move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Čo s daným sľubom? ;)

entries
102
shows
25 651
uniques
1 650
theme was created 21.05.2018 by EnaXnaY
93

92. EnaXnaY 29.05.2018, 17:37

Ale nie je dostatočný

29.05.2018, 17:38
To už nikoho okrem teba nezaujíma.
as response to :
92

91. Lemmy 29.05.2018, 17:36

Na Ústavnom súde SR súdia ľudia, a nie sú vševedúci, pričom ich súd je záväzný.

29.05.2018, 17:37
Ale nie je dostatočný
as response to :
91

90. EnaXnaY 29.05.2018, 17:08

Len vševedúci môže súdiť

29.05.2018, 17:36
Na Ústavnom súde SR súdia ľudia, a nie sú vševedúci, pričom ich súd je záväzný.
as response to :
90

89. Fénix 29.05.2018, 17:01

Len spravodliví môžu súdiť. Len pokorní môžu odpúšťať.

29.05.2018, 17:08
Len vševedúci môže súdiť
as response to :
89

88. EnaXnaY 27.05.2018, 18:37

No preto že nám spravodlivým ide o nápravu zlo-čincov

29.05.2018, 17:01
Len spravodliví môžu súdiť. Len pokorní môžu odpúšťať.
as response to :
88

87. Fénix 27.05.2018, 17:15

A prečo by nemohol?

27.05.2018, 18:37
No preto že nám spravodlivým ide o nápravu zlo-čincov
as response to :
87

53. EnaXnaY 26.05.2018, 17:09

Môžeš odpustiť aj bez trestu ale to si zlo-činec môže vysvetliť aj takto: môžem hrešiť ďalej

27.05.2018, 17:15
A prečo by nemohol?
as response to :
53

51. Fénix 26.05.2018, 16:30

Čo chceš odpúšťať, keď si už potrestal?

26.05.2018, 17:09
Môžeš odpustiť aj bez trestu ale to si zlo-činec môže vysvetliť aj takto: môžem hrešiť ďalej
as response to :
51

37. EnaXnaY 26.05.2018, 12:18

Milosť sa uplatňuje v presne stanovenom okamihu - prvý je TREST za zločin, následuje ODPUSTENIE a na záver prichádza na rad NÁPRAVA Toto sú 3 PILIERE SPRAVODLIVOSTI

26.05.2018, 16:30
Čo chceš odpúšťať, keď si už potrestal?
as response to :
37

14. Fénix 25.05.2018, 16:15

Symetria neexistuje. Milosť je nad zákonom. Blázni môžu všetko.

26.05.2018, 12:18
Milosť sa uplatňuje v presne stanovenom okamihu - prvý je TREST za zločin, následuje ODPUSTENIE a na záver prichádza na rad NÁPRAVA

Toto sú 3 PILIERE SPRAVODLIVOSTI
as response to :
14

12. EnaXnaY 24.05.2018, 20:07

Aká by to bola spravodlivosť, keby človek za svoje hriechy nebol potrestaný?

25.05.2018, 16:15
Symetria neexistuje. Milosť je nad zákonom. Blázni môžu všetko.
as response to :
12

11. Fénix 24.05.2018, 19:37

Aká by to bola milosť, keby človek musel svoje hriechy odčiniť? V pokore je čistota, v čistote láska a v láske milosrdenstvo.

24.05.2018, 20:07
Aká by to bola spravodlivosť, keby človek za svoje hriechy nebol potrestaný?
as response to :
11

10. EnaXnaY 22.05.2018, 16:40

Peklom som si už prešiel a je to ako vravíš Oheň z ohnivého jazera očistil moju dušu a tak som sa stal DUCHOM SVäTÝM

24.05.2018, 19:37
Aká by to bola milosť, keby človek musel svoje hriechy odčiniť? V pokore je čistota, v čistote láska a v láske milosrdenstvo.
as response to :
10

7. Fénix 22.05.2018, 09:12

Pekelné plamene spaľujú hriechy pokorných a duše pyšných.

22.05.2018, 16:40
Peklom som si už prešiel a je to ako vravíš

Oheň z ohnivého jazera očistil moju dušu a tak som sa stal DUCHOM SVäTÝM
as response to :
7

1. EnaXnaY 21.05.2018, 22:13

Teraz sa obraciam hlavne na katolíkov Som katolík a ženil som sa v kostole Problém je, že žena sa so mnou rozviedla Dôvod teraz nie je dôležitý Ide mi o ten sľub, ktorý som dal svojej žene v kostole pred Bohom a zúčastnenými Sľuboval som jej vernosť a lásku až kým nás smrť nerozdelí Chcel by som dodržať tento sľub ale to by znamenalo, že ostanem až do smrti sám Čo si o tom myslíte?

22.05.2018, 09:12
Pekelné plamene spaľujú hriechy pokorných a duše pyšných.
as response to :
1
21.05.2018, 22:13
Teraz sa obraciam hlavne na katolíkov

Som katolík a ženil som sa v kostole

Problém je, že žena sa so mnou rozviedla

Dôvod teraz nie je dôležitý

Ide mi o ten sľub, ktorý som dal svojej žene v kostole pred Bohom a zúčastnenými

Sľuboval som jej vernosť a lásku až kým nás smrť nerozdelí

Chcel by som dodržať tento sľub ale to by znamenalo, že ostanem až do smrti sám

Čo si o tom myslíte?

newest entries : 

Pa [show chain]01.08.2020
created by dzio.skcontact creatorsize : 100 559 Bgenerated in : 0.071 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 197 116 xunique displays : 692 274 xip address : 75.101.173.236

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook