for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  atheism  /  chain

Denník ateistu

entries
47
shows
39 041
uniques
2 717
theme was created 18.6.2018 01:37 by Lemmy
47

42. Alexander 22.06.2018, 21:30

To nie je môj postoj, ale platná definícia zo zdroja. To je ako keby si chcel komunizmus definovať z komunistickej strany Sovietskeho Zväzu. To presne robíš.

25.06.2018, 00:40
Platnú definíciu používa aj Rímskokatolícka cirkev, lenže katolík TvojOponent ťa ignoruje, takže mne sa nechce robiť prácu za neho. Je to jeho agenda, ale on by ťa razom presvedčil o tvojom omyle.
none
as response to :
42

41. Lemmy 22.06.2018, 16:22

To je tvoj názor. A rímskokatolícky člen s prezývkou TvojOponent mlčí.

22.06.2018, 21:30
To nie je môj postoj, ale platná definícia zo zdroja. To je ako keby si chcel komunizmus definovať z komunistickej strany Sovietskeho Zväzu. To presne robíš.
none
as response to :
41

40. Alexander 22.06.2018, 16:06

Sa za najvýznamnejšiu len považujú. Najvýznamnejšia cirkev bola cirkev prvotná. Vierouka RKC sa od nej diametrálne odlišuje. Zdôvodňujú to tým, že majú na to právo, nakoľko sú jej "potomkami". Ale to je nezmysel, preto lebo už Pavol jasne povedal:

Gal 1:8
"keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!"

22.06.2018, 16:22
To je tvoj názor. A rímskokatolícky člen s prezývkou TvojOponent mlčí.
none
as response to :
40

39. Lemmy 22.06.2018, 16:01

Alexander: Keď sa chcem napr. dozvedieť platný význam nejakého slova, siahnem po kodifikovanom slovníku danej krajiny. Nebudem sa pýtať po kluboch a krčmách…

Veď som to spravil. Citoval som najvýznamnejšiu cirkev.

22.06.2018, 16:06
Sa za najvýznamnejšiu len považujú. Najvýznamnejšia cirkev bola cirkev prvotná. Vierouka RKC sa od nej diametrálne odlišuje. Zdôvodňujú to tým, že majú na to právo, nakoľko sú jej "potomkami". Ale to je nezmysel, preto lebo už Pavol jasne povedal:

Gal 1:8
"keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!"
none
as response to :
39

37. Alexander 21.06.2018, 17:35

Ani argumentum ad hominem ti nepomôže zakryť tvoju neznalosť. Je teraz úúúplne jedno, či som kresťan, odpadlík, ateista alebo agnostik. Neovládaš základné postupy pri definovaní vecí. Keď sa chcem napr. dozvedieť platný význam nejakého slova, siahnem po kodifikovanom slovníku danej krajiny. Nebudem sa pýtať po kluboch a krčmách, čo si tam predstavujú pod tým pojmom. Podobne je definované kto patrí do Kristovej cirkvi. Je to definované v zdroji kresťanského učenia - a tým zdrojom sú kánonizované ...

22.06.2018, 16:01
Alexander: Keď sa chcem napr. dozvedieť platný význam nejakého slova, siahnem po kodifikovanom slovníku danej krajiny. Nebudem sa pýtať po kluboch a krčmách…

Veď som to spravil. Citoval som najvýznamnejšiu cirkev.
none
as response to :
37

35. Lemmy 21.06.2018, 13:36

Alexander, ty si pre pravých kresťanov heretik, kacír, odpadlík, sektár. A tak majú aj tvoje slová v ich očiach výpovednú hodnotu. Mne je to síce jedno, ale zaujímavé je, že ťa kresťania nekritizujú. Dobiedzajú len do ateistov. Z ateistov majú úplný strach, lebo pre nich predstava bezbožníctva je čosi strašidelné, kým heréza je len odklon od pravej viery, takže v tomto ohľade sú k tebe milosrdní, a čakajú, že, aj keď si zišiel z cesty, nájdeš raz cestu k pravej cirkvi.

21.06.2018, 17:35
Ani argumentum ad hominem ti nepomôže zakryť tvoju neznalosť. Je teraz úúúplne jedno, či som kresťan, odpadlík, ateista alebo agnostik. Neovládaš základné postupy pri definovaní vecí. Keď sa chcem napr. dozvedieť platný význam nejakého slova, siahnem po kodifikovanom slovníku danej krajiny. Nebudem sa pýtať po kluboch a krčmách, čo si tam predstavujú pod tým pojmom. Podobne je definované kto patrí do Kristovej cirkvi. Je to definované v zdroji kresťanského učenia - a tým zdrojom sú kánonizované spisy, čiže Nová Zmluva.
none
as response to :
35

33. Alexander 21.06.2018, 11:59

Preto RKC stredoveku je spoľahlivo vylúčená z cirkvi Kristovej. Alebo si myslíš, že keď o sebe poviem, že som prezident Azerbajdžanu, automaticky som sa tým stal prezidentom Azerbajdžanu? (Nauč sa rozmýšľať. Sám na sebe si teraz ukázal, že tvoje kydy v 14 neplatia a platí môj príspevok 15)

21.06.2018, 13:36
Alexander, ty si pre pravých kresťanov heretik, kacír, odpadlík, sektár. A tak majú aj tvoje slová v ich očiach výpovednú hodnotu. Mne je to síce jedno, ale zaujímavé je, že ťa kresťania nekritizujú. Dobiedzajú len do ateistov. Z ateistov majú úplný strach, lebo pre nich predstava bezbožníctva je čosi strašidelné, kým heréza je len odklon od pravej viery, takže v tomto ohľade sú k tebe milosrdní, a čakajú, že, aj keď si zišiel z cesty, nájdeš raz cestu k pravej cirkvi.
none
as response to :
33

32. Alexander 21.06.2018, 11:54

Katechizmus nie je kánon kresťanskej cirkvi (a okrem toho tento platí len pre katolícku cirkev.)

Kristus „je hlavou tela, Cirkvi“ (Kol 1, 18).

Tu je reč o tom, kto patrí do toho tela, tj. cirkvi.

1 Ján 1,5-7
"Boh je svetlo a nieto v ňom nijakej tmy. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje ...

21.06.2018, 11:59
Preto RKC stredoveku je spoľahlivo vylúčená z cirkvi Kristovej. Alebo si myslíš, že keď o sebe poviem, že som prezident Azerbajdžanu, automaticky som sa tým stal prezidentom Azerbajdžanu? (Nauč sa rozmýšľať. Sám na sebe si teraz ukázal, že tvoje kydy v 14 neplatia a platí môj príspevok 15)
none
as response to :
32

30. Lemmy 21.06.2018, 11:07

Že práve teba musím vzdelávať.

Katechizmus:

Cirkev je spoločenstvo s Ježišom. Tak sa spoločenstvo s Ježišom istým spôsobom ešte zintenzívnilo: „Keď totiž udelil svojho Ducha, tajomne ustanovil svojich bratov, zvolaných zo všetkých národov, ako svoje telo.“ Prirovnanie Cirkvi k telu vrhá svetlo na dôverné spojenie medzi Cirkvou a Kristom. Cirkev nie je len zhromaždená okolo neho; je zjednotená v ňom, v jeho tele.

Osobitne treba vyzdvihnúť tri aspekty Cirkvi, Kristovho tela...

21.06.2018, 11:54
Katechizmus nie je kánon kresťanskej cirkvi (a okrem toho tento platí len pre katolícku cirkev.)

Kristus „je hlavou tela, Cirkvi“ (Kol 1, 18).

Tu je reč o tom, kto patrí do toho tela, tj. cirkvi.

1 Ján 1,5-7
"Boh je svetlo a nieto v ňom nijakej tmy. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu."

2,5-6
"A podľa toho poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on."

2,9.11
"Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je ešte stále v tme. .....kto nenávidí svojho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči."

3,6-10
"Kto zostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel; ani nepoznal. Deti, nech vás nik nezvedie! Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno je v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Podľa toho možno poznať Božie deti a deti diabla: Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha;"
.
.
.
. . . atď . . .none
as response to :
30

28. Alexander 21.06.2018, 07:24

Cirkev, to je spoločenstvo nábožných v Krista, a ako tam boli zlí, tak aj dobrí ľudia.

Cirkev Kristova je definovaná v biblii. (Nie báchorkami akéhosi ateistu.) Podľa tejto definície patrí do Kristovej cirkvi ten, kto žije ako Kristus. Zlí do tejto cirkvi teda nepatria. Podľa biblickej definície sú to kúkoľ nasiaty od Diabla. Prv než sa rozhodneš vynášať rozsudky, zapoj mozog a nie len svoje emócie a pudy.

21.06.2018, 11:07
Že práve teba musím vzdelávať.

Katechizmus:

Cirkev je spoločenstvo s Ježišom. Tak sa spoločenstvo s Ježišom istým spôsobom ešte zintenzívnilo: „Keď totiž udelil svojho Ducha, tajomne ustanovil svojich bratov, zvolaných zo všetkých národov, ako svoje telo.“ Prirovnanie Cirkvi k telu vrhá svetlo na dôverné spojenie medzi Cirkvou a Kristom. Cirkev nie je len zhromaždená okolo neho; je zjednotená v ňom, v jeho tele.

Osobitne treba vyzdvihnúť tri aspekty Cirkvi, Kristovho tela, ktorými sú: vzájomná jednota všetkých údov prostredníctvom ich zjednotenia s Kristom; Kristus, hlava tela; Cirkev, Kristova nevesta.

Kristus „je hlavou tela, Cirkvi“ (Kol 1, 18).
none
as response to :
28

26. Lemmy 20.06.2018, 22:50

Napríklad, si zlý človek, keď tvrdíš o cirkvi, že v stredoveku nemal skutky viery. A ak mala, tak išlo o zlé skutky. [Lebo klameš o stredoveku. Rovnako ako sú zlí ľudia, ktorí klamú o socializme. Okrem zlých vecí sa diali aj dobré veci. Cirkev, to je spoločenstvo nábožných v Krista, a ako tam boli zlí, tak aj dobrí ľudia. A mali také isté skutky viery ako ty. Takže, ak sa snažíš z nich spraviť zlých, potom si aj ty zlý. Nie si na tom o nič lepšie ako ľudia v stredoveku.]

Pozri: https://ww...

21.06.2018, 07:24
Cirkev, to je spoločenstvo nábožných v Krista, a ako tam boli zlí, tak aj dobrí ľudia.

Cirkev Kristova je definovaná v biblii. (Nie báchorkami akéhosi ateistu.) Podľa tejto definície patrí do Kristovej cirkvi ten, kto žije ako Kristus. Zlí do tejto cirkvi teda nepatria. Podľa biblickej definície sú to kúkoľ nasiaty od Diabla. Prv než sa rozhodneš vynášať rozsudky, zapoj mozog a nie len svoje emócie a pudy.
none
as response to :
26

25. Alexander 20.06.2018, 17:35

Máš v sebe len skutky zla.

Napr.?

20.06.2018, 22:50
Napríklad, si zlý človek, keď tvrdíš o cirkvi, že v stredoveku nemal skutky viery. A ak mala, tak išlo o zlé skutky. [Lebo klameš o stredoveku. Rovnako ako sú zlí ľudia, ktorí klamú o socializme. Okrem zlých vecí sa diali aj dobré veci. Cirkev, to je spoločenstvo nábožných v Krista, a ako tam boli zlí, tak aj dobrí ľudia. A mali také isté skutky viery ako ty. Takže, ak sa snažíš z nich spraviť zlých, potom si aj ty zlý. Nie si na tom o nič lepšie ako ľudia v stredoveku.]

Pozri: link
none
as response to :
25

23. Lemmy 20.06.2018, 17:17

Tvoja reakcia len potvrdzuje, že v 19. mám pravdu, lebo sa nezmôžeš na argumenty.

20.06.2018, 17:35
Máš v sebe len skutky zla.

Napr.?
none
as response to :
23

22. Alexander 20.06.2018, 17:14

Na diskusných fórach sa obyčajne nedá zmôcť na viac, ako na slová.

Máš v sebe len skutky zla.

To mal byť pokus o telepatiu?

20.06.2018, 17:17
Tvoja reakcia len potvrdzuje, že v 19. mám pravdu, lebo sa nezmôžeš na argumenty.
none
as response to :
22

21. Lemmy 20.06.2018, 17:12

Presne tak, tvrdiť vieš všeličo, ale skutek utek. Zmôžeš sa len na slová, ale tie nedokazujú, že veríš v boha. Máš v sebe len skutky zla.

20.06.2018, 17:14
Na diskusných fórach sa obyčajne nedá zmôcť na viac, ako na slová.

Máš v sebe len skutky zla.

To mal byť pokus o telepatiu?
none
as response to :
21

20. Alexander 20.06.2018, 17:10

Tvrdiť sa dá všeličo. Rozhodujúce sú skutky viery. Tie dokazujú vieru. A tie stredoveká cirkev nemala. Mala opak toho. Skutky zla.

20.06.2018, 17:12
Presne tak, tvrdiť vieš všeličo, ale skutek utek. Zmôžeš sa len na slová, ale tie nedokazujú, že veríš v boha. Máš v sebe len skutky zla.
none
as response to :
20

19. Lemmy 20.06.2018, 16:28

Táraš nezmysly, ktoré nemáš ani ako obhájiť. Rovnako o tebe možno tvrdiť, že veríš náboženskej organizácii, a nie bohu. A tvoja náboženská organizácia nemá nič spoločné v bohom.

20.06.2018, 17:10
Tvrdiť sa dá všeličo. Rozhodujúce sú skutky viery. Tie dokazujú vieru. A tie stredoveká cirkev nemala. Mala opak toho. Skutky zla.
none
as response to :
19

18. Alexander 20.06.2018, 16:25

V stredoveku ľudia neverili Bohu, ale cirkvi (ktorá s Bohom nemala nič spoločné).

20.06.2018, 16:28
Táraš nezmysly, ktoré nemáš ani ako obhájiť. Rovnako o tebe možno tvrdiť, že veríš náboženskej organizácii, a nie bohu. A tvoja náboženská organizácia nemá nič spoločné v bohom.
none
as response to :
18

17. Lemmy 20.06.2018, 16:20

15 Alexander: Čím viac viery Bohu, tým efektívnejšie, zmysluplnejšie a plnšie človek využíva rozum.

Iste, toto mal poddaný ľud možnosť zažiť počas celého zaostalého a krutého stredoveku. Keď použil rozum, skončil na hranici, čiže myslieť znamenalo zomrieť.

20.06.2018, 16:25
V stredoveku ľudia neverili Bohu, ale cirkvi (ktorá s Bohom nemala nič spoločné).
none
as response to :
17

15. Alexander 20.06.2018, 16:00

Luther nie je Boh. Čím viac viery Bohu, tým efektívnejšie, zmysluplnejšie a plnšie človek využíva rozum.

Schopenhauer sa dopustil klamnej analógie, čiže logického klamu.

20.06.2018, 16:20
15 Alexander: Čím viac viery Bohu, tým efektívnejšie, zmysluplnejšie a plnšie človek využíva rozum.

Iste, toto mal poddaný ľud možnosť zažiť počas celého zaostalého a krutého stredoveku. Keď použil rozum, skončil na hranici, čiže myslieť znamenalo zomrieť.
none
as response to :
15

14. Lemmy 20.06.2018, 11:12

Alexander, odporuješ Lutherovi, ale nevadí. Viera v boha spôsobuje vákuum v lebečnej dutine (lat. cavum cranii). Čím väčšia náboženská viera, tým menej rozumu!

Viera a poznanie sú ako dve misky váh: čím vyššie je jedna, tým nižšie je druhá. (Schopenhauer)

20.06.2018, 16:00
Luther nie je Boh. Čím viac viery Bohu, tým efektívnejšie, zmysluplnejšie a plnšie človek využíva rozum.

Schopenhauer sa dopustil klamnej analógie, čiže logického klamu.
none
as response to :
14

12. Alexander 19.06.2018, 21:34

Bez viery v Boha sú tieto veci len ďalšie prehlbovanie prázdnoty. Jedine v živote veriaceho človeka má rozmýšľanie zmysel a efektivitu.

Rozum je najväčší pomocník viery. Každý, kto je skutočne kresťanom, použil ku tomu svoj rozum.

20.06.2018, 11:12
Alexander, odporuješ Lutherovi, ale nevadí. Viera v boha spôsobuje vákuum v lebečnej dutine (lat. cavum cranii). Čím väčšia náboženská viera, tým menej rozumu!

Viera a poznanie sú ako dve misky váh: čím vyššie je jedna, tým nižšie je druhá. (Schopenhauer)
none
as response to :
12

10. Lemmy 19.06.2018, 18:47

Málokto sa im venuje, lebo majú strach rozumne rozmýšľať. Myslieť, znamená cítiť bolesť. Ako pri športe. Spočiatku beháš, a nohy, telo, všetky svaly ťa bolia. Ale časom, ako trénuješ, si telo zvykne, a potom sa ti už žiada behať. A tak je to aj s myslením. Čím viac trénuješ mozog, tým sa ti viac žiada poznať pravdy. Ale z toho majú nábožní strach, veď veriť je také jednoduché, primitívne, ľahké. Stačí si povedať: Verím v boha, a basta fígle. Na vieru rozum nepotrebuješ. Taký Luther mal dokonca z...

19.06.2018, 21:34
Bez viery v Boha sú tieto veci len ďalšie prehlbovanie prázdnoty. Jedine v živote veriaceho človeka má rozmýšľanie zmysel a efektivitu.

Rozum je najväčší pomocník viery. Každý, kto je skutočne kresťanom, použil ku tomu svoj rozum.
none
as response to :
10

8. Alexander 19.06.2018, 16:05

Témam o humanizme sa málokto venuje, a takých tém je ako šafranu.

Lebo ateizmus môže ľudskú prázdnotu "naplniť" iba ešte väčšou prázdnotou. A o také niečo má málo kto záujem.

19.06.2018, 18:47
Málokto sa im venuje, lebo majú strach rozumne rozmýšľať. Myslieť, znamená cítiť bolesť. Ako pri športe. Spočiatku beháš, a nohy, telo, všetky svaly ťa bolia. Ale časom, ako trénuješ, si telo zvykne, a potom sa ti už žiada behať. A tak je to aj s myslením. Čím viac trénuješ mozog, tým sa ti viac žiada poznať pravdy. Ale z toho majú nábožní strach, veď veriť je také jednoduché, primitívne, ľahké. Stačí si povedať: Verím v boha, a basta fígle. Na vieru rozum nepotrebuješ. Taký Luther mal dokonca z rozumu strach.

Rozum je najväčší nepriateľ viery. Každý, kto len chce byť kresťanom, musí svoje oči odtrhnúť od svojho rozumu.
none
as response to :
8

1. Lemmy 18.06.2018, 01:37

Božský Boch sa vyjadruje k jednej stránke, na ktorej sa prezentuje bigotný fanatik.

Denník ateistu:

http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2018060057

19.06.2018, 16:05
Témam o humanizme sa málokto venuje, a takých tém je ako šafranu.

Lebo ateizmus môže ľudskú prázdnotu "naplniť" iba ešte väčšou prázdnotou. A o také niečo má málo kto záujem.

consents: TvojOponent
none
as response to :
1
18.06.2018, 01:37
Božský Boch sa vyjadruje k jednej stránke, na ktorej sa prezentuje bigotný fanatik.

Denník ateistu:

link
none

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2024 size : 164 719 B generated in : 0.310 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 22 106 405 x unique displays : 2 539 816 x ip address : 44.212.99.208

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 4, donaters clicked me on ads 1,92 € (23 clicks), for today 0,05 € (1 click), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated