move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / chain

Cirkev vyzdvihuje maličkých

entries
2
shows
535
uniques
202
theme was created 20.11.2019 by Skapala mačka
2

1. Skapala mačka 20.11.2019, 23:58

Je to vidieť napr. na svätorečených ľudoch, sú to vačšinou ľudia, o ktorých sa svet nezaujíma. A práve ich často cirkev svätorečí. V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.

03.12.2019, 20:55
O miliardy ľudí sa svet nezaujíma

Len zopár ich má to privilégium

Zvyšok sme šedá eminencia
as response to :
1
20.11.2019, 23:58
Je to vidieť napr. na svätorečených ľudoch, sú to vačšinou ľudia, o ktorých sa svet nezaujíma. A práve ich často cirkev svätorečí.

V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.

newest entries : 

Pa [show chain]01.08.2020
created by dzio.skcontact creatorsize : 71 231 Bgenerated in : 0.078 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 217 476 xunique displays : 694 298 xip address : 3.231.25.104

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook