move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / politics / chain

Kiska o Kube - ateisti dostali na frak

entries
7
shows
3 587
uniques
795
theme was created 27.11.2016 by TvojOponent
4

3. Dwesa 27.11.2016, 16:28

tak nie, druhý.

27.11.2016, 16:33
Ty si prvý?
as response to :
3

2. Dwesa 27.11.2016, 16:20

prvý pánbožkár dorazil

27.11.2016, 16:28
tak nie, druhý.
as response to :
2

1. TvojOponent 27.11.2016, 14:21

Citujem: Andrej Kiska 5 hod. · KUBA A CASTRO Na Kube som bol asi pred trinástimi rokmi. S manželkou sme si požičali auto, dozadu sme posadili domáceho sprievodcu a tri týždne sme cestovali hore-dolu naprieč celou Kubou. Hádam nikde na svojich potulkách svetom som nevidel toľko smutných ľudí. Inteligentných, túžiacich po slobode a normálnom živote. Zážitkov sme mali na celú jednu knihu. Keď som napríklad z Havany zatelefonoval do Prahy mladému mužovi, tak sa jeho mama, ktorá ho veľmi dlho ...

27.11.2016, 16:20
prvý pánbožkár dorazil
consents: lovelydreamer
as response to :
1
27.11.2016, 14:21
Citujem:
Andrej Kiska
5 hod. ·
KUBA A CASTRO
Na Kube som bol asi pred trinástimi rokmi. S manželkou sme si požičali auto, dozadu sme posadili domáceho sprievodcu a tri týždne sme cestovali hore-dolu naprieč celou Kubou. Hádam nikde na svojich potulkách svetom som nevidel toľko smutných ľudí. Inteligentných, túžiacich po slobode a normálnom živote.
Zážitkov sme mali na celú jednu knihu. Keď som napríklad z Havany zatelefonoval do Prahy mladému mužovi, tak sa jeho mama, ktorá ho veľmi dlho nepočula, rozplakala tak, že s ním ani nebola schopná hovoriť. Chcela mi za to darovať ich rodinný poklad – kožu z nutrie. Veľmi slušne som jej ju vrátil s tým, že jej obrovská radosť bola pre mňa najlepším zavďačením.
Učiteľkin plat deväť dolárov mesačne. Kuracie mäso iba pre turistov, pre domácich kuracie krky. Koncert hudby s tridsiatimi účinkujúcimi a štyrmi divákmi. Bolo toho skutočne veľa...
Na Castra panovali rozličné názory. Jedni sa tešili, že keď zomrie – už vtedy sa hovorilo o jeho problémoch so zdravím - príde sloboda. Druhí, ľudia na vidieku, si ho nevedeli vynachváliť. Dostali pôdu, mohli na nej sami pracovať. V dome s oknami bez skiel bol v obývačke moderný televízor. Vodca Fidel sa rozhodol niektorým rodinám darovať darček.
Keď som začiatkom tohto roku prijal podpredsedu Rady ministrov Kuby, snažil som sa mu aj na príklade Slovenska vysvetliť, aká je demokracia, možnosť slobodne vyjadriť názor, hoci aj kritický, pre rozvoj krajiny dôležitá. Všetci robíme chyby a každý rozumný človek by mal chcieť, aby ho na jeho chyby druhí ľudia upozornili. Bez toho, aby mali obavu, že za svoj názor pôjdu do väzenia.
Castro zomrel. Tí, ktorí by mali hodnotiť jeho život, sú v prvom rade Kubánci. Ľudia, ktorým ovplyvnil život. My ostatní by sme im mali želať, aby Kuba bola šťastnou krajinou a skutočne sa raz stala pre svojich občanov ostrovom slobody.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 76 816 Bgenerated in : 0.086 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 648 608 xunique displays : 1 204 218 xip address : 3.236.218.88

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...