move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / politics / chain

Jedna vláda, jeden jazyk,

entries
49
shows
1 912
uniques
259
theme was created 14.06.2021 by tomas12345
39

9. Lemmy 14.06.2021, 14:01

Esperanto je medzinárodný jazyk, ktorý vznikol pred vyše 120 rokmi a dnes ho používajú milióny ľudí na celom svete. Má jednoduchú gramatiku bez výnimiek a priemerne nadaný človek sa v ňom naučí rozprávať a čítať za 6 mesiacov. So znalosťou esperanta môžete precestovať celý svet a bezprostredne poznávať kultúru iných krajín. Do esperanta sa prekladajú literárne a vedecké diela z rôznych jazykov, vydávajú sa v ňom pôvodné knihy, časopisy a noviny, vysielajú rozhlasové relácie. Niektorí autori píš...

15.06.2021, 11:31
No pozeral som :
Áno Jes
Nie Ne
Možno Eble
Ahoj Saluton!
Dovidenia Ĝis poste!
Ďakujem Dankon
Prepáčte Mi pardonpetas
Hovoríš po esperantsky? Ĉu vi parolas esperantan?
Ľúbim Ťa Mi amas vin

Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje.
Príď kráľovstvo tvoje.
Buď vôľa tvoja,
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame našim vinníkom.
A neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás od zlého.
Amen.[71]

Patro nia,
kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu via nomo.
Venu via regno.
Fariĝu via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.
Amen.[70]


Ci je toto ľahký jazyk...... no pochybujem......
as response to :
9

8. Lemmy 14.06.2021, 13:47

Je snaha o jednotný jazyk, esperanto, ale EÚ túto možnosť nevyužila.

14.06.2021, 14:01
Esperanto je medzinárodný jazyk, ktorý vznikol pred vyše 120 rokmi a dnes ho používajú milióny ľudí na celom svete. Má jednoduchú gramatiku bez výnimiek a priemerne nadaný človek sa v ňom naučí rozprávať a čítať za 6 mesiacov.

So znalosťou esperanta môžete precestovať celý svet a bezprostredne poznávať kultúru iných krajín. Do esperanta sa prekladajú literárne a vedecké diela z rôznych jazykov, vydávajú sa v ňom pôvodné knihy, časopisy a noviny, vysielajú rozhlasové relácie. Niektorí autori píšu básne, poviedky a romány priamo v esperante.

link
as response to :
8

1. tomas12345 14.06.2021, 11:56

dnes existuje na svete 250 od seba nezávislých krajín. Ale najlepšie by bolo keby existuje jeden štát. Tento štát by mal : 1 : Jednotný jazyk Dnes sa žiaci na školách učia 2 cudzie jazyky, angličtinu a nemčinu. V prípade jedného štátu by nebolo treba učiť sa cudzie jazyky, pretože by existoval len jeden jazyk. 2 : Vojny Veľa vojen je nacionalistických, národniarských. V prípade existencie jedného štátu, by takéto vojny nevznikali. Co si o tom myslíte ?

14.06.2021, 13:47
Je snaha o jednotný jazyk, esperanto, ale EÚ túto možnosť nevyužila.
as response to :
1
14.06.2021, 11:56
dnes existuje na svete 250 od seba nezávislých krajín. Ale najlepšie by bolo keby existuje jeden štát.

Tento štát by mal :

1 : Jednotný jazyk
Dnes sa žiaci na školách učia 2 cudzie jazyky, angličtinu a nemčinu. V prípade jedného štátu by nebolo treba učiť sa cudzie jazyky, pretože by existoval len jeden jazyk.

2 : Vojny
Veľa vojen je nacionalistických, národniarských. V prípade existencie jedného štátu, by takéto vojny nevznikali.

Co si o tom myslíte ?

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 78 908 Bgenerated in : 0.083 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 720 872 xunique displays : 1 295 569 xip address : 54.161.98.96

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...