Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / chain
move to top

Fatimské Ave Mária

entries
3
shows
450
uniques
243
theme was created 13.05.2019 by Skapala mačka
1
13.05.2019, 23:47
Dnes 13. mája je výročie Fatimských zjavení.

link

slovensky tu:
1. Keď žiaril a rozkvital trinásty máj, zrel Kráľovnú Máriu fatimský kraj.

R: /: Ave, Ave, Ave Mária, Ave, Ave, Ave Mária! :/

2. Len zbožné tri deti ju uvidieť smú a počuť ju v hodinu bezútešnú. R:

3. Svet v krvi sa od vojny topil a mrel, lež Ježiša Matky hlas ľútosťou znel. R:

4. To pre hriechy Boží hnev padá na zem, ja ružencom vaším ho uzmieriť chcem. R:

5. Vy obete prineste za hriešny svet, ja k pokoju vyvediem z vojny ho bied. R:

6. Tie nevinné deti si zvolila tam, by skrze ne posolstvo zverila nám. R:

7. Ó, prestri svoj, Mária, nad nami plášť, by k Bohu sa vrátil svet, prosíme zvlášť. R:

8. My ružencom, pokáním splníme sľub, len dožič nám, Matička, do neba vstup. R:

link

link

newest entries : 

please, support author of the page

this is non-profit project
page has income only from ads and voluntary contributions
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100 000000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator of the page...
maybe i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 34.236.170.48
size : 65 806 B, generated in : 0.062 s