move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Komplex

entries
2
shows
255
uniques
100
theme was created 20.07.2021 by Fénix
1
20.07.2021, 21:05
V mojom šachovom algoritme som našiel zvláštnu vec, ktorá je ústredným ťažiskom celého algoritmu. Je to definičný obor komplexných premenných hodnôt stability pozícií. Tento bod mám len predbežne popísaný, nemám ho podložený matematickou axiómou. V niektorých detailoch môj algoritmus pláva na vode, je potrebné ho doladiť pomocou matematiky. Tento ťažiskový bod je však zvláštny tým, že je možné ho popísať aj psychologicky. Nachádza sa medzi extroverziou a introverziou. Medzi vnútorným vedomím a vonkajším vedomím. Vnútorné vedomie má jeden rozmer, vonkajšie má tri rozmery. Ťažisko je nularozmerné. Komplex vedomia nemá veľkosť, iba polohu v analýze. Vedomie je však ploché v syntéze.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 69 670 Bgenerated in : 0.132 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 202 746 xunique displays : 1 157 967 xip address : 3.238.132.225

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...