move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Čistenie tesákov

entries
2
shows
1 377
uniques
444
theme was created 03.07.2016 by Mil@níčko
2

1. Mil@níčko 03.07.2016, 19:31

Väčšinou na večer dostávam chuť, poď so mnou miláčik, chcem si ťa okuknúť. Otvor pekne ústa, mierne si pokľakni, prižmúr očká, sladko sa nadýchni. Nástroj je veľký, zdá sa byť pripravený, k dennému užitiu, zvláštne je upravený. Krátkymi pohybmi, dovnútra, von, uvoľni krk, už lietam v tom. Lepkavou hmotou, plní sa hrdlo, radšej to vypľuj, ty moje trdlo. Opláchnem nástroj, krútiš tu hubou, tiež ťa drahá, vzrušuje, čistenie zubov?

07.07.2016, 19:05
as response to :
1
03.07.2016, 19:31
Väčšinou na večer
dostávam chuť,
poď so mnou miláčik,
chcem si ťa okuknúť.
Otvor pekne ústa,
mierne si pokľakni,
prižmúr očká,
sladko sa nadýchni.
Nástroj je veľký,
zdá sa byť pripravený,
k dennému užitiu,
zvláštne je upravený.
Krátkymi pohybmi,
dovnútra, von,
uvoľni krk,
už lietam v tom.
Lepkavou hmotou,
plní sa hrdlo,
radšej to vypľuj,
ty moje trdlo.
Opláchnem nástroj,
krútiš tu hubou,
tiež ťa drahá, vzrušuje,
čistenie zubov?

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 71 453 Bgenerated in : 0.096 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 721 818 xunique displays : 1 295 680 xip address : 54.91.62.236

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...