move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / atheism / chain

Humanistická svadba

entries
44
shows
12 775
uniques
1 698
theme was created 05.05.2018 by Lemmy
13

9. Lemmy 07.05.2018, 01:31

Zaujíma ma napríklad taký problém, ako mal tuná EnaXnaY. Že mal cirkevný sobáš, lebo… a rôzne výhovorky, lebo rodina chcela, lebo nevesta chcela, lebo som katolík, aj keď len formálne, a podobne. Zaujíma ma, ako to riešia v rodinách, keď si spravia občiansky sobáš. Pri pohrebe už viem svoje, kresťania sa idú zošalieť, že na pohrebe nie je kňaz. A pritom hundrú, že ako otravne skoro hodinu kecal na pohrebe somariny o zosnulom. Ešte aj také hlúposti riešia, prečo na náhrobnom kameni nie je pri d...

07.05.2018, 18:38
Lemmy, nemal som problém, chcel som sobáš v kostole

Veď som katolík
as response to :
9

8. Dwesa 06.05.2018, 22:23

A čo by ti mali napísať?

07.05.2018, 01:31
Zaujíma ma napríklad taký problém, ako mal tuná EnaXnaY. Že mal cirkevný sobáš, lebo… a rôzne výhovorky, lebo rodina chcela, lebo nevesta chcela, lebo som katolík, aj keď len formálne, a podobne.

Zaujíma ma, ako to riešia v rodinách, keď si spravia občiansky sobáš.

Pri pohrebe už viem svoje, kresťania sa idú zošalieť, že na pohrebe nie je kňaz. A pritom hundrú, že ako otravne skoro hodinu kecal na pohrebe somariny o zosnulom. Ešte aj také hlúposti riešia, prečo na náhrobnom kameni nie je pri dátumom hviezdička a krížik. A vôbec, že tam nie je vycapený obraz Ježiška alebo Panenky.

Takže, pohreby akosi sa mi nechce riešiť. Svadby sú veselšie. Zaujíma ma, či sa ateisti podvoľujú kresťanom, aby mali oficiálne cirkevný sobáš.
as response to :
8

1. Lemmy 05.05.2018, 03:13

Humanisti, v ostatnom období sa väčšinou zúčastňujem smútočných obradov. Ale verím tomu, že sa raz za čas rozhodnú mladí ľudia zosobášiť v občianskom obrade. Napíšte mi na e-mail admin@humanisti.sk.

06.05.2018, 22:23
A čo by ti mali napísať?
as response to :
1
05.05.2018, 03:13
Humanisti, v ostatnom období sa väčšinou zúčastňujem smútočných obradov.

Ale verím tomu, že sa raz za čas rozhodnú mladí ľudia zosobášiť v občianskom obrade. Napíšte mi na e-mail admin@humanisti.sk.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 72 263 Bgenerated in : 0.065 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 694 513 xunique displays : 915 379 xip address : 18.207.108.182

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...