move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / atheism / chain

Humanistická svadba

entries
44
shows
10 825
uniques
1 479
theme was created 05.05.2018 by Lemmy
34

33. Lemmy 11.05.2018, 10:40

Podľa niekoho, komu napríklad záleží na čo najväčšom počte, je katolík už malé dieťa, ktoré pokrstili v katolíckom ríte. Si pokrstený? Si katolík! (RKC). Pred sčítaním na to dbal vysoký klérus, biskupi, aby sa ku katolicizmu prihlásili aj bezbožníci, vrahovia, násilníci, jednoducho všetci, ktorí boli pokrstení.

11.05.2018, 10:45
Korec: Ide o vás veriacich, o vás všetkých, o tých, ktorí boli pokrstení

Zahrnutí sú aj tí, ktorí sa azda od Cirkvi vzdialili, ktorí azda pochybujú o viere… Cirkev aj na všetkých týchto pamätá, pokladá ich stále za svojich synov a dcéry. … Aj títo všetci nech pri sčítaní ľudu zaznačia do príslušnej rubriky, že sú pokrstení, že sú katolíci – že patria srdcom do Cirkvi.

Buďme hrdí, že sme veriaci a prihlásme sa pri sčítaní k svojmu krstu.

Všetci pokrstení tvoríme túto Cirkev, veľké spoločenstvo v Kristovi…

Prihlásme sa k Cirkvi bez ohľadu na akúkoľvek politickú príslušnosť. Náš krst a naša príslušnosť k Cirkvi nás ponad všetky rozdiely spája do jednoty.

Pastiersky list kardinála Korca: link
as response to :
33

32. Dwesa 11.05.2018, 08:26

Pro forma je katolík kdekto.

11.05.2018, 10:40
Podľa niekoho, komu napríklad záleží na čo najväčšom počte, je katolík už malé dieťa, ktoré pokrstili v katolíckom ríte. Si pokrstený? Si katolík! (RKC). Pred sčítaním na to dbal vysoký klérus, biskupi, aby sa ku katolicizmu prihlásili aj bezbožníci, vrahovia, násilníci, jednoducho všetci, ktorí boli pokrstení.
as response to :
32

4. EnaXnaY 05.05.2018, 11:54

Už som mal sobáš a už som sa podvolil Oficiálne som katolík

11.05.2018, 08:26
Pro forma je katolík kdekto.
as response to :
4

3. Lemmy 05.05.2018, 11:20

Mám skromnú otázku: Keby si mal sobáš, podvolil by si sa cirkevnému obradu?

05.05.2018, 11:54
Už som mal sobáš a už som sa podvolil

Oficiálne som katolík
as response to :
3

2. EnaXnaY 05.05.2018, 08:49

Ja by som sa aj sobášil, ale nemám s kým

05.05.2018, 11:20
Mám skromnú otázku: Keby si mal sobáš, podvolil by si sa cirkevnému obradu?
as response to :
2

1. Lemmy 05.05.2018, 03:13

Humanisti, v ostatnom období sa väčšinou zúčastňujem smútočných obradov. Ale verím tomu, že sa raz za čas rozhodnú mladí ľudia zosobášiť v občianskom obrade. Napíšte mi na e-mail admin@humanisti.sk.

05.05.2018, 08:49
Ja by som sa aj sobášil, ale nemám s kým
as response to :
1
05.05.2018, 03:13
Humanisti, v ostatnom období sa väčšinou zúčastňujem smútočných obradov.

Ale verím tomu, že sa raz za čas rozhodnú mladí ľudia zosobášiť v občianskom obrade. Napíšte mi na e-mail admin@humanisti.sk.

newest entries : 

Pa [show chain]01.08.2020
created by dzio.skcontact creatorsize : 81 759 Bgenerated in : 0.071 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 204 209 xunique displays : 693 094 xip address : 34.238.248.103

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook