move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Čo s daným sľubom? ;)

entries
102
shows
25 792
uniques
1 660
theme was created 21.05.2018 by EnaXnaY
99

98. EnaXnaY 29.05.2018, 19:54

Spravodlivosť vychádza z uplatnenia zákonov ak sú tieto dobre nastavené

30.05.2018, 19:49
Zákony sú nastavené z vysokých ideálov. Dobrý motív umožňuje beztrestne porušovať zákony. Sebecké uspokojovanie vlastných pudov je zlý motív na porušovanie zákonov. Nesebecké uspokojovanie cudzích pudov je dobrý motív na porušovanie zákonov.
as response to :
98

97. Fénix 29.05.2018, 19:46

Pravda má mnoho aspektov, spája ich spravodlivosť. Spravodlivosť je ideál nevinnosti.

29.05.2018, 19:54
Spravodlivosť vychádza z uplatnenia zákonov ak sú tieto dobre nastavené
as response to :
97

96. EnaXnaY 29.05.2018, 19:42

Nestačí byť bez viny Musíš byť vševedúci aby si zohľadnil všetky relevantné fakty

29.05.2018, 19:46
Pravda má mnoho aspektov, spája ich spravodlivosť. Spravodlivosť je ideál nevinnosti.
as response to :
96

95. Fénix 29.05.2018, 19:40

Kto je bez viny, nech súdi. Kto je bez pýchy, nech odpúšťa. Spravodlivosť slúži tomu, kto má moc odpúšťať.

29.05.2018, 19:42
Nestačí byť bez viny

Musíš byť vševedúci aby si zohľadnil všetky relevantné fakty
as response to :
95

90. EnaXnaY 29.05.2018, 17:08

Len vševedúci môže súdiť

29.05.2018, 19:40
Kto je bez viny, nech súdi. Kto je bez pýchy, nech odpúšťa. Spravodlivosť slúži tomu, kto má moc odpúšťať.
as response to :
90

89. Fénix 29.05.2018, 17:01

Len spravodliví môžu súdiť. Len pokorní môžu odpúšťať.

29.05.2018, 17:08
Len vševedúci môže súdiť
as response to :
89

88. EnaXnaY 27.05.2018, 18:37

No preto že nám spravodlivým ide o nápravu zlo-čincov

29.05.2018, 17:01
Len spravodliví môžu súdiť. Len pokorní môžu odpúšťať.
as response to :
88

87. Fénix 27.05.2018, 17:15

A prečo by nemohol?

27.05.2018, 18:37
No preto že nám spravodlivým ide o nápravu zlo-čincov
as response to :
87

53. EnaXnaY 26.05.2018, 17:09

Môžeš odpustiť aj bez trestu ale to si zlo-činec môže vysvetliť aj takto: môžem hrešiť ďalej

27.05.2018, 17:15
A prečo by nemohol?
as response to :
53

51. Fénix 26.05.2018, 16:30

Čo chceš odpúšťať, keď si už potrestal?

26.05.2018, 17:09
Môžeš odpustiť aj bez trestu ale to si zlo-činec môže vysvetliť aj takto: môžem hrešiť ďalej
as response to :
51

37. EnaXnaY 26.05.2018, 12:18

Milosť sa uplatňuje v presne stanovenom okamihu - prvý je TREST za zločin, následuje ODPUSTENIE a na záver prichádza na rad NÁPRAVA Toto sú 3 PILIERE SPRAVODLIVOSTI

26.05.2018, 16:30
Čo chceš odpúšťať, keď si už potrestal?
as response to :
37

14. Fénix 25.05.2018, 16:15

Symetria neexistuje. Milosť je nad zákonom. Blázni môžu všetko.

26.05.2018, 12:18
Milosť sa uplatňuje v presne stanovenom okamihu - prvý je TREST za zločin, následuje ODPUSTENIE a na záver prichádza na rad NÁPRAVA

Toto sú 3 PILIERE SPRAVODLIVOSTI
as response to :
14

12. EnaXnaY 24.05.2018, 20:07

Aká by to bola spravodlivosť, keby človek za svoje hriechy nebol potrestaný?

25.05.2018, 16:15
Symetria neexistuje. Milosť je nad zákonom. Blázni môžu všetko.
as response to :
12

11. Fénix 24.05.2018, 19:37

Aká by to bola milosť, keby človek musel svoje hriechy odčiniť? V pokore je čistota, v čistote láska a v láske milosrdenstvo.

24.05.2018, 20:07
Aká by to bola spravodlivosť, keby človek za svoje hriechy nebol potrestaný?
as response to :
11

10. EnaXnaY 22.05.2018, 16:40

Peklom som si už prešiel a je to ako vravíš Oheň z ohnivého jazera očistil moju dušu a tak som sa stal DUCHOM SVäTÝM

24.05.2018, 19:37
Aká by to bola milosť, keby človek musel svoje hriechy odčiniť? V pokore je čistota, v čistote láska a v láske milosrdenstvo.
as response to :
10

7. Fénix 22.05.2018, 09:12

Pekelné plamene spaľujú hriechy pokorných a duše pyšných.

22.05.2018, 16:40
Peklom som si už prešiel a je to ako vravíš

Oheň z ohnivého jazera očistil moju dušu a tak som sa stal DUCHOM SVäTÝM
as response to :
7

1. EnaXnaY 21.05.2018, 22:13

Teraz sa obraciam hlavne na katolíkov Som katolík a ženil som sa v kostole Problém je, že žena sa so mnou rozviedla Dôvod teraz nie je dôležitý Ide mi o ten sľub, ktorý som dal svojej žene v kostole pred Bohom a zúčastnenými Sľuboval som jej vernosť a lásku až kým nás smrť nerozdelí Chcel by som dodržať tento sľub ale to by znamenalo, že ostanem až do smrti sám Čo si o tom myslíte?

22.05.2018, 09:12
Pekelné plamene spaľujú hriechy pokorných a duše pyšných.
as response to :
1
21.05.2018, 22:13
Teraz sa obraciam hlavne na katolíkov

Som katolík a ženil som sa v kostole

Problém je, že žena sa so mnou rozviedla

Dôvod teraz nie je dôležitý

Ide mi o ten sľub, ktorý som dal svojej žene v kostole pred Bohom a zúčastnenými

Sľuboval som jej vernosť a lásku až kým nás smrť nerozdelí

Chcel by som dodržať tento sľub ale to by znamenalo, že ostanem až do smrti sám

Čo si o tom myslíte?

newest entries : 

Pa [show chain]01.08.2020
created by dzio.skcontact creatorsize : 110 871 Bgenerated in : 0.174 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 240 095 xunique displays : 695 978 xip address : 18.207.108.191

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook