move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Hejter Ľuboš Blaha

entries
6
shows
2 145
uniques
480
theme was created 07.06.2020 by Lemmy
6

5. Lemmy 07.06.2020, 22:58

Chceš, aby som nemohol kritizovať tých, ktorí klamú? To nie je od teba zodpovedné. Je to nečestná požiadavka.

07.06.2020, 23:34
Kritizuj tých, ktorých si volil.
as response to :
5

4. Fénix 07.06.2020, 22:48

Keď si ho nevolil, tak ho nekontroluj. Nech ho kontrolujú tí, ktorí ho volili.

07.06.2020, 22:58
Chceš, aby som nemohol kritizovať tých, ktorí klamú? To nie je od teba zodpovedné. Je to nečestná požiadavka.
as response to :
4

3. Lemmy 07.06.2020, 21:12

A čo je potrebné s tým robiť? Čudná otázka. Len som vyjadril svoj názor. Robiť by mali voliči, aby sa nad sebou zamysleli, komu vo voľbách dávajú svoje hlasy. Aký volič, taký politik. Vizitka. Výstavná skriňa.

07.06.2020, 22:48
Keď si ho nevolil, tak ho nekontroluj. Nech ho kontrolujú tí, ktorí ho volili.
as response to :
3

2. Fénix 07.06.2020, 15:56

Čo s tým chceš robiť?

07.06.2020, 21:12
A čo je potrebné s tým robiť? Čudná otázka. Len som vyjadril svoj názor. Robiť by mali voliči, aby sa nad sebou zamysleli, komu vo voľbách dávajú svoje hlasy. Aký volič, taký politik. Vizitka. Výstavná skriňa.
as response to :
2

1. Lemmy 07.06.2020, 13:54

Ikona slovenskej sociálnej demokracie sa opäť predvádza. Dosť bolo!!! Stačí! http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2020060013

07.06.2020, 15:56
Čo s tým chceš robiť?
as response to :
1
07.06.2020, 13:54
Ikona slovenskej sociálnej demokracie sa opäť predvádza. Dosť bolo!!! Stačí!

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 78 172 Bgenerated in : 0.103 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 821 410 xunique displays : 1 305 209 xip address : 54.80.249.22

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...