len tvoje vlastné dojmy a Písmo ignoruješ, tak potom áno...Potom je možné všetko čo si len zaumienš...
as response to :
127

126. Ludwig 07.08.2018, 13:17

Tak si ich teda považuj za zástupcov Krista. Viem že niektorí ľudia by aj stelesneného Satana považovali za svätého, ak by si dal na hlavu pápežskú tiaru...

07.08.2018, 13:29
Čo ste urobili najmenšiemu z mojich bratov, mne ste urobili. Aj najväčší hriešnik môže byť bratom Krista.
as response to :
126

125. Fénix 07.08.2018, 12:59

Kto som ja, aby som ich súdil?

07.08.2018, 13:17
Tak si ich teda považuj za zástupcov Krista. Viem že niektorí ľudia by aj stelesneného Satana považovali za svätého, ak by si dal na hlavu pápežskú tiaru...
as response to :
125

124. Ludwig 07.08.2018, 12:43

Aha, takže podla teba keď Borgia spal s vlastnou dcérou, tak pokojne sa mohol ďalej vydávať za Boha na zemi, veď kto je bez hriechu? A keď Ján XXII zaviedol kupčenie s odpustkami a inkasoval peniaze za odpustenie hriechov, tak bolo v poriadku, že sa naďalej vydával za Kristovho námestníka? A takto by som mohol pokračovať. Ja ale položím len jednu otázku. Ty si naozaj myslíš, že týchto ľudí ustanovil do ich úradu sám Kristus?

07.08.2018, 12:59
Kto som ja, aby som ich súdil?
as response to :
124

122. Fénix 07.08.2018, 12:35

Chápem to tak, že keď je niekto hriešnik, nech nehovorí, že je bez hriechu. Takého treba vylúčiť, ktorý sa nedá napraviť. Kto si však prizná hriech, nech zostane v cirkvi, veď bez hriechu nie je nik.

07.08.2018, 12:43
Aha, takže podla teba keď Borgia spal s vlastnou dcérou, tak pokojne sa mohol ďalej vydávať za Boha na zemi, veď kto je bez hriechu? A keď Ján XXII zaviedol kupčenie s odpustkami a inkasoval peniaze za odpustenie hriechov, tak bolo v poriadku, že sa naďalej vydával za Kristovho námestníka? A takto by som mohol pokračovať. Ja ale položím len jednu otázku. Ty si naozaj myslíš, že týchto ľudí ustanovil do ich úradu sám Kristus?
as response to :
122

120. Ludwig 07.08.2018, 12:27

Tu je spomínaný citát.
"Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom, a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri?! Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba!" (1Kor 5:11-13)

07.08.2018, 12:35
Chápem to tak, že keď je niekto hriešnik, nech nehovorí, že je bez hriechu. Takého treba vylúčiť, ktorý sa nedá napraviť. Kto si však prizná hriech, nech zostane v cirkvi, veď bez hriechu nie je nik.
consents: uchostrapate
as response to :
120

118. Ludwig 07.08.2018, 12:22

Biblia ma k tomu názoru vedie. V prvotnej cirkvi sa predsa vylučovali ľudia čo nežili podla Kristovho učenia, čo sa dopustili vážnych hriechov a zotrvávali v nich. Viď smilník spomínaný v prvom liste Korinťanom. To je biblická požiadavka, "vylúčte zlého spomedzi seba". Tiež je napísané, že nemáš ani len jesť s človekom, ktorý sa nazýva bratom v Kristovi ale žije v hriechu. Cirkev ktorá podla toho nekoná obchádza Božie slovo, nie ľudské. Ako potom môže byť kresťanská?

07.08.2018, 12:27
Tu je spomínaný citát.
"Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom, a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri?! Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba!" (1Kor 5:11-13)

as response to :
118

117. Fénix 07.08.2018, 12:06

Píšeš, že cirkev nemôže byť kresťanská, keď je jej kňazom Tiso. Naozaj nechápem, čo ťa vedie k tomuto záveru.

07.08.2018, 12:22
Biblia ma k tomu názoru vedie. V prvotnej cirkvi sa predsa vylučovali ľudia čo nežili podla Kristovho učenia, čo sa dopustili vážnych hriechov a zotrvávali v nich. Viď smilník spomínaný v prvom liste Korinťanom. To je biblická požiadavka, "vylúčte zlého spomedzi seba". Tiež je napísané, že nemáš ani len jesť s človekom, ktorý sa nazýva bratom v Kristovi ale žije v hriechu. Cirkev ktorá podla toho nekoná obchádza Božie slovo, nie ľudské. Ako potom môže byť kresťanská?
as response to :
117

116. Ludwig 07.08.2018, 11:25

Myslím že vôbec nechápeš pointu toho čo píšem...

07.08.2018, 12:06
Píšeš, že cirkev nemôže byť kresťanská, keď je jej kňazom Tiso. Naozaj nechápem, čo ťa vedie k tomuto záveru.
as response to :
116

115. Fénix 07.08.2018, 11:07

Kde sa dvaja zídu v mojom mene, tam som medzi nimi.

Kristovi stačia dvaja spravodliví.

07.08.2018, 11:25
Myslím že vôbec nechápeš pointu toho čo píšem...
as response to :
115

114. Ludwig 06.08.2018, 22:51

Čo má spoločné počet členov RKC s tým, že jej kňazom mohol byť vojnový zločinec? To je svedectvo o tom, že RKC nie je kresťanská, inak by taký človek ako Tiso nemohol byť jej kňazom. A keby len Tiso... Stačí si spomenúť na niektorých pápežov. Takú zgerbu aká bola medzi vašimi najvyššími pastiermi treba hľadať...A že vraj to boli zástupcovia Boha na zemi. Aké neskonalé rúhanie...

07.08.2018, 11:07
Kde sa dvaja zídu v mojom mene, tam som medzi nimi.

Kristovi stačia dvaja spravodliví.
as response to :
114

108. TvojOponent 06.08.2018, 18:51

88/ celá RKC je viac ako miliarda ľudí, ach ach ach...

06.08.2018, 22:51
Čo má spoločné počet členov RKC s tým, že jej kňazom mohol byť vojnový zločinec? To je svedectvo o tom, že RKC nie je kresťanská, inak by taký človek ako Tiso nemohol byť jej kňazom. A keby len Tiso... Stačí si spomenúť na niektorých pápežov. Takú zgerbu aká bola medzi vašimi najvyššími pastiermi treba hľadať...A že vraj to boli zástupcovia Boha na zemi. Aké neskonalé rúhanie...
as response to :
108

88. Ludwig 06.08.2018, 13:52

Súhlasím. Ale ja v tomto prípade práve rozlišujem medzi skutkami jednotlivcov a jednaním cirkvi ako celku. Netvrdím napríklad, že je RKC nekresťanská preto, lebo z radov jej kňažstva vyšiel taký človek ako Tiso. Nekresťanská je podla mňa preto, lebo Tiso zostal kňazom napriek tomu čo robil, jeho skutky sa podla cirkvi nevylučovali s tým aby bol kňazom. Tu sa teda podla mňa jedná o odklon celej RKC od Kristového učenia, nielen o poklesky jednotlivcov...

06.08.2018, 18:51
88/ celá RKC je viac ako miliarda ľudí, ach ach ach...
as response to :
88

87. Fénix 06.08.2018, 13:47

Cirkev je Kristova rodina. Jej členovia môžu poklesnúť, ak sa nedržia Kristovho učenia, ale treba rozlišovať medzi hriechom a hriešnikom.

06.08.2018, 13:52
Súhlasím. Ale ja v tomto prípade práve rozlišujem medzi skutkami jednotlivcov a jednaním cirkvi ako celku. Netvrdím napríklad, že je RKC nekresťanská preto, lebo z radov jej kňažstva vyšiel taký človek ako Tiso. Nekresťanská je podla mňa preto, lebo Tiso zostal kňazom napriek tomu čo robil, jeho skutky sa podla cirkvi nevylučovali s tým aby bol kňazom. Tu sa teda podla mňa jedná o odklon celej RKC od Kristového učenia, nielen o poklesky jednotlivcov...
as response to :
87

85. Ludwig 06.08.2018, 13:41

Ja som písal o spolupráci cirkvi s nacistami, neobvinil som ju priamo z nacizmu...

06.08.2018, 13:47
Cirkev je Kristova rodina. Jej členovia môžu poklesnúť, ak sa nedržia Kristovho učenia, ale treba rozlišovať medzi hriechom a hriešnikom.
as response to :
85

83. Fénix 06.08.2018, 13:33

Ján Krstiteľ povedal mýtnikom, že nemusia zanechať svoju prácu, ale nemajú vyberať viac, než je im dané.
Ideológia nacistov sa nezlučovala s Kristovým učením, preto je scestné obviňovať cirkev z nacizmu.

06.08.2018, 13:41
Ja som písal o spolupráci cirkvi s nacistami, neobvinil som ju priamo z nacizmu...
as response to :
83

78. Ludwig 06.08.2018, 11:57

Ako predstavuješ tú spoluprácu nacistov s Ježišom? A ako s ním mohli spolupracovať, keď sa ich ideológia vôbec nezlučovala s Kristovým učením?

06.08.2018, 13:33
Ján Krstiteľ povedal mýtnikom, že nemusia zanechať svoju prácu, ale nemajú vyberať viac, než je im dané.
Ideológia nacistov sa nezlučovala s Kristovým učením, preto je scestné obviňovať cirkev z nacizmu.
as response to :
78

76. Fénix 06.08.2018, 11:34

To platí aj o nacistoch. Mnohí si len robili svoju prácu. Bola totálna vojna a v nej bol celý národ armádou. Všetci nebojaschopní boli eliminovaní a pre zachovanie jednoty národa aj príslušníci iných rás, národností a náboženstiev. Bola to dokonalá vojnová stratégia, produkt vyspelého vojnového inžinierstva. Bez Boha nás rozum vedie do záhuby. Preto hovorím, že keby nacisti spolupracovali s Ježišom, nebolo by vojny, ani utrpenia. Jezuiti majú na svedomí utrpenie v Jasenovaci, lebo nespolupracova...

06.08.2018, 11:57
Ako predstavuješ tú spoluprácu nacistov s Ježišom? A ako s ním mohli spolupracovať, keď sa ich ideológia vôbec nezlučovala s Kristovým učením?
as response to :
76

75. Ludwig 06.08.2018, 11:14

Predpovedať budúce utrpenie a posielať na smrť nevinné ženy a deti, to sú hádam rozdielne veci...

06.08.2018, 11:34
To platí aj o nacistoch. Mnohí si len robili svoju prácu. Bola totálna vojna a v nej bol celý národ armádou. Všetci nebojaschopní boli eliminovaní a pre zachovanie jednoty národa aj príslušníci iných rás, národností a náboženstiev. Bola to dokonalá vojnová stratégia, produkt vyspelého vojnového inžinierstva. Bez Boha nás rozum vedie do záhuby. Preto hovorím, že keby nacisti spolupracovali s Ježišom, nebolo by vojny, ani utrpenia. Jezuiti majú na svedomí utrpenie v Jasenovaci, lebo nespolupracovali s Ježišom. Vatikán zakryl ich zločiny, ale netreba si to mýliť. Úloha cirkvi nie je trestať, ale naprávať hriešnikov, ktorí môžu byť aj v radoch cirkvi.
as response to :
75

74. Fénix 06.08.2018, 11:10

Zaujímavá otázka. Keby Ježiš Kristus
paktoval s nacistami a posielal ľudí do koncentračných táborov, mal by na to dobrý motív. Otázne je, či by nacisti spolupracovali s Ježišom. Ježiš posielal ľudí na smrť. Otvorene hovoril učeníkom, že preňho budú trpieť.

06.08.2018, 11:14
Predpovedať budúce utrpenie a posielať na smrť nevinné ženy a deti, to sú hádam rozdielne veci...
consents: uchostrapate
as response to :
74

62. Ludwig 06.08.2018, 08:32

Vieš si predstaviť žeby Ježiš Kristus paktoval s nacistickou vládou? Alebo žeby posielal Židov do koncentračných táborov, ako to robil Tiso? Keď teda poviem že RKC nemá s kresťanstvom nič spoločného, tak to nie je prejavom nenávisti, len prostým konštatovaním pravdy...

06.08.2018, 11:10
Zaujímavá otázka. Keby Ježiš Kristus
paktoval s nacistami a posielal ľudí do koncentračných táborov, mal by na to dobrý motív. Otázne je, či by nacisti spolupracovali s Ježišom. Ježiš posielal ľudí na smrť. Otvorene hovoril učeníkom, že preňho budú trpieť.
as response to :
62

60. Ludwig 06.08.2018, 08:26

Prečo píšeš ale také komentáre, ako katolícka cirkev vždy obhajovala dôstojnosť človeka a podobné nezmysly, keď vieš že to nie je pravda? Keby si nepísal tak arogantne, nepripomínal by som Ti takýmto spôsobom poklesky tvojej cirkvi. Pravdou je, že katolícka cirkev sa nestavala ako inštitúcia k nacizmu tak, ako by sa k nemu stavala cirkev skutočne kresťanská. Nemôžeš poprieť, že existovala spolupráca cirkvi s nacistickou vládou, to je proste fakt.

06.08.2018, 08:32
Vieš si predstaviť žeby Ježiš Kristus paktoval s nacistickou vládou? Alebo žeby posielal Židov do koncentračných táborov, ako to robil Tiso? Keď teda poviem že RKC nemá s kresťanstvom nič spoločného, tak to nie je prejavom nenávisti, len prostým konštatovaním pravdy...
as response to :
60

56. TvojOponent 06.08.2018, 08:14

Pre Teba, Ludwig, je katolicizmus rovnaké zlo, ako pre Hitlera. Podstatou Tvojej viery je nenávisť a jej ospravedlňovanie. Aj preto sa nezmôžeš na zmysluplný komentár. A ano, časť katolíkov podporovala moderný národný socializmus po vzore evanjelikov nemeckých Deutche Kristen - chceli byť modernejšími kresťanmi a vzor videli v rozvinutej západnej Európe. Rovnako, ako dnes "modernejší" kresťania a katolíci kopírujú myslenie liberálnych v Nemecku.

Väčšina účastníkov SNP boli katolíci.

06.08.2018, 08:26
Prečo píšeš ale také komentáre, ako katolícka cirkev vždy obhajovala dôstojnosť človeka a podobné nezmysly, keď vieš že to nie je pravda? Keby si nepísal tak arogantne, nepripomínal by som Ti takýmto spôsobom poklesky tvojej cirkvi. Pravdou je, že katolícka cirkev sa nestavala ako inštitúcia k nacizmu tak, ako by sa k nemu stavala cirkev skutočne kresťanská. Nemôžeš poprieť, že existovala spolupráca cirkvi s nacistickou vládou, to je proste fakt.
as response to :
56

53. Ludwig 06.08.2018, 08:07

Kresťanstvo áno, ale pokiaľ ide o katolicizmus, tak ten nacizmus neohrozoval, keď sa aj najvyšší predstavitelia katolíckej cirkvi cicmali s nacistickými pohlavármi...Viď u nás pan farárko Tiso...

06.08.2018, 08:14
Pre Teba, Ludwig, je katolicizmus rovnaké zlo, ako pre Hitlera. Podstatou Tvojej viery je nenávisť a jej ospravedlňovanie. Aj preto sa nezmôžeš na zmysluplný komentár. A ano, časť katolíkov podporovala moderný národný socializmus po vzore evanjelikov nemeckých Deutche Kristen - chceli byť modernejšími kresťanmi a vzor videli v rozvinutej západnej Európe. Rovnako, ako dnes "modernejší" kresťania a katolíci kopírujú myslenie liberálnych v Nemecku.

Väčšina účastníkov SNP boli katolíci.
as response to :
53

47. TvojOponent 06.08.2018, 07:27

38/ Najväčšou prekážkou nacizmu bolo kresťanstvo, lebo ono jediné malo filozofické nástroje ho ohroziť. Preto ho nacisti považovali za zlo, rovnako ako Ty, lebo ohrozuje Tvoje presvedčenie.
Nikto, kto vsadí svoj zmysel na nenávisť a egoizmus, nebude tvrdiť, že katolicizmus robí svet lepším - veď opačné tvrdenie by bolo dôkazom, že by sám páchal zlo. Vari to človek konajúci zlo a využívajúci ho na svoj prospech urobí? Stačí sa pozrieť na Teba...

06.08.2018, 08:07
Kresťanstvo áno, ale pokiaľ ide o katolicizmus, tak ten nacizmus neohrozoval, keď sa aj najvyšší predstavitelia katolíckej cirkvi cicmali s nacistickými pohlavármi...Viď u nás pan farárko Tiso...
as response to :
47

38. ruwolf 05.08.2018, 22:49

Čo dokazuje, že katolícka viera určite nerobí ľudí lepšími...

06.08.2018, 07:27
38/ Najväčšou prekážkou nacizmu bolo kresťanstvo, lebo ono jediné malo filozofické nástroje ho ohroziť. Preto ho nacisti považovali za zlo, rovnako ako Ty, lebo ohrozuje Tvoje presvedčenie.
Nikto, kto vsadí svoj zmysel na nenávisť a egoizmus, nebude tvrdiť, že katolicizmus robí svet lepším - veď opačné tvrdenie by bolo dôkazom, že by sám páchal zlo. Vari to človek konajúci zlo a využívajúci ho na svoj prospech urobí? Stačí sa pozrieť na Teba...
consents: uchostrapate
as response to :
38

34. TvojOponent 05.08.2018, 22:22

Ano ano...

05.08.2018, 22:49
Čo dokazuje, že katolícka viera určite nerobí ľudí lepšími...
consents: Lemmy
none
as response to :
34

32. ruwolf 05.08.2018, 22:19

Archimedov zákon s tým nijako nesúvisí.
Katolícki vrahovia zvaní Ustašovci boli rovnakí ak nie horší ako nacisti.

05.08.2018, 22:22
Ano ano...
as response to :
32

27. TvojOponent 05.08.2018, 21:43

Navyše som zamlčal aj Archimedov zákon... ach, aká to moja nedôslednosť...

05.08.2018, 22:19
Archimedov zákon s tým nijako nesúvisí.
Katolícki vrahovia zvaní Ustašovci boli rovnakí ak nie horší ako nacisti.
none
as response to :
27

23. ruwolf 05.08.2018, 21:05

Á, zase úmyselné zamlčiavanie genocídneho vraždenia páchaného katolíckymi Ustašovcami...

05.08.2018, 21:43
Navyše som zamlčal aj Archimedov zákon... ach, aká to moja nedôslednosť...
as response to :
23

9. TvojOponent 05.08.2018, 14:25

Katolícka acirkev a nacizmus
(text článku je oslobodený od autorských práv, preto ho vkladám v plnom znení)

V roce 1942 prohlásil Hitler ve společnosti svých nejbližších spolupracovníků zcela otevřeně: „Když jsem měl třináct, čtrnáct, patnáct let, nevěřil jsem již v nic, ostatně nikdo z mých kolegů nevěřil v takzvané přijímání, kromě několika úplně hloupých primusů. Jenomže tehdy jsem neměl to přesvědčení, že je třeba všechno vyhodit do povětří!“ Vůdci NSDAP hledali vzor pro boj s kato...

05.08.2018, 21:05
Á, zase úmyselné zamlčiavanie genocídneho vraždenia páchaného katolíckymi Ustašovcami...
consents: Lemmy
none
as response to :
9

1. Nadja 04.08.2018, 21:50

Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

05.08.2018, 14:25
Katolícka acirkev a nacizmus
(text článku je oslobodený od autorských práv, preto ho vkladám v plnom znení)

V roce 1942 prohlásil Hitler ve společnosti svých nejbližších spolupracovníků zcela otevřeně: „Když jsem měl třináct, čtrnáct, patnáct let, nevěřil jsem již v nic, ostatně nikdo z mých kolegů nevěřil v takzvané přijímání, kromě několika úplně hloupých primusů. Jenomže tehdy jsem neměl to přesvědčení, že je třeba všechno vyhodit do povětří!“ Vůdci NSDAP hledali vzor pro boj s katolicismem v nedávné minulosti Německa, v Bismarckově kulturním boji. Přitom prohlašovali, že budou ve svém boji ještě důslednější než „železný kancléř“.
Ze zpráv H. Rauschninga, Hitlerova blízkého spolupracovníka, víme, že vůdce III. říše vytýkal Bismarckovi, že se pokoušel vyjít s katolicismem pomocí paragrafů pruského četníka. Jak prohlašoval führer – abychom jim sáhli na kůži, musíme využívat zesměšňování a zohyzdění v očích mládeže a lidu.
Během jednoho rozhovoru se svými blízkými spolupracovníky Hitler upřímně přiznal: „Křesťanství je největším neštěstím lidstva. Bolševismus je nemanželské dítě křesťanství. Oba jsou dílem židů. Ve věci křesťanství je v otázce náboženství celý svět oklamán.“
Nepřátelský postoj ke křesťanství objasnil také Hitlerův hlavní ideolog národního socialismu, Alfred Rosenberg. Jeho kniha Mýtus XX. století patřila vedle Mein Kampf k povinné četbě všech členů NSDAP a po roce 1933 se stala jedním z kompendií Třetí říše.
Na stránkách této knihy Rosenberg napsal: „Víra utváří člověka... Ovšem seversko-evropské náboženství také hlásá, že člověk utváří svou víru, druh a obsah své víry.“ Hlavní ideolog pak požaduje vytvoření „německé národní církve“, která se má stát „strážcem národní hrdosti“ a „německého křesťanství“. Interpretoval po svém i osobu Ježíše: „Ježíš se nám dnes jeví jako sebevědomý učitel. Pro Germány má význam jeho život, nikoliv jeho smrt, kterou oslavují ve Středomoří.“

Hitler se již v mládí zahloubal do četby autorů, kteří působili v Rakousku na přelomu 19. a 20. století jako „ariosofové“, kteří spojovali pangermánskou mytologii s okultismem a theosofií a gnózí. V knížkách Guida von Lista nebo Jörga Lanze von Liebensfels (cisterciák vyloučený z řádu pro homosexualitu) četl Hitler o dávné árijsko-germánské civilizaci, kterou údajně zničila katolická církev evangelizací Germánů, o uchvacujícím náboženství Wotana, které uchovává svá tajemství v tzv. svastice. To všechno je prý možno znovu získat zpět, ale je třeba zničit katolickou církev a pak i nižší rasy, tvrdili tvůrci okultistické verze rasismu. Tak bude možný návrat k „árijské sexuální morálce“. Liebensfels vyzýval k vytváření zvláštních eugenických klášterů, kde budou „árijští c****í samci“ dbát o zachování čisté árijské krve.

Po roce 1933 se tyto ideje staly německou oficiální politikou a Himmler podle Liebensfelsových nápadů zřídil tzv. „Lebensborn“ (domy rozkoše) pro rasově vybrané důstojníky SS. Hitler byl fascinován okultismem, gnózí a orientálními filosofiemi. V roce 1938 organizoval Himmler výpravu do Tibetu, aby se seznámil s „myšlenkovým dědictvím“ dalajlámy, a hledal v Himalájích „zahynulé původní árijce“. Oddíly SS měly být kovárnou „panské rasy“. Himmler zavedl o jarní rovnodennosti „svátek života“ a o podzimní rovnodennosti „svátek padlých hrdinů“. Okultista Karl Wiligut, člen „Ordo Novi Templi“, hledal pro Him mlera nejvhodnější místa pro školení SS, která se vyznačovala jako „centra energie“. V Hitlerově bunkru byly nalezeny okultní spisy opatřené jeho exlibris.
Jediná povolená organizace mládeže Hitlerjugend zpívala v jedné své písni: Jsme Hitlerova radostná mládež. Nepotřebujeme křesťanské ctnosti. Naším vůdcem je totiž Adolf Hitler, on je náš Vykupitel a Prostředník.
Jako reakce na encykliku Mit brennender Sorge začaly se objevovat náhle v německém tisku zprávy o pohlavních zneužitích u katolických duchovních a „otřesná svědectví“ osob, které si po několika desítkách let vzpomněly na obtěžování v raném mládí. Podobný charakter měla obvinění o „devizových zločinech“. Tak byly označeny sbírky na podporu misií na jiných kontinentech.

Hitler vyčkával s úderem proti katolické církvi na své konečné vítězství. Ale již mezi roky 1939–1945 na zabraném území Polska byla vyvražděna třetina katolických kněží, kteří zde před vypuknutím války působili. Byli buď zastřeleni, nebo se ztratili v koncentračních táborech.

Miłujcie się 3/2012 (kráceno)
Překlad -lš-
as response to :
1
04.08.2018, 21:50
Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...
none

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2024 size : 184 078 B generated in : 0.342 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 21 511 904 x unique displays : 2 527 911 x ip address : 34.236.134.129

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 2, donaters clicked me on ads 2,72 € (25 clicks), for today 0,09 € (1 click), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated