move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / chain

Jahve - dovezený boh vulkánov a metalurgie?

entries
5
shows
1 842
uniques
525
theme was created 12.09.2017 by Dwesa
4

1. Dwesa 12.09.2017, 10:18

Jahve bol pravdepodobne bohom metalurgie a vulkánov (podobne ako Hefaistos), ktorého Izraeliti prevzali z Midjánskej oblasti v dobe bronzovej a nahradili ním svoje pôvodné božstvo - boha El. Popisy Jahveho činnosti a pod. poukazujú na jeho spätosť s vulkanickou a metalurgickou činnosťou. Viac tu: https://invivomagazin.sk/jahve-obdobou-hefaista-povod-biblickeho-boha-v-znameni-sopiek-a-metalurgie_612.html Preceňovaný bôžik z dovozu

13.09.2017, 15:06
Ateista vždy navymýšľa sprostostí a konšpirácii. Hlavne, že rezonujú s jeho pudmi.
as response to :
1
12.09.2017, 10:18
Jahve bol pravdepodobne bohom metalurgie a vulkánov (podobne ako Hefaistos), ktorého Izraeliti prevzali z Midjánskej oblasti v dobe bronzovej a nahradili ním svoje pôvodné božstvo - boha El.
Popisy Jahveho činnosti a pod. poukazujú na jeho spätosť s vulkanickou a metalurgickou činnosťou.

Viac tu:
link

Preceňovaný bôžik z dovozu

newest entries : 

Pa [show chain]01.08.2020
created by dzio.skcontact creatorsize : 72 465 Bgenerated in : 0.055 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 272 525 xunique displays : 699 143 xip address : 3.228.10.34

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook