move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Duchovno/duševno

entries
17
shows
1 196
uniques
147
theme was created 12.01.2021 by Dušan
13

11. Fénix 14.01.2021, 10:15

Keď som mal 21 rokov, a to na minútu presne 21 rokov, dostal som dar.

15.01.2021, 00:15
Inak mimochodom tak pre zaujímavosť, zriekol som sa tradičného katolicizmu, a vraciam sa naspäť do súčasnej RKC.
as response to :
11

10. Dušan 13.01.2021, 13:33

Osem životných etáp človeka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Božské čakry ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dôchodno (50. - 135 rok života človeka) § Korunná čakra § Boh Či k nemu máte blízko alebo ste sa mu (od)cudzili Či máte k stvoriteľovi neutálny vzťah alebo sa naň hneváte ... § Náboženstvo a duchovnosť Ak máte negatívné skúsenosti s t...

14.01.2021, 10:15
Keď som mal 21 rokov, a to na minútu presne 21 rokov, dostal som dar.
consents: Dušan
as response to :
10

1. Dušan 12.01.2021, 21:35

Kontemplovanie https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/01/kontemplovanie.html https://1.bp.blogspot.com/-5LbvmBi69_I/X_4FdNh0OxI/AAAAAAAD2Ws/66yBciTMzUUwKF0UEXlKnNSkShIv1pI8QCLcBGAsYHQ/s1280/20210112_212344.jpg

13.01.2021, 13:33

Osem životných etáp človeka-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Božské čakry


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dôchodno (50. - 135 rok života človeka)


§ Korunná čakra

§ Boh


Či k nemu máte blízko alebo ste sa mu (od)cudzili
Či máte k stvoriteľovi neutálny vzťah alebo sa naň hneváte
...

§ Náboženstvo a duchovnosť


Ak máte negatívné skúsenosti s tradičným náboženstvom
Váš hnev a (ne)schopnosť (od)pustiť môžu spôsobiť, že sa vaša korunná čakra zatvorí
...

§ Božské vedenie


Postoj k príjimaniu pokynov a inšpirácie z (uni)verzálného zdroja
Niektorích ľudí predstava, že by im niekto hovoril, čo majú robiť, desí, aj keby to mal byť Boh
...

§ Viera


Naša ochota, (ne)ochota prijímať informácie z vyšších sfér bez kontroly rozumu
...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dôchodno (100. - 135 rok života človeka)- Titánová korunná čakra
- Mandala - Osvietený
- Senior v konečnom veku

Dôchodno (75. - 100. rok života človeka)- Diamantová korunná čakra
- Mandala - Osvietený
- Senior v strednom veku

Dôchodno (50. - 75. rok života človeka)- Zlatá korunná čakra
- Mandala - Guru
- Senior v skorom veku
- ...

§ Vedomé (ne)vedomie
§ (Ne)vedomie
§ (Ne)vedomý človek
§ (Nad)vedomie
§ (Nad)vedomý človek
§ ...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nirvána (42. - 49. rok života človeka)- Tretie oKo
- Bohové oKo
- Budhové oKo
- Kristové oKo
- Pokoj, kľud, ticho, mier, jednota, prázdnota
- Mandala - Majster
- Dospelý v staršom veku
- ...

§ Budúcnosť


Túžba alebo naopak (ne)chuť vidieť, čo nás čaká
...

§ Minulosť


Ak vás vízie budúcnosti desia alebo ak ste boli v tomto alebo minulom živote prenasledovaný za svoje (nad)prirodzené schopnosti
Svoje tretie oKo radšej často zatvoríte, stáva sa to aj deťom, ktorým bolo povedané, že ich jasnovidecké schopnosti sú niečo zlé alebo vymyslené
...

§ Viera v duchovno


Túžba alebo naopak (ne)chuť vidieť duchov a anjelov
...

§ Vedomé (ne)vedomie
§ (Ne)vedomie
§ (Ne)vedomý človek
§ ...


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vesmírno (35. - 42. rok života)


- Dospelý v strednom veku
- ...

Mikro-nano kozmos- Pravá ušná čakra
- Mandala - Guru
- Subjektivita
- Introvertzia
- Individualita
- Asociácia
- ...

<h3>§ Komunikácia s Bohom</h3>
(Ne)ochota alebo priveľká, až fanatická túžba počúvať hlasy z vyšších sfér
<h3>§ (Ne)vedomie
§ (Ne)vedomý človek
§ ...</h3>

Makro kozmos- Ľavá ušná čakra
- Mandala - začiatočník
- Objektivita
- Extrovertzia
- Dualita
- Disociácia
- ...

§ Všetko, čo počujete a čo ste kedy počuli


Rôzne myšlienky a názory, ktoré vám uviazli v mysli
(Ne)milosrdný postoj k ľudom, ktorý vás slovne napadli
Pozitívné aj (ne)gatívné správy z médií
Hudba, hluk a zvuky okolia

§ Vedomie
§ Vedomý človek
§ ...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duchovno (28. - 35 rok života)- Krčná čakra
- Mandala - profesional
- Dospelý v mladšom veku
- ...

§ Pravdomravnosť a úprimnosť


Voči sebe
Voči svojim blízkym
Voči známim
Voči klientom a zákazníkom
Voči spolupracovníkom a (nad)riadením
Voči poslucháčom alebo obecenstvu
...

§ Komunikácia


Akákoľvek forma komunikácie vrátane spevu
Akákoľvek forma písaného a hovoreného prejavu
Akákoľvek forma umeleckej tvorby
Akákoľvek forma channelingu a vyučovania
...

§ Schopnosť požiadať o to, čo chceme a potrebujeme


Boha
Svojich blízkych
Zamestnávateľa
Spolupracovníkov
Seba samého
...

§ (Pod)vedomie
§ (Pod)vedomý človek
§ Vedomé (ne)vedomie
§ (Ne)vedomie
§ (Ne)vedomý človek
§ ...-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Most - Portál


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duševno (21. - 28. rok života človeka)- Srdcová čakra
- Mandala - učiteľ
- Kristové roky
- Biokomunikácia
- Dospelé dieťa
- ...

§ Vedomie
§ Vedomý človek
§ Medziľudské vzťahy


Vzťah s matkou a otcom
Vzťah s prarodičmi
Vzťah so súrodencami
Vzťah s ostatnými členmi rodiny
Vzťah s bývalými milencami a partnermi
Vzťah s priateľmi
Vzťah so spolupracovníkmi
Vzťah so zamestnávateľmi
Vzťah s učiteľmi
Vzťah s vrstovníkmi ale aj cudzími ľudmi
...

§ Láska


Božská láska pochádzajúca z vašeho vyššieho ja
Romantická a platonická láska
Láska medzi rodinnými príslušníkmi
...

§ Pripútanosť k ľudom


Závislosť
(Ne)funkčný vzťah založený na závislosti
Posadnutosť inou osobou
...

§ Súcit


Voči sebe alebo inému človeku "žijúcemu, zosnulému, slávnemu, známemu, rodinnému príslušníkovi"
Voči zemi
Voči národu
Voči politickej strane
Voči organizácii
...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvieracie čakry:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Étrerno (14. - 21. rok života človeka)- Brušná čakra
- Mandala - žiak, študent
- Solar plex
- Jemné krehké energetické telo
- Vitruviansky muž
- Tínedžer
- ...

§ (ne)vedomé (ne)vedomie
§ (ne)vedomý človek
§ Sila a moc


- Strach z autorít
- Posadnutosť silou a mocou
- Záujem o osoby alebo skupiny ľudí disponujúcich výraznou mocou
- Súčasné alebo dávné zážitky ovládnutia inou osobou
- Strach z moci alebo naopak túžba mať väčšiu moc
- ...

§ Ovládanie


- Strach z ovládania inými ľudmi
- Strach zo straty kontroly
- Túžba po sebaovládaní
- Túžba mať kontrolu na danou situáciou alebo druhými
- Rôzne zážitky ovládania okolím alebo naopak vymknutie sa kontrole
- ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Astrálno (07. - 14. rok života človeka)- Sakrálná čakra
- Manadala - začiatočník
- Urogenitálná prepážka
- Podbruško
- Cestovanie v čase a priestore
- Junior v staršom veku
- ...

§ (ne)vedomé (ne)vedomie
§ (ne)vedomý človek
§ Túžba po uspokojení fyzických potrieb


Jedlo
Pitie
Sex
Vzrušenie
...

§ Závislosti


Na alkohole alebo iných drogách
Na jedle, či iných látkach
...

§ Telo


Spánok
Životný štýl
Zdravie
Myšlienky týkajúce sa vzťahu
Hmotnost
...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materálno (01. - 07 rok života človeka)- Pohlavná koreňová čakra
- Mandala - novic
- Čakra
- Perineum
- Junior v mladšom veku
- ...

§ (ne)vedomé (ne)vedomie
§ (ne)vedomý človek
§ Uspokojenie fyzických potrieb


Dostatok jedla a ošatenia pre vás a vašich blízkych
...

§ Majetok


Dopravné prostriedky
Nábytok
Šperky
Pracovné vybavenie
...

§ Financie


Peniaze
Úspory
Platenie účtov
Penzijné poistenie
Hodpodárenie
Hazardné hry
Lotérie
...

§ Kariéra


Pocit, či je pre vás práca tá pravá a či ste dostatočne za ňu ohodnotený
Zamestnanecké výhody
Dôchodok
Prepustenie alebo povýšenie
Strach z budúcnosti
...

§ Bývanie


Pocit bezpečia
Atmosféra a energia vášho domova
Jeho usporiadanie a údržba
Kúpa nového bytu alebo domu
...

§ Fyzické bezpečie


Pocit bezpečia alebo naopak ohrozenia
...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Odkaz na myšlienokvú mapu:
link


as response to :
1
12.01.2021, 21:35

Kontemplovanielink

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 95 999 Bgenerated in : 0.076 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 007 309 xunique displays : 951 724 xip address : 3.238.186.43

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...