move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / atheism / chain

Humanistická svadba

entries
44
shows
12 774
uniques
1 698
theme was created 05.05.2018 by Lemmy
41

40. TvojOponent 18.05.2018, 15:41

39. Rád si nechám popísať nezmysly, ktoré - podľa Teba - šírim :)

18.05.2018, 16:51
Veď v 38. si napísal nezmysel: Koľké to predsudky.

Nenapísal som žiadne predsudky, a ty si sa nezmohol na žiaden argument proti názoru, že občiansky sobáš môže mať ktorýkoľvek občan podľa zákona. Aj ty si občan, čiže aj ty môžeš mať občiansky sobáš. Úradníci ti za bežných okolností nebudú zakazovať, brániť, tak aké predsudky? Ty si len obyčajný diskusný troll. Ty nerozmýšľaš, píšeš ako stroj. Umelá inteligencia.
as response to :
40

39. Lemmy 17.05.2018, 17:48

Prečo táraš? Uveď tie predsudky. Vieš vôbec, aké nezmysly píšeš?

18.05.2018, 15:41
39. Rád si nechám popísať nezmysly, ktoré - podľa Teba - šírim :)
as response to :
39

38. TvojOponent 17.05.2018, 16:25

37 Koľké to predsudky :)

17.05.2018, 17:48
Prečo táraš? Uveď tie predsudky. Vieš vôbec, aké nezmysly píšeš?
as response to :
38

37. Lemmy 16.05.2018, 00:13

Občiansky sobáš môže mať ktorýkoľvek občan. Aj ty si občan. Takže by moja téma nemala zmysel, keby som hovoril o občianskej svadbe. Ale ty si katolík, a vám je logika cudzia. Ak hovorím o humanistickej svadbe, tak hovorím o svadbe humanistov. Ale také jednoduché vety je tvoj katolícky mozog príliš neschopný pochopiť.

17.05.2018, 16:25
37 Koľké to predsudky :)
as response to :
37

36. Lemmy 16.05.2018, 00:04

Keď môžu nábožní hovoriť o cirkevnom sobáši, cirkevnej svadbe, cez cirkevný obrad, tak môžu aj humanisti hovoriť o humanistickej svadbe. A humanisti majú humanistické svadby cez občiansky obrad.

16.05.2018, 00:13
Občiansky sobáš môže mať ktorýkoľvek občan. Aj ty si občan. Takže by moja téma nemala zmysel, keby som hovoril o občianskej svadbe. Ale ty si katolík, a vám je logika cudzia. Ak hovorím o humanistickej svadbe, tak hovorím o svadbe humanistov. Ale také jednoduché vety je tvoj katolícky mozog príliš neschopný pochopiť.
as response to :
36

35. TvojOponent 15.05.2018, 15:19

31/ V nadpise si sa vyjadril jasne - Humanistická svadba. Ale ak si sa zle vyjadril v nadpise, mal by si to priznať a napísať, že vyzývaš ateistov, aby sa pochválili občianskym sobášom.

16.05.2018, 00:04
Keď môžu nábožní hovoriť o cirkevnom sobáši, cirkevnej svadbe, cez cirkevný obrad, tak môžu aj humanisti hovoriť o humanistickej svadbe. A humanisti majú humanistické svadby cez občiansky obrad.
as response to :
35

31. Lemmy 11.05.2018, 01:13

Ty sa mýliš, lebo ja som v úvode spomenul občiansky obrad, takže ty tu len tak mimochodom trepeš nezmysly.

15.05.2018, 15:19
31/ V nadpise si sa vyjadril jasne - Humanistická svadba. Ale ak si sa zle vyjadril v nadpise, mal by si to priznať a napísať, že vyzývaš ateistov, aby sa pochválili občianskym sobášom.
as response to :
31

14. TvojOponent 07.05.2018, 21:51

Mýliš sa. Občiansky sobáš nie je sobáš ateistický. Sekulárny humanizmus je ateizmus, len zabalený do obalu tak, aby to lajno až tak veľmi nepáchlo. Už si niekedy niekoho videl, aby sa ženil z lásky k božej neexistencii? Aby vstupoval do manželstva s tým, že namiesto toho "áno v dobrom aj zlom" prehlasoval, že boh neexistuje a preto bude súložiť najčastejšie s tou či onou ľudskou samicou? Ateistická svadba je pekná sprostosť. Už si viem predstaviť tú slávnostnú reč: Vážení nastávajúci novomanž...

11.05.2018, 01:13
Ty sa mýliš, lebo ja som v úvode spomenul občiansky obrad, takže ty tu len tak mimochodom trepeš nezmysly.
as response to :
14

1. Lemmy 05.05.2018, 03:13

Humanisti, v ostatnom období sa väčšinou zúčastňujem smútočných obradov. Ale verím tomu, že sa raz za čas rozhodnú mladí ľudia zosobášiť v občianskom obrade. Napíšte mi na e-mail admin@humanisti.sk.

07.05.2018, 21:51
Mýliš sa. Občiansky sobáš nie je sobáš ateistický. Sekulárny humanizmus je ateizmus, len zabalený do obalu tak, aby to lajno až tak veľmi nepáchlo. Už si niekedy niekoho videl, aby sa ženil z lásky k božej neexistencii? Aby vstupoval do manželstva s tým, že namiesto toho "áno v dobrom aj zlom" prehlasoval, že boh neexistuje a preto bude súložiť najčastejšie s tou či onou ľudskou samicou?

Ateistická svadba je pekná sprostosť.

Už si viem predstaviť tú slávnostnú reč:
Vážení nastávajúci novomanželia! Prehlasujete, že boh neexistuje a zaväzujete sa dôsledne skúmať jeho neexistenciu a vychovávať svoje deti, ktoré splodíte s kýmkoľvek vo viere v neexistenciu božiu a v nenávisti voči katolíkom?

Ateistická svadba je protirečením. Na to, aby si súložil, nepotrebuješ žiadnu svadbu. Ani psy ju nepotrebujú na to, aby naháňali suky. A sám si tvrdil, že zvieratá sú ateisti, lebo u nich pozoruješ neprítomnosť boha.
as response to :
1
05.05.2018, 03:13
Humanisti, v ostatnom období sa väčšinou zúčastňujem smútočných obradov.

Ale verím tomu, že sa raz za čas rozhodnú mladí ľudia zosobášiť v občianskom obrade. Napíšte mi na e-mail admin@humanisti.sk.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 88 404 Bgenerated in : 0.094 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 694 455 xunique displays : 915 361 xip address : 18.207.108.182

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...