move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / atheism / chain

Humanistická svadba

entries
44
shows
10 843
uniques
1 479
theme was created 05.05.2018 by Lemmy
33

32. Dwesa 11.05.2018, 08:26

Pro forma je katolík kdekto.

11.05.2018, 10:40
Podľa niekoho, komu napríklad záleží na čo najväčšom počte, je katolík už malé dieťa, ktoré pokrstili v katolíckom ríte. Si pokrstený? Si katolík! (RKC). Pred sčítaním na to dbal vysoký klérus, biskupi, aby sa ku katolicizmu prihlásili aj bezbožníci, vrahovia, násilníci, jednoducho všetci, ktorí boli pokrstení.
as response to :
32

4. EnaXnaY 05.05.2018, 11:54

Už som mal sobáš a už som sa podvolil Oficiálne som katolík

11.05.2018, 08:26
Pro forma je katolík kdekto.
as response to :
4

3. Lemmy 05.05.2018, 11:20

Mám skromnú otázku: Keby si mal sobáš, podvolil by si sa cirkevnému obradu?

05.05.2018, 11:54
Už som mal sobáš a už som sa podvolil

Oficiálne som katolík
as response to :
3

2. EnaXnaY 05.05.2018, 08:49

Ja by som sa aj sobášil, ale nemám s kým

05.05.2018, 11:20
Mám skromnú otázku: Keby si mal sobáš, podvolil by si sa cirkevnému obradu?
as response to :
2

1. Lemmy 05.05.2018, 03:13

Humanisti, v ostatnom období sa väčšinou zúčastňujem smútočných obradov. Ale verím tomu, že sa raz za čas rozhodnú mladí ľudia zosobášiť v občianskom obrade. Napíšte mi na e-mail admin@humanisti.sk.

05.05.2018, 08:49
Ja by som sa aj sobášil, ale nemám s kým
as response to :
1
05.05.2018, 03:13
Humanisti, v ostatnom období sa väčšinou zúčastňujem smútočných obradov.

Ale verím tomu, že sa raz za čas rozhodnú mladí ľudia zosobášiť v občianskom obrade. Napíšte mi na e-mail admin@humanisti.sk.

newest entries : 

Pa [show chain]01.08.2020
created by dzio.skcontact creatorsize : 78 085 Bgenerated in : 0.064 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 204 330 xunique displays : 693 101 xip address : 34.238.248.103

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook