move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Čo s daným sľubom? ;)

entries
102
shows
25 796
uniques
1 660
theme was created 21.05.2018 by EnaXnaY
27

26. Nadja 26.05.2018, 12:02

Možné ja ale aj to, že je to iná forma pýchy, taká... skrytá. Možno :)

26.05.2018, 12:04
Nie je
as response to :
26

25. EnaXnaY 26.05.2018, 11:59

No pre mňa - budem mať radosť, že som dodržal svoje SLOVO

26.05.2018, 12:02
Možné ja ale aj to, že je to iná forma pýchy, taká... skrytá. Možno :)
as response to :
25

24. Nadja 26.05.2018, 11:58

A ja sa pýtam, pre koho to bude osožné? A prišla som na toto: Môžbyť tebe, ak budeš presvedčený, že je to správne. Konať v rozpore so svojím presvedčením ti šťastie neprinesie. Takže buď sa budeš cítiť šťastný preto, že dodržiavaš svoj sľub, alebo pôjdeš za šťastím iným spôsobom. Bodka.

26.05.2018, 11:59
No pre mňa - budem mať radosť, že som dodržal svoje SLOVO
consents: Nadja
as response to :
24

23. EnaXnaY 26.05.2018, 11:44

Tu je odpoveď od farára: Rozmýšľate správne. Platne uzavreté sviatostné manželstvo (medzi dvoma pokrstenými) na základe Božieho ustanovenia (= Boh je pôvodcom manželstva), ktoré ste uzatvorili neodvolateľným súhlasom pred Bohom, je nerozlučiteľné. Áno stále Vás viaže sľub vernosti v láske Vašej manželke aj napriek tomu, že manželka svoj sľub porušila minimálne tým, že podala návrh na rozvod. Napokon každý sa budeme zodpovedať za svoje rozhodnutia a skutky na základe svedomia a Božieho zákona. ...

26.05.2018, 11:58
A ja sa pýtam, pre koho to bude osožné? A prišla som na toto:

Môžbyť tebe, ak budeš presvedčený, že je to správne. Konať v rozpore so svojím presvedčením ti šťastie neprinesie.
Takže buď sa budeš cítiť šťastný preto, že dodržiavaš svoj sľub, alebo pôjdeš za šťastím iným spôsobom. Bodka.
as response to :
23

22. Lemmy 26.05.2018, 11:06

Mýliš sa, lebo si popletený. Keď niekto zomrie, tak sa s ním už nemôžeš fyzicky stretnúť. Môžeš síce okolo toho čomukoľvek veriť, ale pravda to nebude. A tak to ber aj s tým sľubom, je už mŕtvy, už sa nedá napĺňať, pretože došlo k rozvodu. Je koniec, koniec toho sľubu, je mŕtvy. Iba na to sa môžeš spoľahnúť, že sľub už neplatí, neexistuje, je mŕtvy. A nemá zmysel rojčiť za týmto sľubom. Je potrebné dívať sa na svet tak, aký je, a nie budovať vzdušné zámky o akomsi sľube, že (podľa teba) ešte žij...

26.05.2018, 11:44
Tu je odpoveď od farára:

Rozmýšľate správne. Platne uzavreté sviatostné manželstvo (medzi dvoma pokrstenými) na základe Božieho ustanovenia (= Boh je pôvodcom manželstva), ktoré ste uzatvorili neodvolateľným súhlasom pred Bohom, je nerozlučiteľné. Áno stále Vás viaže sľub vernosti v láske Vašej manželke aj napriek tomu, že manželka svoj sľub porušila minimálne tým, že podala návrh na rozvod. Napokon každý sa budeme zodpovedať za svoje rozhodnutia a skutky na základe svedomia a Božieho zákona. K nerozlučnosti kresťanského manželstva môžete si pozrieť state zo Sv. Písma: Gn 2,24 a najmä Ježišova reč o manželstve: Mt 19,3-11. Ježiš v tejto reči taktiež hovorí o druhom spolužití ako o cudzoložstve.

Svätý Otec Ján Pavol II., ktorý tejto téme venoval exhortáciu Familiaris consortio osobitne povzbudzuje manželskú stránku, ktorá bola do určitej miery obeťou rozvodu, aby vytrvala vo vernosti manželskému sľubu:

83. Rozličné dôvody, napríklad vzájomné hádky, naprostá neschopnosť otvoriť sa medziosobným vzťahom a podobne, môžu, žiaľ, často priviesť platné manželstvá až do nevyliečiteľnej roztržky. Je zrejmé, že rozluku treba pokladať za krajný prostriedok, keď sa každý iný pokus ukázal ako neúspešný.

Údelom oddeleného manželského partnera je často samota a iné ťažkosti, najmä ak je nevinný. Vtedy viac ako inokedy má cirkevné spoločenstvo podporovať takéhoto manžela, prejaviť mu úctu a solidaritu, pochopenie a konkrétnu pomoc, aby mohol aj v ťažkej situácii, v akej sa nachádza, zachovať vernosť. Takémuto manželskému partnerovi treba pomáhať, aby pestoval záväznú čnosť odpúšťania, ktorá je vlastná kresťanskej láske, a mal ochotu znova pokračovať v predošlom manželskom živote.

Podobný je prípad rozvedeného manželského partnera, ktorý uznáva nerozlučiteľnosť platného manželského zväzku a nechce sa zapliesť do nového spojenia, ale usiluje sa plniť iba svoje rodinné úlohy a povinnosti kresťanského života. Takýto príklad vernosti a kresťanskej vytrvalosti nadobúda osobitnú hodnotu svedectva pred svetom a Cirkvou, a preto potrebuje zo strany Cirkvi trvalejšie prejavy lásky a pomoci, pričom niet nijakých prekážok pre pripustenie k sviatostiam.

Summa summarum: Áno, morálne správnou je pre vás cesta vernosti manželke, teda nevstupovania do iného zväzku. Vernosť v sebe zahŕňa odpustenie, otvorenosť pre jej opätovné prijatie (ak prejaví opravdivé pokánie), starostlivosť o deti zrodené z tohoto manželstva. Samozrejme to neznamená totálnu samotu. Môžete bez problémov žiť čisté (bez napodobňovania manželských úkonov) priateľstvá s mužmi i ženami a taktiež nachádzať oporu v cirkevnom spoločenstve a vo vzťahu s Bohom. Taktiež je potrebné sa naďalej za manželku modliť a prosiť o zázrak znovuobnovenia manželského spolužitia. Ak by sa to už z ľudského hľadiska nijako, ale naozaj nijako nezdalo možné, je vskutku Vaším údelom (nie ako osud, ale ako následok hriechu) určitá samota. Pripomínam ale, že to neznamená, že táto osamotenosť musí byť nutne, alebo "osudovo" nešťastná.
as response to :
22

20. EnaXnaY 26.05.2018, 10:35

A u vás sa zas prejavuje niečo také, že na vaše SLOVO sa nedá spoľahnúť

26.05.2018, 11:06
Mýliš sa, lebo si popletený. Keď niekto zomrie, tak sa s ním už nemôžeš fyzicky stretnúť. Môžeš síce okolo toho čomukoľvek veriť, ale pravda to nebude. A tak to ber aj s tým sľubom, je už mŕtvy, už sa nedá napĺňať, pretože došlo k rozvodu. Je koniec, koniec toho sľubu, je mŕtvy. Iba na to sa môžeš spoľahnúť, že sľub už neplatí, neexistuje, je mŕtvy. A nemá zmysel rojčiť za týmto sľubom. Je potrebné dívať sa na svet tak, aký je, a nie budovať vzdušné zámky o akomsi sľube, že (podľa teba) ešte žije, že nezomrel. Ľudia dodržiavajú sľuby, ktoré majú zmysel. Po rozvode už sľub práve tým rozvodom stratil zmysel.
as response to :
20

19. Lemmy 26.05.2018, 10:33

U EnaXa sa prejavuje zanovitosť, dogmatickosť.

26.05.2018, 10:35
A u vás sa zas prejavuje niečo také, že na vaše SLOVO sa nedá spoľahnúť
as response to :
19

18. Nadja 26.05.2018, 09:47

Sľuby sú jedna vec, a život druhá. S meniacimi okolnosťami musíme meniť aj svoje názory, to je úplne normálne. Žijeme len kvôli chvílkam radosti, a podľa mňa je hriech si ich zakázať... :) (ak nikomu neubližujú, pravdaže)

26.05.2018, 10:33
U EnaXa sa prejavuje zanovitosť, dogmatickosť.
as response to :
18

1. EnaXnaY 21.05.2018, 22:13

Teraz sa obraciam hlavne na katolíkov Som katolík a ženil som sa v kostole Problém je, že žena sa so mnou rozviedla Dôvod teraz nie je dôležitý Ide mi o ten sľub, ktorý som dal svojej žene v kostole pred Bohom a zúčastnenými Sľuboval som jej vernosť a lásku až kým nás smrť nerozdelí Chcel by som dodržať tento sľub ale to by znamenalo, že ostanem až do smrti sám Čo si o tom myslíte?

26.05.2018, 09:47
Sľuby sú jedna vec, a život druhá.
S meniacimi okolnosťami musíme meniť aj svoje názory, to je úplne normálne.
Žijeme len kvôli chvílkam radosti, a podľa mňa je hriech si ich zakázať... :) (ak nikomu neubližujú, pravdaže)
consents: Lemmy
as response to :
1
21.05.2018, 22:13
Teraz sa obraciam hlavne na katolíkov

Som katolík a ženil som sa v kostole

Problém je, že žena sa so mnou rozviedla

Dôvod teraz nie je dôležitý

Ide mi o ten sľub, ktorý som dal svojej žene v kostole pred Bohom a zúčastnenými

Sľuboval som jej vernosť a lásku až kým nás smrť nerozdelí

Chcel by som dodržať tento sľub ale to by znamenalo, že ostanem až do smrti sám

Čo si o tom myslíte?

newest entries : 

Pa [show chain]01.08.2020
created by dzio.skcontact creatorsize : 97 377 Bgenerated in : 0.173 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 240 150 xunique displays : 695 980 xip address : 18.207.108.191

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook