move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / chain

Ktorá cirkev je pravá?

entries
19
shows
852
uniques
124
theme was created 14.09.2020 by Fotón
13

12. Fotón 14.09.2020, 10:59

To sa vzájomne nerozporuje. Boh dal ľuďom zákon, ale chce (v dnešnej dobe), aby sa každý rozhodol slobodne, či bude ten zákon rešpektovať.

14.09.2020, 11:17
Omyl. Keď dáš ľuďom zákon, vynucuješ si jeho dodržiavanie silou.
as response to :
12

11. Fénix 14.09.2020, 09:15

Boh to tak nechce, aby sa každý mohol slobodne rozhodnúť, inak by nedal ľuďom zákon. Boží syn však dáva milosť od zákona, aby sa každý mohol rozhodnúť v neho veriť, nie byť ateistom. Je to ako zbraňová amnestia.

14.09.2020, 10:59
To sa vzájomne nerozporuje. Boh dal ľuďom zákon, ale chce (v dnešnej dobe), aby sa každý rozhodol slobodne, či bude ten zákon rešpektovať.
as response to :
11

5. Fotón 14.09.2020, 08:39

Takže vďaka reformácii a hnutiu osvietenstva skončila vražedná despotická temnota stredoveku a vláda rímskokatolíckej smilnice. Dnes máme slobodu. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, či bude ateista alebo veriaci. Takto to bolo aj v období prvotnej cirkvi. Boh to tak chce. Aby sa každý mohol rozhodnúť slobodne, komu bude slúžiť. Rímskokatolícka smilnica ale nedávala nikomu na výber. Preto jej Napoleón uťal hlavu. A dobre spravil.

14.09.2020, 09:15
Boh to tak nechce, aby sa každý mohol slobodne rozhodnúť, inak by nedal ľuďom zákon. Boží syn však dáva milosť od zákona, aby sa každý mohol rozhodnúť v neho veriť, nie byť ateistom. Je to ako zbraňová amnestia.
as response to :
5

1. Fotón 14.09.2020, 08:06

Vieme, že ani sám Kristus nedodržal písmom stanovenú hierarchickú postupnosť levitského kňažstva. Pochádzal z celkom inej línie. Písmo o Kristovi hovorí: Žid 7:14 Lebo je zrejmé, že z Júdu pošiel náš Pán, vzťahom na ktoré pokolenie Mojžiš nehovoril ničoho o kňazstve. V Novom zákone na telesnej postupnosti nezáleží. Ani nie je zárukou pravosti a pravdy. Pravá cirkev Božia nie sú tí, ktorí sa môžu odvolať na ustanovenie predchodcami, ale: Ján 13:35 Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, ke...

14.09.2020, 08:39
Takže vďaka reformácii a hnutiu osvietenstva skončila vražedná despotická temnota stredoveku a vláda rímskokatolíckej smilnice. Dnes máme slobodu. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, či bude ateista alebo veriaci. Takto to bolo aj v období prvotnej cirkvi. Boh to tak chce. Aby sa každý mohol rozhodnúť slobodne, komu bude slúžiť. Rímskokatolícka smilnica ale nedávala nikomu na výber. Preto jej Napoleón uťal hlavu. A dobre spravil.
as response to :
1
14.09.2020, 08:06
Vieme, že ani sám Kristus nedodržal písmom stanovenú hierarchickú postupnosť levitského kňažstva. Pochádzal z celkom inej línie. Písmo o Kristovi hovorí:

Žid 7:14
Lebo je zrejmé, že z Júdu pošiel náš Pán, vzťahom na ktoré pokolenie Mojžiš nehovoril ničoho o kňazstve.

V Novom zákone na telesnej postupnosti nezáleží. Ani nie je zárukou pravosti a pravdy. Pravá cirkev Božia nie sú tí, ktorí sa môžu odvolať na ustanovenie predchodcami, ale:

Ján 13:35
Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou.

Ďalej:

Marek 16:17-18
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví.

V charizmatických zboroch je väčšina toho splnená. Nikde nečítame:

Spoznajú vás podľa toho, že ste schopní doložiť hierarchickú postupnosť ustanovenia vzkladaním rúk od prvých apoštolov. To si rímskokatolícka smilnica len namýšľa, aby mohla ďalej smilniť, kradnúť a vraždiť. Napoleón s ňou dobre zatočil. Doteraz to nemôže prekúsať, že Boh v ich kruhoch už dávno nieje.

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 76 778 Bgenerated in : 0.059 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 6 147 830 xunique displays : 842 671 xip address : 3.238.184.78

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook