move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Keď vidíš ako sa dnes šíria hoaxy ;)

entries
3
shows
670
uniques
207
theme was created 28.02.2020 by EnaXnaY
3

2. EnaXnaY 28.02.2020, 19:25

JA ti poviem len jedno Vrchnosti veľmi dobre vyhovuje, že majú z poddaných pokorné ovečky, ktoré čakajú na svoju odmenu až po smrti

28.02.2020, 19:27
Bolo veľmi výhodné pre vrchnosť zneužiť Ježiška na šírenie posolstva lásky

Veď čo je lepšie pre vrchnosť ako keď poddaní milujú svojich nepriateľov = mocipánov?
as response to :
2

1. EnaXnaY 28.02.2020, 19:24

Keď vidíš ako sa dnes šíria hoaxy... Čo ťa núti veriť tomu, že práve Ježiško vstal z mŕtvych?

28.02.2020, 19:25
JA ti poviem len jedno

Vrchnosti veľmi dobre vyhovuje, že majú z poddaných pokorné ovečky, ktoré čakajú na svoju odmenu až po smrti
as response to :
1
28.02.2020, 19:24
Keď vidíš ako sa dnes šíria hoaxy...

Čo ťa núti veriť tomu, že práve Ježiško vstal z mŕtvych?

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 70 374 Bgenerated in : 0.059 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 6 150 122 xunique displays : 843 049 xip address : 18.234.255.5

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook