move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Citlivá otázka ;)

entries
109
shows
52 798
uniques
2 369
theme was created 10.06.2018 by EnaXnaY
37

36. EnaXnaY 12.06.2018, 20:25

Vysvetlím ti to takto : Každý logický výraz možno ohodnotiť Či je pravdivý alebo nepravdivý Ako by si ohodnotil ten s pristúpením dvoch policajtov?

12.06.2018, 20:30
Za matematicky možný, tým pádom pravdivý. Matematika pozná iba čísla, nie čo mohlo pristúpiť , alebo nemohlo pristúpiť, proste a jasne výsledok je -2. Ak ho má, tak je u mňa maximálne v ++, ak sa začne vyhovárať, tak má -- ak sa začne hádať, tak je úplne v ......
as response to :
36

35. EnaXnaY 12.06.2018, 20:23

Mínus 2 nemohlo pristúpiť - nie všetko čo je matematicky vyjadriteľné je aj reálne - tak ako som už pomenoval

12.06.2018, 20:25
Vysvetlím ti to takto :

Každý logický výraz možno ohodnotiť

Či je pravdivý alebo nepravdivý

Ako by si ohodnotil ten s pristúpením dvoch policajtov?
as response to :
35

33. peter67 12.06.2018, 20:21

Imo, nesúhlasím!!! Žiaden chyták. Pozri ešte raz 24 Jasne som napísal matematická úloha. Zadanie jasné, iba treba jednoduchou rovnicou o jednej neznámej vyčísliť.

12.06.2018, 20:23
Mínus 2 nemohlo pristúpiť - nie všetko čo je matematicky vyjadriteľné je aj reálne - tak ako som už pomenoval
as response to :
33

30. EnaXnaY 12.06.2018, 20:16

Toto čo si spravil je z môjho pohľadu niečo ako chyták

12.06.2018, 20:21
Imo, nesúhlasím!!! Žiaden chyták. Pozri ešte raz 24
Jasne som napísal matematická úloha. Zadanie jasné, iba treba jednoduchou rovnicou o jednej neznámej vyčísliť.
as response to :
30

29. EnaXnaY 12.06.2018, 20:15

Jediné, čo musíš je byť dôsledným vo vyjadrovaní Lebo vystúpiť a pristúpiť je z pohľadu programátora ako nebe a dudy

12.06.2018, 20:16
Toto čo si spravil je z môjho pohľadu niečo ako chyták
as response to :
29

28. peter67 12.06.2018, 20:14

Musíš vidieť za tým niečo viac, nielen strohé +-*/. Tam nájdeš tých pravých s technickým mozgom, nie špekulantov, ktorí budú strácať čas somarinami a polemizovaním.

12.06.2018, 20:15
Jediné, čo musíš je byť dôsledným vo vyjadrovaní

Lebo vystúpiť a pristúpiť je z pohľadu programátora ako nebe a dudy
consents: peter67
as response to :
28

27. EnaXnaY 12.06.2018, 20:09

Ja ako programátor by som ti uši vytrhal za také "zadanie"

12.06.2018, 20:14
Musíš vidieť za tým niečo viac, nielen strohé +-*/. Tam nájdeš tých pravých s technickým mozgom, nie špekulantov, ktorí budú strácať čas somarinami a polemizovaním.
as response to :
27

26. peter67 12.06.2018, 20:08

Oni sa neviezli, oni čakali na zastávke v počte -2 ks a pristúpili.Teda sa viezlo presne 3 ks policajtov. Keď dám túto MATEMATICKÚ úlohu študentom 5% mi zodpovie správne, ostatní polemizujú a krútia sa ako hadi. Ak dám iba v číslach tak 95 % odpovie správne. To znamená, že moc sa zameriavajú na nepodstatné veci pri riešení matematických slovných úloh.

12.06.2018, 20:09
Ja ako programátor by som ti uši vytrhal za také "zadanie"
as response to :
26

25. EnaXnaY 12.06.2018, 20:01

Lebo mínus dvaja policajti sa tam viezť nemohli

12.06.2018, 20:08
Oni sa neviezli, oni čakali na zastávke v počte -2 ks a pristúpili.Teda sa viezlo presne 3 ks policajtov.
Keď dám túto MATEMATICKÚ úlohu študentom 5% mi zodpovie správne, ostatní polemizujú a krútia sa ako hadi.
Ak dám iba v číslach tak 95 % odpovie správne.
To znamená, že moc sa zameriavajú na nepodstatné veci pri riešení matematických slovných úloh.
as response to :
25

24. peter67 12.06.2018, 20:00

Prečo nereálne? Matematická úloha: V autobuse sa vezie 5 policajtov, koľko policajtov musí na nasledujúcej zastávke pristúpiť, aby sa v autobuse viezli 3 policajti?

12.06.2018, 20:01
Lebo mínus dvaja policajti sa tam viezť nemohli
as response to :
24

21. EnaXnaY 12.06.2018, 19:55

Ale mínus 2 prostriedkov je niečo nereálne Preto som dal nulu

12.06.2018, 20:00
Prečo nereálne? Matematická úloha:
V autobuse sa vezie 5 policajtov, koľko policajtov musí na nasledujúcej zastávke pristúpiť, aby sa v autobuse viezli 3 policajti?
as response to :
21

20. peter67 12.06.2018, 19:54

V kladných číslach mám odpoveď, že 2 je viac ako 0 Teda v záporných to musí byť: -2 je menej ako 0, čiže ešte menšia šanca nič zmeniť sa na niečo.

12.06.2018, 19:55
Ale mínus 2 prostriedkov je niečo nereálne

Preto som dal nulu
as response to :
20

17. EnaXnaY 12.06.2018, 19:50

Prečo -2?

12.06.2018, 19:54
V kladných číslach mám odpoveď, že 2 je viac ako 0
Teda v záporných to musí byť: -2 je menej ako 0, čiže ešte menšia šanca nič zmeniť sa na niečo.
as response to :
17

16. peter67 12.06.2018, 19:49

NIČ je niečím, čo má -2 prostriedkov na to aby sa zmenilo na NIEČO

12.06.2018, 19:50
Prečo -2?
as response to :
16

13. EnaXnaY 12.06.2018, 19:48

Zatiaľ to vidím takto : NIČ je niečím, čo má 0 prostriedkov na to aby sa zmenilo na NIEČO

12.06.2018, 19:49
NIČ je niečím, čo má -2 prostriedkov na to aby sa zmenilo na NIEČO
as response to :
13

12. EnaXnaY 12.06.2018, 19:47

Nemám ešte presnú definíciu pre NIČ Keď budem mať, potom ti odpoviem

12.06.2018, 19:48
Zatiaľ to vidím takto :

NIČ je niečím, čo má 0 prostriedkov na to aby sa zmenilo na NIEČO
as response to :
12

11. peter67 12.06.2018, 19:46

Môže byť niečo ničím?

12.06.2018, 19:47
Nemám ešte presnú definíciu pre NIČ

Keď budem mať, potom ti odpoviem
consents: peter67
as response to :
11

10. EnaXnaY 12.06.2018, 18:42

Môže byť NIČ NIEČÍM?

12.06.2018, 19:46
Môže byť niečo ničím?
as response to :
10

9. Fénix 12.06.2018, 18:40

Ticho vyslovilo slovo svetlo a slovo svetlo sa stalo túžbou, túžba očakávaním a očakávanie emóciou. Prvý deň. Emócia sa stala slovom obloha, slovo obloha sa stalo túžbou, túžba očakávaním a očakávanie emóciou. Druhý deň. Takto to šlo až do šiesteho dňa. Na siedmy deň nastalo ticho.

12.06.2018, 18:42
Môže byť NIČ NIEČÍM?
as response to :
9

8. Boris 12.06.2018, 18:22

Ticho. ale ticho v skutočnosti nieje ani vo vesmíre. Ticho je produktom pokoja a my žijeme vo svete nepokojnom, neustále pracujúcom a meniacom sa.

12.06.2018, 18:40
Ticho vyslovilo slovo svetlo a slovo svetlo sa stalo túžbou, túžba očakávaním a očakávanie emóciou. Prvý deň.
Emócia sa stala slovom obloha, slovo obloha sa stalo túžbou, túžba očakávaním a očakávanie emóciou. Druhý deň.
Takto to šlo až do šiesteho dňa. Na siedmy deň nastalo ticho.
as response to :
8

7. Fénix 12.06.2018, 15:52

Slovo ako imaginácia. Slovo ako Božie meno. Keď vyslovíš moje meno, už tu nie som. Kto som?

12.06.2018, 18:22
Ticho. ale ticho v skutočnosti nieje ani vo vesmíre. Ticho je produktom pokoja a my žijeme vo svete nepokojnom, neustále pracujúcom a meniacom sa.
as response to :
7

6. Boris 12.06.2018, 11:32

Slovo ako definícia. Slovo ako informácia. Ak by nebol svet stvorením, tak čím potom? Príde mi šialené verit tomu, že všetko je tu na základe "ničoho".. A odpoveď na otázku "kto som" mám asi nasledovnú. Som plodom vesmíru, som momentálny produkt sveta a príde mi to fenomenálne.. Pre to, aby ma tu vesmír mal, musel nechať vybuchnúť hviezdy, muselo prejsť kopec času, teda kopec interakcii a vývoja, aby som tu nakoniec bol a mohol sa ako ciastočka vesmíru pozerať na ten vesmír sám a uvažovať o je...

12.06.2018, 15:52
Slovo ako imaginácia. Slovo ako Božie meno.
Keď vyslovíš moje meno, už tu nie som. Kto som?
as response to :
6

1. EnaXnaY 10.06.2018, 22:56

Môžem citlivú otázku? Veríš že tento svet je STVORENIE? Pýtam sa preto, lebo ak máme stavať na vete : NA POČIATKU BOLO SLOVO tak potom sa nedá ináč Ale vedz, že ja som išiel ďalej ako za SLOVO Som programátor a tak sa na to pozerám takto: Ak sme STVORENIE, potom celý náš svet je popísateľný - dá sa stanoviť ALGORITMUS (postupnosť krokov), ktorý presne vysvetlí ako náš svet funguje A mojim cieľom je napísať takýto algoritmus Postavil som sa akoby nad všetko čo je Aby ...

12.06.2018, 11:32
Slovo ako definícia. Slovo ako informácia.
Ak by nebol svet stvorením, tak čím potom?
Príde mi šialené verit tomu, že všetko je tu na základe "ničoho"..
A odpoveď na otázku "kto som" mám asi nasledovnú. Som plodom vesmíru, som momentálny produkt sveta a príde mi to fenomenálne.. Pre to, aby ma tu vesmír mal, musel nechať vybuchnúť hviezdy, muselo prejsť kopec času, teda kopec interakcii a vývoja, aby som tu nakoniec bol a mohol sa ako ciastočka vesmíru pozerať na ten vesmír sám a uvažovať o jeho veľkosti, dômyselnosti, kráse.... Takže kto som?
Som boh, jeho nepatrná časť v konkrétnej forme, obsah je však univerzum samotné a preto som ten, ktorý som. Alebo aj ten, ktorý sa pýta. Moje ego, meno, farba očí... to všetko je druhoradé, asi ako farba automobilu. Podstatná je schopnosť, funkcia..
Možno tiež dobré prirovnanie by bol robot, ktorý sa zdá byť autonómny, ale nieje, potrebuje program a ten program, to je slovo, to sú definície, informácie, to je boh.
as response to :
1
10.06.2018, 22:56
Môžem citlivú otázku?

Veríš že tento svet je STVORENIE?

Pýtam sa preto, lebo ak máme stavať na vete : NA POČIATKU BOLO SLOVO tak potom sa nedá ináč

Ale vedz, že ja som išiel ďalej ako za SLOVO

Som programátor a tak sa na to pozerám takto:

Ak sme STVORENIE, potom celý náš svet je popísateľný - dá sa stanoviť ALGORITMUS (postupnosť krokov), ktorý presne vysvetlí ako náš svet funguje

A mojim cieľom je napísať takýto algoritmus

Postavil som sa akoby nad všetko čo je

Aby som ho mohol popísať

Myšlienkové konštrukty mi to dovolili

No pravdupovediac, padal som akoby do bezodnej studne

Až do momentu kým som si neodpovedal na otázku : KTO VLASTNE SOM?

Keď som si na ňu odpovedal tak som našiel záchytný bod

Na ktorom teraz staviam

Je to tá ABSOLÚTNA PRAVDA, ktorú všetci tak úporne hľadáme?

Poviem ti ako som si na túto otázku odpovedal: SOM TEN, KTORÝ POLOŽIL OTÁZKU : KTO VLASTNE SOM

Však elegantné riešenie

Vytvoril som akoby KRUH

Otázka je zároveň odpoveďou

Veď mi to aj trvalo, kým som na to došiel

Ale stálo to za to

Našiel som pevnú pôdu pod nohami týmto všetkým

Konečne niečo, čo je ABSOLÚTNE

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 131 017 Bgenerated in : 0.131 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 720 683 xunique displays : 1 295 541 xip address : 54.161.98.96

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...