move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / atheism / chain

Boh dualitou?

entries
8
shows
277
uniques
84
theme was created 24.07.2021 by Dušan
2

1. Dušan 24.07.2021, 21:14

Na zamyslenie - Boh dualitou? Ahoj Mám na Vás takú malú otázočku. Pre teistov aj ateistov. Ste za jedinečnosť, individualitu Boha, ako pravej podstaty "ja", alebo sa priklánaťe aj k jeho druhej stránke a to dualite? Hneď to vysvetlím. Duálnosť Boha: Z pohľadu duchovna smerom nahor je u mňa Boh "nikto" a "nič". Je čistou prázdnotou a ničotou. Boh je tak Nirvánou, osvietencom. Mysľou boha, alebo božskou myslľou je tu tak ticho, prázdne slovo. Z pohľadu duševna smerom nadol je u mňa Boh (nad)pr...

24.07.2021, 22:36
Boh je aj jedno aj druhé. Aj zákaz, aj požehnanie. Aj zákon, aj milosť. Aj individualita, aj dualita.
as response to :
1
24.07.2021, 21:14
Na zamyslenie - Boh dualitou?

Ahoj
Mám na Vás takú malú otázočku. Pre teistov aj ateistov. Ste za jedinečnosť, individualitu Boha, ako pravej podstaty "ja", alebo sa priklánaťe aj k jeho druhej stránke a to dualite? Hneď to vysvetlím.

Duálnosť Boha:

Z pohľadu duchovna smerom nahor je u mňa Boh "nikto" a "nič". Je čistou prázdnotou a ničotou. Boh je tak Nirvánou, osvietencom. Mysľou boha, alebo božskou myslľou je tu tak ticho, prázdne slovo.

Z pohľadu duševna smerom nadol je u mňa Boh (nad)prirodzenou bytosťou, (nad)človekom, či (polo)človekom, ...atriárchátom, (pra)vzorom, (pra)ideou, (arche)typom a symbolom, či totemom.

Dušan

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 68 129 Bgenerated in : 0.109 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 212 172 xunique displays : 1 159 092 xip address : 3.215.177.171

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...