move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Kto vie DAŤ a NIČ za to žiadať? ;)

entries
8
shows
1 031
uniques
262
theme was created 03.02.2021 by EnaXnaY
3

2. tomas12345 03.02.2021, 18:56

Je veľa bezdomovcov a predajcov notabene, ktorým ľudia pravidelne dávajú nejaké peniaze. No tebe nikto na tvoju knihu života nedal, okrem 6 ľudí.

03.02.2021, 18:58
Hold smola, preto všetci, ktorí nedali budú zaradení medzi capov
as response to :
2

1. EnaXnaY 03.02.2021, 17:51

Kto vie DAŤ a NIČ za to žiadať? Veru nie je takých veľa Škoda Mohli byť zapísaní v KNIHE ŽIVOTA https://www.knihazivota.sk

03.02.2021, 18:56
Je veľa bezdomovcov a predajcov notabene, ktorým ľudia pravidelne dávajú nejaké peniaze. No tebe nikto na tvoju knihu života nedal, okrem 6 ľudí.
as response to :
1
03.02.2021, 17:51
Kto vie DAŤ a NIČ za to žiadať?

Veru nie je takých veľa

Škoda

Mohli byť zapísaní v KNIHE ŽIVOTA

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 71 799 Bgenerated in : 0.098 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 828 910 xunique displays : 1 305 999 xip address : 75.101.211.110

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...