move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / love / chain

Kultivovanie sexuálnej energie

entries
2
shows
198
uniques
104
theme was created 17.02.2021 by Dušan
1
17.02.2021, 09:01
Milovanie sa s opačným pohlavým je najvyššia česť aktu lásky. Po ňom sa cítite čistý ako čisto kryštálové jasné Bytie a (ne)Bytie. Po každom milovaní, človek umiera a prebúdza sa ako čisté Bytie a (ne)Bytie.

Stretli sa dve jemné krehké energetické tela, ktoré kultivovali sexuálnu energiu. Po tomto kultivovaní sa so stretnutia stalo nestretnutie a so splynutích jemných energetických tiel sa stalo (ne)telo. Toto telo má aj špecifický názov a to nirvanické telo. Mal Som pár žien a s mojich skúseností môžem povedať, že čisté telo je možné dosiahnuť kultivovaním sexuálnej energie.

To znamená, vedieť ako kultivovať. Spočívá to v zadržiavaní semennej tekutiny, jej povyťahovaní po chrbtici, k temene hlavy. Túto sexuálnú energiu používať nielen pre seba ale aj pre svoju partnerku. Správne dýchať a meditovať.

Táto sexuálna energia "životná sila, životná esencia. životný elixír", nesmie byť ovládaná mysľou. Ale musí byť vyťahovaná samovoľne. Tak ako jogín medituje na čakry, ktoré sú riadené a vedené samovoľne.

Avšak sa mi zatiaľ (ne)podarilo túto sexuálnu energiu dostať až k temeni hlavy. Keby sa mi tieto zanlosti o kultivovaní sexuálnej energie dostali do rúk skorej, možno by Som pociťoval zlatý nektvar, ako to nazývajú taoisti.

Želám a prajem vám veľa krásnych chvíl v posteli i mimo nej. S pozdravom:

link


newest entries : 

created by dzI/Osize : 70 298 Bgenerated in : 0.077 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 428 740 xunique displays : 999 300 xip address : 3.238.174.50

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...