move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / chain

Boh ako symbol libida

entries
70
shows
29 530
uniques
2 005
theme was created 02.09.2018 by Fénix
45

44. EnaXnaY 03.09.2018, 19:42

Práve si dal zmysel nezmyslu Ale aký to má prínos pre realitu?

03.09.2018, 19:51
Nezmyselný.
as response to :
44

43. Fénix 03.09.2018, 19:39

Napríklad deliť nulou nemá zmysel, ale má to zmysel v nezmysle.

03.09.2018, 19:42
Práve si dal zmysel nezmyslu

Ale aký to má prínos pre realitu?
as response to :
43

42. Fénix 03.09.2018, 19:35

Súhlasím, je to nezmysel, ale dá sa s ním počítať.

03.09.2018, 19:39
Napríklad deliť nulou nemá zmysel, ale má to zmysel v nezmysle.
as response to :
42

39. EnaXnaY 03.09.2018, 19:34

Imaginárna os je pre mňa nezmysel Zaradil som ju do patričnej škatuľky a viac ma netrápi

03.09.2018, 19:35
Súhlasím, je to nezmysel, ale dá sa s ním počítať.
as response to :
39

37. Fénix 03.09.2018, 19:32

Aby sme počítali aj s nezmyslami. Inak by sme si ich nedokázali uvedomiť, ani zaradiť.

03.09.2018, 19:34
Imaginárna os je pre mňa nezmysel

Zaradil som ju do patričnej škatuľky a viac ma netrápi
as response to :
37

35. EnaXnaY 03.09.2018, 19:31

Načo nám je imaginárna číselná os?

03.09.2018, 19:32
Aby sme počítali aj s nezmyslami. Inak by sme si ich nedokázali uvedomiť, ani zaradiť.
as response to :
35

34. Fénix 03.09.2018, 19:30

Skús to pochopiť tak, že imaginárna číselná os nevyjadruje realitu, ale obsahuje všetky skupiny čísel ako reálna os. Je to niečo ako alternatíva reality. Nezmysel v realite je zmyslom v imaginarite.

03.09.2018, 19:31
Načo nám je imaginárna číselná os?
as response to :
34

31. EnaXnaY 03.09.2018, 19:27

Ja týmto slovám nerozumiem A pritom sme obaja nazvime to v realite Nenašiel som v tých slovách zmysel Jak to chceš vysvetliť?

03.09.2018, 19:30
Skús to pochopiť tak, že imaginárna číselná os nevyjadruje realitu, ale obsahuje všetky skupiny čísel ako reálna os. Je to niečo ako alternatíva reality. Nezmysel v realite je zmyslom v imaginarite.
as response to :
31

30. Fénix 03.09.2018, 19:25

Jung písal o psychickej realite ako o realite nevedomia. Z tohto pohľadu je nezmysel zmyslom psychickej reality.

03.09.2018, 19:27
Ja týmto slovám nerozumiem

A pritom sme obaja nazvime to v realite

Nenašiel som v tých slovách zmysel

Jak to chceš vysvetliť?
as response to :
30

28. EnaXnaY 03.09.2018, 19:18

Nevadí MNE URČITE NIE

03.09.2018, 19:25
Jung písal o psychickej realite ako o realite nevedomia. Z tohto pohľadu je nezmysel zmyslom psychickej reality.
as response to :
28

27. Fénix 03.09.2018, 19:14

Máš pravdu, pomýlil som sa.

03.09.2018, 19:18
Nevadí

MNE URČITE NIE
as response to :
27

26. EnaXnaY 03.09.2018, 19:09

Zmysel "veciam" dávajú ľudia Netráp sa, nie je nutné aby si vo všetkom videl zmysel

03.09.2018, 19:14
Máš pravdu, pomýlil som sa.
as response to :
26

25. Fénix 03.09.2018, 19:06

Nezmysel je psychický zmysel.

03.09.2018, 19:09
Zmysel "veciam" dávajú ľudia

Netráp sa, nie je nutné aby si vo všetkom videl zmysel
as response to :
25

24. EnaXnaY 03.09.2018, 19:05

Možno si len nenašiel zmysel a preto to voláš nezmysel Už som to v tejto téme písal Niekedy je chyba na strane prijímača a vysielač je v poriadku

03.09.2018, 19:06
Nezmysel je psychický zmysel.
as response to :
24

23. Fénix 03.09.2018, 19:02

On šíri samé nezmysly, ale niektorým rastlinám sa darí v tieni.

03.09.2018, 19:05
Možno si len nenašiel zmysel a preto to voláš nezmysel

Už som to v tejto téme písal

Niekedy je chyba na strane prijímača a vysielač je v poriadku
as response to :
23

22. EnaXnaY 03.09.2018, 19:01

Každý robí chyby On nie je výnimka

03.09.2018, 19:02
On šíri samé nezmysly, ale niektorým rastlinám sa darí v tieni.
as response to :
22

21. Fénix 03.09.2018, 18:58

On sa nevzdá. Najprv zakazoval jesť ovocie poznania, potom to rozšíril na desať zákazov a nakoniec zakázal nemilovať ho. Je sebestredný a šíri strach.

03.09.2018, 19:01
Každý robí chyby

On nie je výnimka
as response to :
21

19. EnaXnaY 03.09.2018, 18:54

On už je iný

03.09.2018, 18:58
On sa nevzdá. Najprv zakazoval jesť ovocie poznania, potom to rozšíril na desať zákazov a nakoniec zakázal nemilovať ho. Je sebestredný a šíri strach.
as response to :
19

18. Fénix 03.09.2018, 18:54

Hanba je jeho náplň práce.

03.09.2018, 18:54
On už je iný
as response to :
18

17. EnaXnaY 03.09.2018, 18:30

Prečo by to nepriznal? On sa už za to nehanbí

03.09.2018, 18:54
Hanba je jeho náplň práce.
as response to :
17

16. Fénix 03.09.2018, 18:29

Bol k tomu donútený, ale dobrovoľné to neprizná.

03.09.2018, 18:30
Prečo by to nepriznal?

On sa už za to nehanbí
as response to :
16

15. EnaXnaY 03.09.2018, 18:28

Mýliš sa, duch tohto času bol zahnaný do kúta, do jediného bodu Už vie aké to je nemať možnosti

03.09.2018, 18:29
Bol k tomu donútený, ale dobrovoľné to neprizná.
as response to :
15

13. Fénix 03.09.2018, 18:26

Vieš o tom, že bod je bezrozmerný geometrický útvar? Je nekonečne malý aj veľký zároveň. Duch tohto času by podľa Junga nepriznal jeho malosť.

03.09.2018, 18:28
Mýliš sa, duch tohto času bol zahnaný do kúta, do jediného bodu

Už vie aké to je nemať možnosti
as response to :
13

8. EnaXnaY 03.09.2018, 17:23

Ja som to urobil tak, že som našiel bezodnú studňu a skočil do nej Tam som našiel záchytný bod, ktorý sa mi stal pevným bodom vo vesmíre Ten pevný bod je moje JA

03.09.2018, 18:26
Vieš o tom, že bod je bezrozmerný geometrický útvar? Je nekonečne malý aj veľký zároveň. Duch tohto času by podľa Junga nepriznal jeho malosť.
as response to :
8

7. Fénix 03.09.2018, 17:06

O tomto práve píše Jung. Je to jeho metóda psychoterapie.

03.09.2018, 17:23
Ja som to urobil tak, že som našiel bezodnú studňu a skočil do nej

Tam som našiel záchytný bod, ktorý sa mi stal pevným bodom vo vesmíre

Ten pevný bod je moje JA
as response to :
7

6. EnaXnaY 03.09.2018, 13:28

Ešte napíš ako na to

03.09.2018, 17:06
O tomto práve píše Jung. Je to jeho metóda psychoterapie.
as response to :
6

5. Fénix 03.09.2018, 08:41

Človek má bipolárnu psychiku na štyroch úrovniach. Nerovnováha medzi pólmi sa prejavuje v pýche, urazenosti, hanbe a nenávisti voči sebe, spoločnosti, alebo bohu ako symbolu. Duch tohto času je duchom nerovnováhy. Duch hlbiny je duchom harmónie. Nerovnováha je škodlivá vo vzťahu k bohu a čiastočne k spoločnosti. Vo vzťahu k sebe nás vedie k rastu a čiastočne aj vo vzťahu k spoločnosti. Ducha tohto času je možné sa úplne vzdať a individuizovať sa v duchu hlbiny. To je smrť boha a jeho vzkriesenie...

03.09.2018, 13:28
Ešte napíš ako na to
as response to :
5

4. EnaXnaY 02.09.2018, 20:44

Viem, že chyba je vo mne ako v pozorovateľovi a nepochopil som čo autor vložil do daných slov

03.09.2018, 08:41
Človek má bipolárnu psychiku na štyroch úrovniach. Nerovnováha medzi pólmi sa prejavuje v pýche, urazenosti, hanbe a nenávisti voči sebe, spoločnosti, alebo bohu ako symbolu. Duch tohto času je duchom nerovnováhy. Duch hlbiny je duchom harmónie. Nerovnováha je škodlivá vo vzťahu k bohu a čiastočne k spoločnosti. Vo vzťahu k sebe nás vedie k rastu a čiastočne aj vo vzťahu k spoločnosti. Ducha tohto času je možné sa úplne vzdať a individuizovať sa v duchu hlbiny. To je smrť boha a jeho vzkriesenie.
as response to :
4

3. EnaXnaY 02.09.2018, 20:43

Čítal som to niekoľkokrát ale nič za tým nevidím, sú to pre mňa len prázdne slová

02.09.2018, 20:44
Viem, že chyba je vo mne ako v pozorovateľovi a nepochopil som čo autor vložil do daných slov
as response to :
3

2. Fénix 02.09.2018, 09:29

Nadzmysel je počiatok a cieľ. Je to most prechodu a naplnenia. Ostatní bohovia zomreli na svoju dočasnosť, ale nadzmysel neumiera, mení sa v zmysel a potom v protizmysel, a z plameňa a krvi ich zrážky sa nanovo, omladený, pozdvihuje ako nadzmysel. Boží obraz má svoj tieň. Nadzmysel je skutočný a vrhá tieň. Veď čo by mohlo byť skutočné a telesné, a pritom nemať tieň? Tieň je nezmysel. Nemá silu a sám od seba vôbec neexistuje. Ale nezmysel je nerozlučný a nesmrteľný brat nadzmyslu. Ľudia rastú rov...

02.09.2018, 20:43
Čítal som to niekoľkokrát ale nič za tým nevidím, sú to pre mňa len prázdne slová
as response to :
2

1. Fénix 02.09.2018, 09:00

Duch hlbiny vzal môj rozum a všetky moje znalosti a dal ich do služieb čohosi nevysvetliteľného a protizmyslového. Ulúpil mi reč a písmo pre čokoľvek, čo by neslúžilo jedinej veci: splynutie zmyslu s protizmyslom, čím vzniká nadzmysel. Avšak nadzmysel je dráha, cesta a most k tomu, kto prichádza. A to je prichádzajúci boh. Nie je to prichádzajúci boh sám, je to jeho obraz, ktorý sa zjavuje v nadzmysle. Boh je obraz a tí, ktorí ho vyzývajú, musia ho vyzývať v obraze nadzmyslu. Nadzmysel nie je z...

02.09.2018, 09:29
Nadzmysel je počiatok a cieľ. Je to most prechodu a naplnenia.
Ostatní bohovia zomreli na svoju dočasnosť, ale nadzmysel neumiera, mení sa v zmysel a potom v protizmysel, a z plameňa a krvi ich zrážky sa nanovo, omladený, pozdvihuje ako nadzmysel.
Boží obraz má svoj tieň. Nadzmysel je skutočný a vrhá tieň. Veď čo by mohlo byť skutočné a telesné, a pritom nemať tieň?
Tieň je nezmysel. Nemá silu a sám od seba vôbec neexistuje. Ale nezmysel je nerozlučný a nesmrteľný brat nadzmyslu.
Ľudia rastú rovnako ako rastliny. Jední vo svetle a iní v tieni. Je mnoho tých, ktorí potrebujú tieň, nie svetlo.
Boží obraz vrhá tieň, ktorý je práve tak veľký ako on sám.
Nadzmysel je veľký aj malý. Je šíry ako priestor hviezdnatého neba a nepatrný ako bunka živého tela.

Duch tejto doby by snáď uznal veľkosť a šírku nadzmyslu, ale nechcel uznať jeho malosť. Duch hlbiny však túto pýchu zlomil a ja som musel malosť prehltnúť ako liek nesmrteľnosti.
as response to :
1
02.09.2018, 09:00
Duch hlbiny vzal môj rozum a všetky moje znalosti a dal ich do služieb čohosi nevysvetliteľného a protizmyslového. Ulúpil mi reč a písmo pre čokoľvek, čo by neslúžilo jedinej veci: splynutie zmyslu s protizmyslom, čím vzniká nadzmysel.

Avšak nadzmysel je dráha, cesta a most k tomu, kto prichádza. A to je prichádzajúci boh. Nie je to prichádzajúci boh sám, je to jeho obraz, ktorý sa zjavuje v nadzmysle. Boh je obraz a tí, ktorí ho vyzývajú, musia ho vyzývať v obraze nadzmyslu. Nadzmysel nie je zmysel ani protizmysel, je to obraz a sila v jednom, nádhera a sila zároveň.

C.G.Jung
Červená kniha

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 148 732 Bgenerated in : 0.148 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 871 541 xunique displays : 1 310 068 xip address : 54.161.98.96

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...