move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Bol Ježiš Kristus Boh alebo klamár?

entries
4
shows
608
uniques
195
theme was created 05.05.2021 by Scarlette
1
05.05.2021, 18:44
Ježiš Kristus o sebe tvrdil, že je Boží Syn. Nepochybne bol prorokom a mravne dobrým človekom. Bol však skutočne zástupcom Boha na Zemi?

Ak zoberieme do úvahy známe údaje o pôsobení Ježiša na Zemi, vychádzajú nám tri hypotézy: Ježiš bol klamár, Ježiš bol pomätenec, Ježiš bol Boh.

Hypotéza 1: Ježiš bol klamár Ak Ježiš tvrdil, že je Boh, a pritom vedel, že to nie je pravda, zámerne klamal. Zároveň bol pokrytcom, lebo ostatným kázal o čestnosti a sám nevýslovne luhal. Bol to sám diabol, pretože iným vravel, že vierou v neho získajú večný život, a sám ho nemal. Pohľad na Ježiša ako na klamára je v rozpore s tým, čo vieme o výsledkoch jeho učenia a života. Založil cirkev, ktorá pretrváva už 2 tisícročia a On je jej stredobodom. Ak by bol klamárom, musel by byť i masochistom, ak bol pre svoje klamstvo ochotný v krutých mukách zomrieť na kríži.

Hypotéza 2: Ježiš bol pomätenec Ježiš mohol byť pomätencom, šialencom - schizofrenikom, ktorý predstieraním Boha unikal z reality. Úprimne, avšak omylom sa považoval za Boha. Tvrdenie, že večný život ľudí závisí od viery v neho, bolo výplodom jeho chorej fantázie. Je však nemysliteľné si predstaviť, že duševne chorý človek by vyslovil najhlbšie výroky, aké kedy boli zaznamenané. Nevídaná veľkosť a hĺbka jeho učenia nás presviedčajú o jeho absolútnom mentálnom zdraví. Nielenže sám nemohol byť pomätený, ale oslobodil mnoho duševne chorých ľudí z psychického trápenia počas svojho pozemského života i po ňom.

Hypotéza 3: Ježiš bol Boh Prvé dve hypotézy nás priviedli do slepej uličky. Ježiš Kristus bol Boží Syn - a stále je, keďže Boh je večný. Už len samotné jeho zmŕtvychvstanie to dokazuje. Jedenásť apoštolov a veľa ďalších veriacich zomrelo mučeníckou smrťou na základe hlavných stĺpov svojej viery: Ježiš je Boží Syn, bol vzkriesený a je zárukou večného života. Niekto môže, pravdaže, spochybňovať hodnovernosť biblických dokumentov o pôsobení Ježiša Krista na Zemi a jeho zmŕtvychvstaní. To je však už téma pre ďalšiu polemiku. link

newest entries : 

[show chain]yesterday
[show chain]yesterday
created by dzI/O 2015 - 2022size : 67 614 Bgenerated in : 0.103 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 960 513 xunique displays : 1 312 083 xip address : 107.21.85.250

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...