move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Humanisti su Don Bosco, Matka Tereza

entries
102
shows
24 614
uniques
1 996
theme was created 25.01.2019 by Skapala mačka
39

35. TvojOponent 27.01.2019, 17:45

33/ Boh niekomu odopiera veriť v iné božstvá? :-) A kde? Tvrdenie sekularistov, že morálka je LEN spoločenskou dohodou (napr. Chmelár) neobstojí, pretože ak by sa spoločnosť dohodla na náboženskom charaktere spoločnosti, išlo by sekhumanistov rozdrapiť od jedu.Nad morálkou sú prirodzené ľudské práva a výsledkom snahy o ich uchopenie rozumom, popísanie a uzákonenie sú práve morálne zásady. Do tohoto procesu vstupuje naprieč ideológia, ktorá súperí s inými o moc a vplyv. Snaha štátu o uzurpovanie...

27.01.2019, 18:02
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nepoznáš? :)

Ako sa vysporiadavaš s tým, že Chamurappiho zákon (ktorý nebol zdaleky prvým kódexom) pochádzajúcim z obdobia pred spísaním Starého zákona, obsahuje pomerne podobné zásady a tresty ako uvádza Biblia?
Jo tak typickým príkladom,... to už hej, to ani nebudem komentovať :)
as response to :
35

33. Nadja 27.01.2019, 17:09

Hlavným zákonom biblie je desať prikázaní, spísaných v arche úmluvy. Úmluva = zmluva, dohoda. Že je Boh sekulárnym humanistom vyplýva z tvojho tvrdenia, že "Tí, ktorí konajú proti tomuto základnému a prirodzenému právu človeka (vybrať si náboženské presvedčenie) sa volajú ... "sekulárni humanisti." Teda na definíciu morálky sa asi je zbytočné ťa pýtať?

27.01.2019, 17:45
33/ Boh niekomu odopiera veriť v iné božstvá? :-) A kde?

Tvrdenie sekularistov, že morálka je LEN spoločenskou dohodou (napr. Chmelár) neobstojí, pretože ak by sa spoločnosť dohodla na náboženskom charaktere spoločnosti, išlo by sekhumanistov rozdrapiť od jedu.Nad morálkou sú prirodzené ľudské práva a výsledkom snahy o ich uchopenie rozumom, popísanie a uzákonenie sú práve morálne zásady. Do tohoto procesu vstupuje naprieč ideológia, ktorá súperí s inými o moc a vplyv.
Snaha štátu o uzurpovanie práva pri definovaní morálky sa volá fašizmus. Presnejšie stav, kedy štát presadzujúci istú politickú doktrínu používa štátne orgány a mocenské štruktúry na to, aby ovplyvňovaním zadefinovania zásad morálky dosahoval svoje politické ciele.
Typickým príkladom fašizmu je dnes práve "liberálna" EU.
as response to :
33

30. TvojOponent 27.01.2019, 16:02

Biblia je definovaná tiež ako dohoda, čo máš proti dohode? S takouto defíniciou som sa ešte nestretol :-) sa BOH nazýva sekulárnym humanistom A kde sa to tvrdí? :) on tým kanaáncom naozaj ich prirodzené právo na vieru uprel ...preto sa nezapájam do týchto povrchných tém o biblii. Vedú k povrchným záverom. :-) definuj mi svoje ponímanie termínu "morálny"... Je to prídavné meno odvodené od podstatného mena morálka :-)

27.01.2019, 17:09
Hlavným zákonom biblie je desať prikázaní, spísaných v arche úmluvy.
Úmluva = zmluva, dohoda.
Že je Boh sekulárnym humanistom vyplýva z tvojho tvrdenia, že "Tí, ktorí konajú proti tomuto základnému a prirodzenému právu človeka (vybrať si náboženské presvedčenie) sa volajú ... "sekulárni humanisti."

Teda na definíciu morálky sa asi je zbytočné ťa pýtať?
as response to :
30

29. Nadja 27.01.2019, 15:46

Oponentik, definuj mi svoje ponímanie termínu "morálny"... Biblia je definovaná tiež ako dohoda, čo máš proti dohode? "Človek má právo vybrať si náboženské presvedčenie. Je to právo nadväzujúce na potreby človeka a ich napĺňanie je prirodzeným právom. Tí, ktorí konajú proti tomuto základnému a prirodzenému právu človeka sa volajú - samodefinujú - ako - a teraz sa podrž - ako "sekulárni humanisti." Oponentík, podľa tvojej definície sa BOH nazýva sekulárnym humanistom, on tým kanaáncom naozaj...

27.01.2019, 16:02
Biblia je definovaná tiež ako dohoda, čo máš proti dohode?

S takouto defíniciou som sa ešte nestretol :-)

sa BOH nazýva sekulárnym humanistom

A kde sa to tvrdí? :)

on tým kanaáncom naozaj ich prirodzené právo na vieru uprel

...preto sa nezapájam do týchto povrchných tém o biblii. Vedú k povrchným záverom. :-)

definuj mi svoje ponímanie termínu "morálny"...

Je to prídavné meno odvodené od podstatného mena morálka :-)
as response to :
29

27. TvojOponent 27.01.2019, 15:01

A vari to nie je etické? Zlodej v takomto ponímaní sa javí ako hlboko uvažujúci etik v širších súvislostiach. Biblia sa dá vysvetliť rôzne kýmkoľvek. Preto dávam prednosť biblistom, odborníkom. A platí jedno základné pravidlo - biblia si neprotirečí. Na plytkých vysvetleniach stoja mnohé sekty, vrátane aj tu prítomných na slovo vzatých "biblistov" :-) Etika? Bez Biblie je to len dohoda.

27.01.2019, 15:46
Oponentik, definuj mi svoje ponímanie termínu "morálny"...

Biblia je definovaná tiež ako dohoda, čo máš proti dohode?

"Človek má právo vybrať si náboženské presvedčenie. Je to právo nadväzujúce na potreby človeka a ich napĺňanie je prirodzeným právom. Tí, ktorí konajú proti tomuto základnému a prirodzenému právu človeka sa volajú - samodefinujú - ako - a teraz sa podrž - ako "sekulárni humanisti."

Oponentík, podľa tvojej definície sa BOH nazýva sekulárnym humanistom, on tým kanaáncom naozaj ich prirodzené právo na vieru uprel
as response to :
27

26. Nadja 27.01.2019, 14:42

No oponentík, ale si zabudol na dovetok že "z dôvodu, že je to správne" = etické. Tebe pripadá kradnutie pre svoj osoh etické? :) Ano, ľudská reč je nedokonalá. Nič iné ale nemáme, a preto je nedokonalá aj Biblia :) a dá sa vysvetliť rôzne.

27.01.2019, 15:01
A vari to nie je etické? Zlodej v takomto ponímaní sa javí ako hlboko uvažujúci etik v širších súvislostiach.

Biblia sa dá vysvetliť rôzne kýmkoľvek. Preto dávam prednosť biblistom, odborníkom. A platí jedno základné pravidlo - biblia si neprotirečí.
Na plytkých vysvetleniach stoja mnohé sekty, vrátane aj tu prítomných na slovo vzatých "biblistov" :-)
Etika? Bez Biblie je to len dohoda.
as response to :
26

23. TvojOponent 27.01.2019, 14:05

6/ Citujem: "Podľa mňa by asi najlepšie rozlíšenie bolo to, že humanizmus je konanie pre blaho človeka z toho dôvodu, že je to správne, a nie preto, že to chce a nariadil Boh... " Takže keď človek koná pre blaho iného človeka napriek tomu, že tak nechce, je humanista? Súčasná doba lží, v ktorej žijeme, mi pripomína to biblické pomätenie jazykov. Ľudia prijali rôznorodosť definícií až v takej miere, že sa rovnako vyslovované slová rôznymi ľuďmi navzájom vylučujú. Podľa Tvojej definície ...

27.01.2019, 14:42
No oponentík, ale si zabudol na dovetok že "z dôvodu, že je to správne" = etické. Tebe pripadá kradnutie pre svoj osoh etické? :)
Ano, ľudská reč je nedokonalá. Nič iné ale nemáme, a preto je nedokonalá aj Biblia :) a dá sa vysvetliť rôzne.
as response to :
23

6. Nadja 26.01.2019, 11:49

Veľmi zaujímavá téma, ale zjavne skrýva veľké množstvo nevyriešených podotázok, napr. či je dôležitejšie to, čo (ako) konáme, alebo prečo to konáme... Podľa mňa ani kresťanstvo (resp viera v boha) ani ateizmus nie je synonymom alebo antagonizmom pre humanizmus. Museli by sme sa ale najprv dohodnúť na definícii humanizmu, lebo ich je veľa. Ktorá je správna, ak rôzne slovníky majú rôzne definície? Slová "spravidla" alebo "zväčša" neurčujú nič jednoznačne. Podľa mňa by asi najlepšie rozlíšenie...

27.01.2019, 14:05
6/ Citujem:
"Podľa mňa by asi najlepšie rozlíšenie bolo to, že humanizmus je konanie pre blaho človeka z toho dôvodu, že je to správne, a nie preto, že to chce a nariadil Boh... "

Takže keď človek koná pre blaho iného človeka napriek tomu, že tak nechce, je humanista?

Súčasná doba lží, v ktorej žijeme, mi pripomína to biblické pomätenie jazykov. Ľudia prijali rôznorodosť definícií až v takej miere, že sa rovnako vyslovované slová rôznymi ľuďmi navzájom vylučujú.

Podľa Tvojej definície je aj zlodej humanista, lebo krádežou koná dobro človeku - sebe, veď aj zlodej je len človek. Navyše okradnutý si musí chýbajúcu vec opätovne kúpiť, čím napomáha udržaniu pracovného miesta robotníka, ktorý tú vec vyrobí. Navyše z takto zakúpenej chýbajúcej veci sa platia dane na našich lekárov, učiteľov, dôchodcov... čo je veľmi humánne.

Teda zlodeji sú humanisti. Dobre tak?
as response to :
6

1. Skapala mačka 25.01.2019, 13:01

a podobni. Ked sa par bolsevikov nazve humanistami, to este nic neznamena. Humanizmus je krestanstvo. Prave krestanstvo prinieslo lasku k bliznym a podobne.

26.01.2019, 11:49
Veľmi zaujímavá téma, ale zjavne skrýva veľké množstvo nevyriešených podotázok, napr. či je dôležitejšie to, čo (ako) konáme, alebo prečo to konáme...

Podľa mňa ani kresťanstvo (resp viera v boha) ani ateizmus nie je synonymom alebo antagonizmom pre humanizmus. Museli by sme sa ale najprv dohodnúť na definícii humanizmu, lebo ich je veľa. Ktorá je správna, ak rôzne slovníky majú rôzne definície? Slová "spravidla" alebo "zväčša" neurčujú nič jednoznačne.

Podľa mňa by asi najlepšie rozlíšenie bolo to, že humanizmus je konanie pre blaho človeka z toho dôvodu, že je to správne, a nie preto, že to chce a nariadil Boh... K tomu som došla vtedy, keď mi veriaci povedali, že keby neexistoval boh, tak by kašlali na morálku a začali by kradnúť a čo ja viem čo... to mi príde veľmi čudné.

Takže opäť tu máme nevyriešenú otázku (pre veriacich), či morálne zásady nám dal boh preto, lebo sú správne, alebo sú správne preto, lebo nám ich dal Boh :)))

Takže, čo si myslíte vy? :) Ako to je?
as response to :
1
25.01.2019, 13:01
a podobni.
Ked sa par bolsevikov nazve humanistami, to este nic neznamena.
Humanizmus je krestanstvo. Prave krestanstvo prinieslo lasku k bliznym a podobne.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 97 820 Bgenerated in : 0.071 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 740 925 xunique displays : 1 026 966 xip address : 3.238.235.155

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...