move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / technics / chain

Bohatý na vonok i z vnútra

entries
3
shows
307
uniques
108
theme was created 23.07.2021 by Dušan
3

1. Dušan 23.07.2021, 20:41

Na zamyslenie - Bohatý na vonok i z vnútra Podľa Roberta Kiyosakyho sa americký človek 90-rokoch minulého storočia nachádzal v tkvz. cashflow kvadrante Z/S//M/I, ktorý určoval, kde sa človek momentálne finančne, podľa majetku a generovaných pasív nachádza. Drvivú večšinu tvorila chudá vrstva"Z" zamestnanci, tí zarábali do 25 000 $/za rok. Na druhom mieste bola stredná vrstva "S" sukromníci, živnostníci, štátna správa, právnici, lekári, manažéri..., tí zarábali do 100 000$/za rok Treťou vrstvo...

23.07.2021, 23:41
Rovnováha medzi extroverziou a introverziou je ťažisko vedomia. Vnútorne vnímame imaginárne, myslíme racionálne, cítime iracionálne a pociťujeme v zlomkoch. Navonok vnímame reálne, myslíme prirodzene, cítime záporne a pociťujeme v celku. Ťažisko vedomia je komplexné a patrí k introverzii. Medzi extroverziou a introverziou je introverzia.
as response to :
1
23.07.2021, 20:41
Na zamyslenie - Bohatý na vonok i z vnútra

Podľa Roberta Kiyosakyho sa americký človek 90-rokoch minulého storočia nachádzal v tkvz. cashflow kvadrante Z/S//M/I, ktorý určoval, kde sa človek momentálne finančne, podľa majetku a generovaných pasív nachádza.
Drvivú večšinu tvorila chudá vrstva"Z" zamestnanci, tí zarábali do 25 000 $/za rok.

Na druhom mieste bola stredná vrstva "S" sukromníci, živnostníci, štátna správa, právnici, lekári, manažéri..., tí zarábali do 100 000$/za rok

Treťou vrstvou boli bohatí "M" majitelia podnikov, zamestnávatelia, kapitalisti..., tí zarábali do 1 000 000$/za rok.

A štvrtou vrstvou boli extrémne bohatí "I" investori, tí zarábali nad 1 000 000/mesačne.Snom oSHa Rajeneša, mystika a guruho, bolo, aby človek na tejto zemi by mal byť vyrovnaný. To je ten, kto sa neprikláňa ani extrovertzii a ani introvertzii, ani západu a ani východu. Je to vedec a zároveň mystik.

Človek by mal byť človekom, dokonale ľudským v jednote. A z tejto jednoty by malo povstať zdravie.
Západ trpí, východ trpí. Západ trápia neustále problémy, utrpenia, trápenia, bolesti. Východ pre zmenu chudoba a hlad.

Ľudia zo západu sú chudobní vnútorne a ľudia z východu z vonkajšku. Chudoba je zlá. Nezáleží na tom či je z vonkajšku alebo z vnútra. Nemala by byť vôbec
.
Človek by mal byť bohatý navonok i zvnútra. Obojo zároveň. Človek by mal byť všestranne bohatý.

Jeho predstavou bol svet, ktorý nieje ani extrovetrny a ani introvetrny, ani vonkajší a ani vnútorný, nieje ani západný a ani východný, ale je v rovnováhe, v jednote. Je to svet vedca a zároveň mystika.

Láska je východom von, meditácia je vchodom do vnútra. A ten, kto miluje a medituje, nepozná disharmóniu. Dosiahne naprostej jednoty, je v harmónii, je v jednote.

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 69 878 Bgenerated in : 0.093 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 212 135 xunique displays : 1 159 088 xip address : 3.215.177.171

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...